Vyhľadávanie kvalifikácií

Úrovne národného kvalifikačného rámca

NKR úroveň 1

VedomostiDokáže aplikovať základné faktické vedomosti, zásady a procesy, všeobecné pojmy v oblasti práce a odboru štúdia ...
ZručnostiDokáže sa orientovať v bežnej technickej a netechnickej dokumentácií, normách a štandardoch používaných v rámci odboru štúdia ...
KompetencieDokáže vykonávať úlohy a prispôsobovať vlastné správanie podľa súboru smerníc v bežných pracovných podmienkach ...
Vazba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávaniaUkončenie vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou ...
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámcaVýučný list

NKR úroveň 2

VedomostiDokáže aplikovať základné faktické vedomosti, zásady a procesy, všeobecné pojmy v oblasti práce a odboru štúdia ...
ZručnostiDokáže sa orientovať v bežnej technickej a netechnickej dokumentácií, normách a štandardoch používaných v rámci odboru štúdia ...
KompetencieDokáže vykonávať úlohy a prispôsobovať vlastné správanie podľa súboru smerníc v bežných pracovných podmienkach ...
Vazba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávaniaUkončenie vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou ...
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámcaVýučný list

NKR úroveň 3

VedomostiDokáže aplikovať základné faktické vedomosti, zásady a procesy, všeobecné pojmy v oblasti práce a odboru štúdia ...
ZručnostiDokáže sa orientovať v bežnej technickej a netechnickej dokumentácií, normách a štandardoch používaných v rámci odboru štúdia ...
KompetencieDokáže vykonávať úlohy a prispôsobovať vlastné správanie podľa súboru smerníc v bežných pracovných podmienkach ...
Vazba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávaniaUkončenie vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou ...
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámcaVýučný list

NKR úroveň 4

NKR úroveň 5

NKR úroveň 6

NKR úroveň 7

NKR úroveň 8

Odbory kvalifikácií

Vášmu výberu zodpovedá 1000 odborných kvalifikácií.

NázovKódStupeň NKR
Administratívny pracovník správy a evidencie majetkuC4311002-01074

4

Administratívny pracovník v advokátskej kanceláriiC3342002-01059

4

Administratívny pracovník v logistikeC4323006-10974

4

Administratívny pracovník v mestskej hromadnej dopraveC4323003-00232

4

Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojovC4416000-01083

6

Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctvaC4313000-01076

4

Administratívny pracovník v oblasti štatistikyC4312001-01075

4

Administratívny pracovník v železničnej dopraveC4323001-10233

4

AdvokátU2611002-01042

7

Advokátsky koncipientU2611003-01043

7

Agent a disponent prepravyU3331001-00970

4

Analytický chemikU2113003-00943

6

Analytik informačných systémovU2511003-01254

6

Analytik vysokotlakovej sieteC2151021-00157

7

Animátor v cestovnom ruchuC5169002-01430

4

Anorganický chemikU2113006-01238

6

Aplikačný technik v chemickej výrobeU3116001-00118

4

ApretovačC8121013-00412

2

ArcheológU2632006-00478

7

Architekt informačných systémovU2511002-01348

6

Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)C9629008-00293

3

AsfaltérC7119001-01137

3

Asistent audítoraU3313005-01307

6

Asistent výživyU2265001-00591

4

AudítorU2411003-01021

7

AutoelektrikárU7412002-00836

3

AutokarosárU7213002-10779

3

AutolakovníkU7132001-00816

3

Autolakovník - autokoloristaC7132001-00867

3

Autolakovník - lakovačC7132001-00870

3

Autolakovník - prípravár pre lakovnícke práceC7132001-00868

3

Autolakovník - repasérC7132001-00869

3

Automechanik nákladných automobilov a autobusovU7231002-01512

3

Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregátyC7231002-00916

3

Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérieC7231003-00907

3

Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúreniaC7231002-00904

3

Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesyC7231002-00905

3

Automechanik nákladných automobilov a autobusov - podvozkové systémyC7231002-00899

3

Automechanik nákladných automobilov a autobusov - prevody, rozvody a spomaľovacie systémyC7231002-00900

3

Automechanik osobných automobilov - hnacie agregátyC7231001-00860

3

Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenieC7231001-00865

3

Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémyC7231001-00856

3

Automechanik osobných automobilov - prevodyC7231001-00858

3

Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvoC7231001-00875

3

Autorizovaný geodet a kartograf pre inžiniersku geodéziuC2165005-01097

7

Autorizovaný geodet a kartograf pre kataster nehnuteľnostíC2165005-01098

7

AutotronikU2149026-01522

4

Baník, strojníkU8111002-00378

3

Banský geológU2146002-00370

7

Banský špecialista projektantU2146004-00162

6

Banský špecialista technológU2146003-00163

4

Banský technik, mechanikU3117004-00166

3

Banský zámočníkU7222003-00183

3

BaristaC5132001-01709

3

BarmanC5132000-00719

3

Betonár (vrátane obsluhy betónového čerpadla)C7114002-01134

3

BiochemikU2131007-00946

7

BrašnárC7535003-01263

3

Brúsič nástrojovC7224002-00810

3

Brusič sklaU7315003-00494

3

ČalúnnikU7534001-01575

3

Čašník, servírkaU5131001-00733

3

Čeľustný ortopédU2261002-01334

7

Chemický špecialista technológU2145001-00143

7

Chemický špecialista vo výskume a vývojiU2145002-00144

7

Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobeU3116004-00129

4

Chemický technik ozbrojených sílU0310999-01296

4

ChemikU8157000-00945

3

Chovateľ a cvičiteľ psovU5164005-00295

4

Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)C6129001-00296

4

Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôzC6121001-00297

3

Chovateľ hydinyC6122000-00298

3

Chovateľ koníU6121004-00299

4

Chovateľ ošípanýchC6121002-00300

3

Chovateľ vtákovC6129002-00302

4

Chovateľ v zmiešanom hospodárstveU6130000-00301

3

ČipkárC7318002-00220

3

Čistič kanalizačných zariadeníC9312003-00699

3

Colný deklarantU3331002-00971

4

CukrárU7512002-00879

3

Daňový špecialistaU2411007-01026

7

Databázový špecialistaU2521002-01258

6

Dekoratér keramiky a porcelánuC7316005-00495

3

Dekoratér sklaU7316002-01617

3

Delegát cestovnej kancelárieU5113004-01432

4

Dentálny hygienikU3251002-00620

6

Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)C9121002-00201

3

Dezinfektor (likvidátor chorôb)C9129001-01225

3

DezinsektorC7544001-01226

3

DiabetológU2212002-00551

7

Diagnostický špecialista osobných automobilovC7231001-00913

4

Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciáchU3132006-00693

4

Dispečer lodnej dopravyU3151001-00966

6

Dispečer prekladiska lodnej dopravyC3151002-00967

5

Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energieC3131006-00135

4

Dispečer v celulózo-papierenskej výrobeC3139003-00257

3

Dispečer v chemickom priemysleU3133000-00120

5

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysleC3135000-00385

5

Dispečer v logistike a poštových službáchU3119009-10963

6

Dispečer v odpadovom hospodárstveC3132003-00326

4

Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojovC3131005-00139

5

Dispečer v petrochemickom priemysleU3134001-00125

3

Dispečer v plynárenskom priemysleC3134002-00132

3

Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálovU3139004-00496

4

Dispečer v teplárniC3139005-00133

3

Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravyU3119007-00962

4

Dispečer, výpravca v železničnej dopraveC3119001-00960

4

Dizajnér priemyselných výrobkovC2163004-00785

4

DláždičC7112001-01126

3

Dojič kráv, oviec a kôzC6121003-00294

2

Dokladač tovaruC9334000-00757

3

Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galériiC2621005-01733

6

Dopravný psychológU2634004-00959

7

Doručovateľ zásielok, poštárC4412001-00975

3

Dozimetrista v jadrovej elektrárniC2111009-00217

6

Ekonomický analytikU2631002-01045

7

ElektromechanikU7412001-01109

3

Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie)C7413001-01124

3

Elektromontér a opravár elektrických sietíC7413001-00151

4

Elektrotechnik spotrebnej technikyC7421001-00102

3

Energetik technológC3113025-00124

5

Epilatér - depilatérC5142999-01235

3

FakturantC4311001-01073

4

FarmaceutU2262001-00577

6

Farmaceutický reprezentantU2433001-01241

6

Farmaceut samosprávneho krajaC2262009-01478

6

Farmaceut špecialista v klinickej farmáciiU2262007-00583

7

Farmár v zmiešanom hospodárstveU6330000-01227

3

Formár vo výrobe sklaC7315004-01305

3

FytoinšpektorU3142005-00274

6

Fyzikálny chemikU2113004-00944

6

GalvanizérC8122002-00386

4

Garančný technik osobných automobilovC7231001-00920

4

GarbiarC7535005-01264

3

GeochemikU2114001-01547

7

Geodet stavbyC2165004-01167

4

Grafik prípravy tlačeU7321001-00258

4

Hlasový pedagógU2354001-00435

5

Hlavný geodet stavbyC1323999-01166

6

Hlavný kontrolór obceC2411010-01458

7

Hlavný pokladník v obchodnej prevádzkeC5230002-00753

4

Hlavný stavbyvedúciU1323002-01093

7

Hlavný účtovníkC2411001-01019

7

Hodinár - výrobca, opravárU7311001-00202

3

Horský vodca (horský sprievodca)C5113003-01427

5

HosteskaC5169001-01428

4

Hotelová gazdináU5152000-01244

4

Hotelový komorníkU5162002-01440

3

Hotelový recepčnýC4224002-00713

4

HrobárC9629001-01438

2

Hutnícky špecialista technológU2146015-00413

7

Hutnícky špecialista vo výskume a vývojiU2146014-00414

7

Hutník oceliarC8121006-00402

3

Hutník operátorU8121004-00990

4

Hutník operátor, údržbárU8121004-00387

4

Hutník vysokopeciarC8121007-00403

4

Hydraulik v plynárenstveC2151022-00159

7

HydrobiológU2131001-00468

6

HydrogeológU2114008-00323

6

HydrológU2143004-00538

6

Hygienik lekárU2212066-00604

7

InformátorC4225000-01071

3

InseminátorC3240003-01538

4

Inštruktor autoškolyC5165000-00228

4

Inštruktor fitnessU3423003-00452

7

Interiérový dizajnérU3432001-01174

4

InternistaU2212001-00549

7

Investičný manažér - portfólio manažérC2413026-01591

7

Inžinier pre konštrukcie pozemných staviebC2142018-01160

7

Inžinier zváraniaU2144008-00825

7

IzolatérC7124000-01145

3

JadrárC7211002-00410

3

Jadrový chemikU2113002-00942

6

Jazykovedec (filológ, lingvista)U2643007-00469

7

KachliarU7112003-01131

3

KaderníkU5141000-00203

3

Kadet loďmajsterC8350002-00984

3

KamenosochárU7319006-00204

4

Kapitán kompyC3152002-00969

4

Kapitán lodeU3152001-00968

6

KeramikU7314001-01616

4

Keramik, džbankárC7314001-01285

3

Keramik modelárC7314003-00497

3

KlobučníkC7531003-01439

3

KoksárC8121003-00404

3

KombajnistaC8341001-00303

3

Konštruktér elektrických zariadení a systémovU2151002-01103

4

Konštruktér elektronických zariadení a systémovU2151002-01102

4

Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobeC7532001-00774

4

Konzultant pre personálny lízingC3333006-01054

4

KorepetítorU2652005-00436

5

KošikárC7317004-00221

3

Kováč, PodkúvačC7221003-01231

3

KozmetikU5142001-00193

4

Kožušník a opravár kožušínU7531002-01576

3

KrajčírU7531001-00772

3

Krajčír technickej konfekcieC7318005-01203

3

Kuchár (okrem šéfkuchára)U5120000-00718

3

KurátorU2621003-01658

6

Kurátor pre deti a mládežC2635005-01330

6

Kurátor pre dospelýchC2635004-01329

6

KúrenárC7126999-01157

3

Kvalitár, kontrolór chemických výrobkovU7543007-00136

6

Kvalitár, kontrolór obuviC7543002-01204

4

Kvalitár, kontrolór v energetikeC7543015-00219

4

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstveC7543011-00388

4

Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papieraC7543005-00263

5

Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálovC7543010-00498

4

Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeU7543008-00344

4

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobeC7543012-00790

4

Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysleC7543014-00168

4

Kvalitár, kontrolór výrobkov z drevaC7543004-00350

4

Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobeC7543006-00264

4

Kvalitár, kontrolór textilu a odevovC7543001-01181

6

Laborant kontroly pitných a odpadových vôdU3116005-01553

3

LahôdkarU7511003-00848

4

Lakovač a natierač drevaC7132008-00368

3

Lakovač, natierač kovu a kovových konštrukciíC7132006-00806

4

LamačU8111004-00184

3

Leasingový poradcaC3312007-00670

6

LekárU2212999-01510

7

Lekár samosprávneho krajaC2212074-01477

7

Lektor ďalšieho vzdelávaniaC2320002-00453

7

LešenárC7119002-01138

3

LesníkU3143001-00333

5

Lesný technik - taxátorC3143999-01543

4

Liečebný pedagógU2269000-00438

7

Likvidátor burinyC7544003-01228

3

Likvidátor škodcov (deratizér)C7544002-01229

4

LodníkC8350003-00985

3

Lodný strojníkU8350004-00986

3

Logistik skladu autoservisuU4321002-00923

4

Majster odbornej výchovyU2320001-00458

6

Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysleU3121002-00170

4

Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysleU3121003-00172

4

Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)C3121001-00174

4

Majster (supervízor) v chemickej výrobeU3122008-00123

5

Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobeU3122005-00332

5

Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobeU3122016-01106

4

Majster (supervízor) v hutníctveC3121004-00389

4

Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobeC3122003-01211

5

Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papieraC3122006-00256

5

Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovC3122011-00483

5

Majster (supervízor) v polygrafickej výrobeU3122007-00273

5

Majster (supervízor) v sklárskej výrobeC3122009-00499

5

Majster (supervízor) v strojárskej výrobeC3122012-00776

5

Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobeC3122002-01187

5

Majster (supervízor) v zlievarenstveC3121005-00390

4

Majster v karosárskej dielniC3122013-00798

4

Majster v mechanickej dielniC3122015-00787

4

Majster vo vodárenstveU3132009-00696

5

MaliarU7131001-01148

3

Manažér cateringovej spoločnostiC1412006-01446

4

Manažér cestovnej kancelárie, agentúryU1439009-00728

5

Manažér finančného plánovania a kontrolinguU1211004-00998

7

Manažér hospodárskej správy a údržby majetkuU1219003-01008

6

Manažér kaviarne a baruC1412002-00706

4

Manažér kontrolyU1219005-01009

7

Manažér kvality v cestovnom ruchuC1439999-01252

6

Manažér obchodnej prevádzkyC1420000-00723

4

Manažér obstarávaniaU1219002-01007

7

Manažér predaja informačných technológiíU2434000-01560

6

Manažér pre kľúčových zákazníkov v chémiiU2433999-01239

6

Manažér pre starostlivosť o zákazníkovU1222002-00750

4

Manažér pre styk s verejnosťouC1222003-00751

6

Manažér prevádzkového úsekuC1219006-01010

7

Manažér pre výrobné kooperácieC3339007-01266

6

Manažér rekreačného strediskaC1431002-00716

4

Manažér reštaurácieU1412001-00705

7

Manažér riadenia kvality informačných technológiíU1330999-01650

7

Manažér služieb v poľnohospodárstveU1311003-00275

6

Manažér stravovacieho zariadeniaU1412999-01435

4

Manažér systémov riadenia služieb informačných technológiíU1330999-01649

7

Manažér turistického informačného centraC1439010-00708

6

Manažér ubytovacieho zariadeniaC1411004-00715

4

Manažér v akvakultúreU1312000-00276

7

Manažér v bankovníctveC1346001-00531

7

Manažér veľkoobchodnej prevádzkyC1420000-00740

6

Manažér vlasovej kozmetikyU5169999-01434

5

Manažér v mestskej hromadnej dopraveU1324005-00954

6

Manažér v oblasti cenotvorbyU1211005-00999

7

Manažér v oblasti dôchodkového sporeniaC1346003-01586

7

Manažér v oblasti marketinguC1221002-00711

6

Manažér v oblasti odmeňovania a benefitovU1212003-01002

7

Manažér v oblasti prieskumu trhuU1221003-00758

7

Manažér v oblasti vzdelávania a rozvoja pracovníkovU1212004-01349

7

Manažér v odpadovom hospodárstveU1321014-01504

6

Manažér vo verejnom zdravotníctveU1342999-01379

7

Manažér vo vodnom hospodárstveC1321018-00479

6

Manažér v poštových službáchU1324009-00955

6

Manažér v potravinárskej výrobeU1321001-00886

6

Manažér v právnych službáchU1349005-01012

7

Manažér výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobeU1223002-00474

6

Manikér - nechtový dizajnérU5142003-00207

4

Manipulačný majsterC3143003-00334

5

Manželský a rodinný poradcaC2635002-01537

7

Masér v zdravotníctveU3255001-00637

4

MäsiarU7511002-00850

3

Materiálový technológ v elektrotechnikeU3113006-01107

7

Maxilofaciálny chirurgU2212073-01332

7

Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadeníU7233003-00369

4

Mechanik, opravár elektrotechnických zariadeníU7421002-00194

4

Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky)U7233009-00977

3

Mechanik, opravár meradielC7311002-00153

3

Mechanik, opravár metrologických prístrojovC7311005-00230

4

Mechanik opravár organizačnej technikyC7421006-01128

4

Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctveC7233002-00363

4

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadeníU7233001-00304

3

Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovínU7233006-00176

3

Mechanik, opravár strojov a zariadení v obuvníckej a kožiarskej výrobeC7233999-01185

4

Mechanik, opravár strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobeC7233004-01183

4

Mechanik, opravár vodomerovC7311002-00761

3

Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojovC7233008-00240

4

Mechanik pneuservisuU7231007-01524

3

Mechanik pneuservisu - motocykleC7231007-01467

3

Mechanik pneuservisu - nákladné automobily a autobusyC7231007-01469

3

Mechanik pneuservisu - osobné automobilyC7231007-00876

3

Mechanik pneuservisu - rýchloservis, komplex. servisC7231007-01468

3

Mechanik počítačových sietíU7422003-01125

4

Mechanik rádiometrie a spektrometrieC7421004-00222

4

MechatronikU7233010-01127

4

Metodik a školiteľ pyrotechnikov ozbrojených sílC0310999-01294

6

Metodik účtovníctvaU2411005-01024

7

MlynárU7514002-00861

3

Modelár obuviC7532005-01205

4

Modelár odevovC7532003-00775

4

Montážny pracovník drevených konštrukciíC8219005-01545

3

Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkovU8219003-00137

4

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobeC8211000-00777

3

Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobeC8212002-01104

4

Montážny pracovník vo výrobe nábytkuC8219004-00356

3

Montážny pracovník vo výrobe obuviU8219002-01206

3

Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérieC8219001-01265

3

Montážny pracovník výrobyC8219999-00813

3

Montážny pracovník výroby autosedačiekC8219006-00845

3

Montér potrubárC7126002-01363

3

Montér suchých stavieb, sadrokartonistaU7123003-01144

3

MoričC8122001-00391

4

MurárU7112002-01129

3

MuzeológU3433001-01660

7

Náborový konzultantC3333007-01055

5

Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanieU3323001-01052

4

Nastavovač CNC strojovU7223001-00829

4

Nastavovač priemyselných robotovC7223002-00831

4

NástrojárU7222004-10808

3

Natierač a lakovačC7132999-01155

3

Návrhár, dizajnér obuviU2163003-01220

6

Návrhár odevovU2163002-00773

6

Návrhár textilných materiálovU2163001-00767

6

Nižší účtovníkC3313004-01050

4

Obchodník v malom obchode, butikuC5221000-00742

4

Obchodný zástupcaC3322000-00747

4

ObkladačC7122002-01141

3

Obrábač kovovU7223003-10809

3

ObuvníkU7536999-01212

4

Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuviC7536001-01213

3

Odborník na sociálne lekárstvo a organizáciu zdravotníctvaU1342999-01380

7

Odborník na zdravotnícky manažment a financovanieU1342999-01377

7

Odborný administratívny asistentC3343000-01060

4

Odborný poradca, predajca bankových produktov a služiebC3312001-00671

4

Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadeniaC3359003-01397

4

Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladovC3313002-01049

4

Odborný pracovník mzdovej agendyC3313001-01048

6

Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytuC3359001-01420

4

Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctveC3312003-00676

5

Odborný pracovník portfólia podielových fondovC3311001-01582

7

Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok v bankovníctveC2619003-01669

5

Odborný pracovník samosprávy pre priestupkové konanieC3359005-01421

7

Odborný pracovník samosprávy pre školské stravovanie a ubytovanie žiakovC3359023-01486

5

Odborný pracovník samosprávy pre školstvoC3359023-01482

7

Odborný pracovník samosprávy pre sociálnu oblasťC3359022-01481

5

Odborný pracovník samosprávy pre správu majetkuC3359013-01452

5

Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správuC3359004-01449

6

Odborný pracovník – správca registratúryC4415001-01460

4

Odborný pracovník v oblasti štatistikyC3314002-01051

4

Odborný pracovník zodpovedný za správu verejných pohrebískC3359999-01461

4

Odborný zamestnanec samosprávy pre investičnú činnosťC2422004-01484

7

Odlievač kovovC7211005-00406

3

Odpočtár meracích prístrojovC9623001-00154

3

Odpočtár meracích prístrojov pre voduC9623001-00762

3

OmietkarC7123001-01142

3

OpatrovateľC5322999-01503

3

Operátor dátC4132000-01067

4

Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)U8131002-00150

4

Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastovC8112001-00185

3

Operátor kódovania a spracovania údajovC4413002-01078

4

Operátor konštrukčných dosiek z drevaC7521001-00346

3

Operátor lanovej dráhyC8189999-01451

3

Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní drevaC8343005-00364

3

Operátor lesných traktorovC8341004-00357

3

Operátor linky pre výrobu výrobkov z papieraC8143002-00266

3

Operátor lisovacích strojov kovovC8121008-01274

3

Operátor mlynskej výrobyU8160005-00898

4

Operátor navliekania osnovC8151006-01196

3

Operátor parného stroja a kotla (kurič)C8182000-00227

4

Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie drevaC8341005-00358

3

Operátor pokovovaniaC8122003-00392

3

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)U8341003-00305

3

Operátor potravinárskej výrobyU8160999-01644

3

Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového strojaC8151003-01195

3

Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárneC3131001-00116

7

Operátor redukovne vo valcovniachC8121011-00393

3

Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárneC3131002-00117

7

Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobeC8153000-01188

4

Operátor šijacieho stroja v obuvníckej výrobeC8153000-01221

3

Operátor sklárskeho taviaceho agregátuC8181004-00500

4

Operátor snovania priadzeC8151005-01267

3

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepkyC8341006-00359

3

Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevovU8154001-00768

3

Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie drevaC8172001-00351

3

Operátor stroja na pletenie (pletiar)U8152002-01202

3

Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textiluU8154002-01200

3

Operátor stroja na rezanie dreva a guľatinyC8172006-00355

3

Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovovC8121005-00394

3

Operátor stroja na valcovanie kovovC8121002-00395

4

Operátor stroja na výrobu obuviC8156003-01207

3

Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarovC8156001-01214

3

Operátor stroja na výrobu technického textiluC8159001-00769

3

Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumyU8141000-00138

3

Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastovU8142000-00140

3

Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobeU8131003-00939

4

Operátor strojov a zariadení vo výrobe úžitkovej keramiky, kameniny a porcelánuC8181005-00502

3

Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálovC8114001-00501

3

Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňovC8151004-01197

3

Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze drevaC8172005-00354

3

Operátor strojov v nábytkárskej výrobeC8172004-01546

3

Operátor súkacieho strojaC8151002-01199

3

Operátor sušiarne drevaC7521002-00367

3

Operátor textilnej pariacej linkyC8151001-01186

3

Operátor tkacieho stroja (tkáč)U8152001-01198

3

Operátor v elektrotechnickej výrobeC8212002-01105

3

Operátor v železničnej dopraveU8312002-00979

4

Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie drevaC8172002-00352

3

Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýbC8160001-00883

3

Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleninyC8160002-00851

3

Operátor zariadenia na úpravu a spracovanie kožeC8155000-01268

3

Operátor zariadenia na výrobu celulózyC8171002-00268

3

Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkovC8160006-00884

3

Operátor zariadenia na výrobu cukruC8160007-00852

3

Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratáC8160010-01230

3

Operátor zariadenia na výrobu papieraC8171004-00270

3

Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)U8131001-00147

4

Operátor zariadenia v práčovni a čistiarniC8157000-00210

3

Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniachC8121010-00397

3

Operátor zlievarenských strojov a zariadeníC8121015-00989

3

Operátor  impregnácie drevaC8172003-00353

3

Opravár bicyklovC7234000-00212

3

Organický chemikU2113005-01237

6

Organizátor pohrebovC5163002-01176

4

Organizátor spoločenských podujatíU3332003-00707

5

Ortopedický technikU3214002-00593

4

Ošetrovateľ laboratórnych zvieratC5164006-00306

3

Ošetrovateľ v zoologickej záhradeU5164001-00307

3

OvocinárC6112002-00283

4

Palič na pecných agregátochC8112004-00503

4

PaznechtárC5164999-01232

2

PeciarU8121012-00398

3

Pedagogický asistentU2359001-00459

4

PedikérU5142002-01171

3

Pedikér - mokrá pedikúraC5142002-01447

3

PekárU7512001-00885

3

Personálny manažérU1212001-01000

7

Pestovateľ poľných plodín a zeleninyU6111000-00315

3

Pestovateľ rôznorodých plodínU6114000-00308

3

PLC programátorC2151020-01130

4

PodlahárU7122001-01140

3

Podlahár drevených a laminátových podláhC7122001-01532

3

Podlahár špeciálnych podláhC7122001-01534

3

Podnikový právnikU2611001-01041

7

Pohonič (kočiš)C9332000-00316

3

Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej dopraveU5230004-00235

4

Pokladník v predajniC5230003-00743

3

Pomocný lamačC9311003-00187

3

Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzokC9311002-00188

2

Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstveniaC9411000-00721

2

Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovínC9311004-00189

2

Pomocný pracovník v akvakultúreC9216000-00318

2

Pomocný pracovník v baniC9311001-00190

2

Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobeC9329006-00271

2

Pomocný pracovník v chemickej výrobeC9329008-00142

3

Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobeC9329005-00362

2

Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobeC9329015-01116

3

Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu)C9329016-00155

2

Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobeC9329014-00411

2

Pomocný pracovník v kuchyniC9412000-00737

2

Pomocný pracovník v lesníctveC9215001-00360

2

Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobeC9329003-01215

2

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstveC9312004-00765

2

Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálovC9329012-00485

2

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánuC9329010-00504

2

Pomocný pracovník v poľovníctveC9215002-00361

2

Pomocný pracovník v polygrafickej výrobeC9329007-00272

2

Pomocný pracovník v potravinárskej výrobeC9329001-00854

2

Pomocný pracovník v rastlinnej výrobeC9211000-00319

2

Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctveC9214000-00320

2

Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)C9333004-00987

3

Pomocný pracovník v sklárskej výrobeU9329009-00484

3

Pomocný pracovník v stavebníctveC9313999-01154

2

Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobeC9329013-00791

2

Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobeC9329002-00770

2

Pomocný pracovník v živočíšnej výrobeC9212000-00322

2

Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstveC9213000-00321

2

Poradca a predajca pre segment stredných klientov a mikropodnikateľovU3312001-01599

7

Poradca klientov, Predajca bankových produktov pri priehradkáchC3312001-00678

4

Porážač, vykosťovačC7511001-00855

3

PoriečnyC5419004-00480

4

Pôrodná asistentkaU2222004-00602

6

Pôrodná asistentka špecialistka na oddelení intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctveU2222001-00599

7

Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctveU2222002-00600

6

Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komuniteU2222003-00601

7

Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectveC5414010-01178

4

Pracovník Body piercinguC5142999-01236

3

Pracovník čerpacej staniceU5245000-00754

3

Pracovník cestovnej kancelárie, agentúryU4221001-00730

4

Pracovník expedície tovaruU5249003-00704

3

Pracovník kontaktného centraC4222001-01068

3

Pracovník kontroly cienC5249006-00756

4

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctveC6210005-00345

3

Pracovník obsluhujúci soláriumC5142006-00195

3

Pracovník ozbrojenej ochrany vojenských objektovC0310999-01299

4

Pracovník podateľneC4415003-01082

3

Pracovník pre pestovanie a ochranu lesaC6210002-00342

3

Pracovník pre spracovanie textovC4131002-01066

4

Pracovník preventívno-bezpečnostnej službyU5413003-01321

4

Pracovník príjmu tovaruC5249002-00703

3

Pracovník pri priehradke na pošteU4211001-00972

3

Pracovník pri údržbe ciest a zvážnic v lesníctveC6210004-01544

3

Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstveC6210004-00365

3

Pracovník reprografieU4415002-01081

3

Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár...)C8312001-00978

3

Pracovník sanitácie v potravinárskej výrobeC9129999-01684

2

Pracovník s mládežouC5312001-01556

5

Pracovník spracovania a likvidácie odpadovC9612002-00327

3

Pracovník správy registratúryU4415001-01080

4

Pracovník turistického informačného centraU4221002-01610

6

Pracovník turistického informačného centra - back officeC4221002-01242

5

Pracovník turistického informačného centra - front officeC4221002-01243

5

Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaruC5249004-00755

3

Pracovník v akvakultúreC6221000-00310

3

Pracovník v oblasti reklamyC5249999-00739

4

Pracovník v poľovníctveC6224000-00366

3

Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodáchC6222000-00311

4

Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobeC6210003-00343

3

Pracovník v sklade (skladník)C4321001-00973

3

Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctveC6210001-00341

3

Pracovník výdaja jedlaC5246002-00736

3

Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenieC9121004-01249

3

Pracovník zhotovovania tlačovej formyC7321002-00259

3

Práškový metalurgC7211004-00407

4

Právny asistentC3411001-01061

6

Predajca jazdených automobilovC5223011-00840

4

Predajca motocyklovC5223011-01519

4

Predajca motorových vozidielU5223011-01525

4

Predajca náhradných dielov a príslušenstvaC5223999-00841

4

Predajca nákladných automobilov a autobusovC5223011-01520

4

Predajca osobných automobilovC5223011-11521

4

Predavač drogériového tovaru a kozmetikyC5223001-00702

4

Predavač elektrotechniky a elektronikyC5223001-00752

4

Predavač mäsa a rýbC5223003-00724

3

Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb)C5223001-00745

3

Predavač rýchleho občerstveniaC5246001-00720

3

Predavač zmiešaného tovaru a domácich potriebC5223001-00744

3

Prekladateľ cudzích jazykovU2643001-00156

7

PrepisovačU4414000-01079

4

Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadeniaC5151001-00735

4

Prevádzkar výcvikových zariadení ozbrojených sílC0310999-01295

5

Prevádzkový elektrikárC7411001-01123

3

Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej sieteU7126003-00763

4

Prevádzkový zámočník (údržbár)C7222002-00789

3

Prípravár a montér kovových konštrukciíC7214000-01169

3

Príslušník justičnej strážeU5413002-01320

4

Procesný technik v chemickej výrobeU3116003-00115

6

Profesionálny vojak - čatár (technik lietadla)U0210008-01287

4

Profesionálny vojak - kapitán (veliteľ roty)U0110008-01303

7

Profesionálny vojak - poručík (veliteľ čaty)U0110010-01304

7

Profesionálny vojak - rotný (veliteľ družstva)U0210007-01302

4

Profesionálny vojak - vojak 1.stupňa (čakateľ)C0310005-01289

3

Profesionálny vojak - vojak 1.stupňa (kadet)C0310004-01286

6

Profesionálny vojak - vojak 2.stupňa (strelec)U0310003-01288

3

Profesionálny vojak - vojak 2.stupňa (vodič ľahkej vojenskej techniky)U0310003-01292

3

ProgramátorU2512001-01253

6

Programátor CNC strojovU3115006-00826

4

Projektant pozemkových úpravC3112006-01168

7

Projektový manažér pre informačné technológieU2421003-01391

7

Projektový špecialistaU2421003-01032

7

Psovod Zboru väzenskej a justičnej strážeU5413999-01708

4

PsychológU2634009-00477

7

Pyrotechnik ozbrojených sílC0310999-01293

7

Pyrotechnik pre ničenie výbušnín munície známeho a neznámeho pôvoduC0310999-01301

7

Realitný maklérC3334000-01585

6

Recepčný (okrem hotelového)C4226000-01072

3

Referent ekológieC2133999-01539

4

Referent poľovníctvaC2132008-01541

4

Referent pre ochranu lesaC2133005-01540

4

Referent pre pestovateľskú činnosť v lesníctveC2132005-00330

4

Referent pre správu lesného majetkuC2132009-00336

4

Referent pre ťažbovú činnosť v lesníctveC2132006-00335

4

Referent pre technickú prípravu výroby v lesníctveC3143007-00337

4

Referent služby Policajného zboruU5412002-01625

4

Regionálny sprievodcaC5113001-00709

4

Revízny technik - plynC3119017-01359

4

Revízny technik - teploC3119017-01360

4

Revízor vo verejnej osobnej dopraveC5112004-00236

3

Rezač kovovC7212001-00807

3

Riadiaci pracovník čistiarne, žehliarne a práčovneU1439007-01175

5

Riadiaci pracovník (manažér) BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostrediaU1219007-01011

6

Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiuU1213001-01004

7

Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobeC1321008-00936

7

Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobeU1321007-00246

5

Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeU1321009-00505

6

Riadiaci pracovník personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahovU1212005-01003

6

Riadiaci pracovník právneho útvaruU1219001-01006

6

Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkovU1212002-01001

6

Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobeU1321013-01117

6

Riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva, tlmočníctvaC1439001-00191

7

Riadiaci pracovník v strojárskej výrobeC1321012-00819

6

Riadiaci pracovník v ťažobnom priemysleU1322001-00373

6

Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské teloC1439005-00196

3

Risk analytik pre leasingové spoločnostiC2631002-01593

7

RovnačC7212999-00820

3

Ručný práčC9121001-01248

3

Ručný tkáčC7318003-00223

3

Rušňovodič v železničnej dopraveC8311001-00237

4

Rytec sklaU7316002-01246

4

Samostatný referent - príprava vyučovaní a výcviku v škole ozbrojených sílC0310999-01291

5

SanitárU5329001-00574

3

ScenáristaU2641002-01729

7

Scénický a kostýmový výtvarníkU2651004-01655

6

Sedlár a manžetárC7535001-01577

3

ŠéfkuchárU3434000-00732

5

SekretárkaC4120000-01064

4

Servisný poradca pre karos. a lakov. práce osobných automobilovC3119023-01489

4

Servisný poradca pre mechanické práce nákladných automobilov a autobusovC3119023-00838

4

Servisný poradca pre mechanické práce osobných automobilovC3119023-00814

4

SestraU2221014-00651

6

Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivostiU2221002-00640

6

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sáleU2221003-00641

6

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelýchU2221012-00649

6

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatriiU2221013-00650

6

Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstveU2221004-00642

6

Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstveU2221007-00645

6

Sestra špecialistka v odboroch chirurgieU2221001-01376

6

Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstveU2221006-00644

6

Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientovU2221005-00643

6

Sestra špecialistka vo vnútornom lekárstveU2221999-01337

6

Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstveU2221008-00646

6

Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstveU2221009-00647

6

Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstveU2221010-00648

6

Šička odevnej a technickej konfekcieC7533001-01184

3

Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobeU7533002-01209

3

Skladník ozbrojených síl pre špeciálnu technikuC0310999-01298

4

Skladový majster ozbrojených síl pre muníciuC0310999-01297

5

Skladový majster (vedúci skladu)C3119018-00965

4

Skladový manipulant autoservisuC9333004-00924

3

SklárU7315001-00486

3

SklenárU7125001-01146

3

Sladovník a pivovarníkU7514004-00887

4

SmetiarC9611001-00328

2

SociológU2632001-00475

7

SomeliérC5131002-00746

4

Špecialista agrochemickej kontrolyC2132012-00277

5

Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciU2149008-01016

5

Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôdU2143001-00481

7

Špecialista elektrotechnik technológU2151001-00101

7

Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývojiU2151003-01118

7

Špecialista energetik kontroly a riadenia kvalityC2151015-00181

7

Špecialista energetik prevádzky riadiacej technikyC2151010-00164

7

Špecialista energetik projektant, konštruktérC2151018-00167

7

Špecialista energetik technického a technologického rozvojaU2151011-00169

7

Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímyC2133999-01405

6

Špecialista informačnej bezpečnostiU2529001-01387

6

Špecialista informačných technológií v kontaktnom centreU2529003-01561

4

Špecialista investičných operácií na finančných trhoch – portfólio manažér pre DSSU2413025-00554

7

Špecialista konštruktér v odevnej výrobeC2141043-01189

5

Špecialista kontrolinguU2421005-01034

6

Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárskej výrobeC2141003-00888

7

Špecialista kontroly kvality vôdC2143002-00482

5

Špecialista ľudských zdrojovU2423001-01035

7

Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhuC2431002-00759

7

Špecialista metrológC2149005-01362

4

Špecialista na bankové karty, platobný styk a zúčtovanie obchodovC2413015-00550

6

Špecialista náboru a výberu pracovníkovU2423003-01037

7

Špecialista nedeštruktívnych skúšokC2149004-00175

3

Špecialista ochrany ovzdušiaC2133002-00324

5

Špecialista ochrany prírodyU2133003-00325

5

Špecialista ochrany prírody a tvorby krajiny vo verejnej správeC2133999-01401

6

Špecialista odmeňovania a benefitovU2423004-01038

6

Špecialista optimalizácie a racionalizácie práceU2421004-01033

6

Špecialista optimalizácie procesovU2421001-01031

6

Špecialista podnikový ekonómU2411011-01030

6

Špecialista pre banskú mechanizáciuU2146005-00165

7

Špecialista pre čistenie odpadových vôdC2149024-01551

6

Špecialista predaja chemických produktovU2433999-01240

6

Špecialista pre dôchodkové sporenieC2413024-01588

6

Špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva - Compliance OfficerU2413005-01666

7

Špecialista pre peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkových činnostíC3353001-01474

6

Špecialista pre permanentný make-up tváreC5142007-01172

4

Špecialista pre personalistiku v štátnej správeC2423999-01414

7

Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojovU2423002-01036

7

Špecialista pre rozpočet vo verejnej správeC2411008-01406

7

Špecialista pre služby zamestnanostiC2635014-01475

7

Špecialista pre starostlivosť o zákazníkovC2431005-00712

5

Špecialista pre štátnu geologickú správuC2133999-01404

6

Špecialista pre stratégiu a rozvoj v samospráveC2422999-01535

7

Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchuC2422007-00760

7

Špecialista pre tvorbu legislatívyC2611005-01407

7

Špecialista pre utajované skutočnostiC2422012-01412

6

Špecialista pre vnútorný audit verejnej správyC2421006-01408

7

Špecialista pre značkuC2431006-00741

7

Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobeC2141022-00249

6

Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobeU2145003-00112

7

Špecialista riadenia kvality v hutníctveU2146013-00416

7

Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobeC2141013-01210

7

Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálovC2141042-00509

6

Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobeC2141027-00254

6

Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeU2141031-00508

7

Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobeC2141008-01190

7

Špecialista riadenia polygrafickej výrobyU2141026-00253

7

Špecialista riadenia sklárskej výrobyU2141030-00510

7

Špecialista riadenia textilnej a odevnej výrobyC2141007-01191

7

Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovC2141040-00511

4

Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej sieteC2431999-01444

7

Špecialista správy a údržby energetických zariadeníC2151019-00211

5

Špecialista štatistík (okrem menovej a finančnej štatistiky)U2120005-01014

6

Špecialista štátnej vodnej správy a vodnej politikyC2133006-01402

7

Špecialista technológ pre spracovanie drevaU2141018-01619

6

Špecialista technológ pre úpravu pitnej vodyU2149025-01552

5

Špecialista technológ pre výrobu drevených konštrukciíU2141018-01620

6

Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobeC2141023-00250

6

Špecialista technológ v keramickej výrobeU2141044-00516

6

Špecialista technológ v obuvníckej a kožiarskej výrobeC2141014-01217

7

Špecialista technológ vo výrobe nábytkuU2141018-01618

6

Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovU2141041-00488

7

Špecialista technológ v polygrafickej výrobeU2141028-00255

4

Špecialista technológ v potravinárskej výrobeU2141002-00889

7

Špecialista technológ v sklárskej výrobeU2141032-00512

7

Špecialista technológ v textilnej a odevnej výrobeC2141009-01192

7

Špecialista účtovníkU2411002-01020

6

Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobeC2141024-00251

6

Špecialista údržby v chemickej výrobeU2145004-00113

7

Špecialista údržby v potravinárskej výrobeU2141005-00857

3

Špecialista údržby v sklárskej výrobeU2141033-00513

7

Špecialista údržby v strojárskej výrobeU2144006-00783

7

Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetkuU2149009-01017

6

Špecialista v oblasti mzdového účtovníctvaU2411009-01028

7

Špecialista v oblasti národného hospodárstvaU2631001-01044

6

Špecialista v oblasti počítačových sietíC2523000-01563

6

Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológiíU2434000-01565

7

Špecialista v oblasti správy nehnuteľnostíC5153004-01581

4

Špecialista v oblasti záhradníctvaU2132004-00281

5

Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobeU2141020-00247

7

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovU2141039-00489

7

Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobeU2141025-00252

7

Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobeU2141029-00514

7

Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobeU2141006-00771

7

Špecialista v poštových službáchU2149021-00958

7

Špecialista v rastlinnej výrobe, agronómU2132001-00278

7

Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobeU2141001-00890

8

Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budovU2153004-01569

7

Špecialista výstavby telekomunikačných technológiíU2153004-01372

7

Špecialista výživy a technológie výroby krmívU2132003-01223

6

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnikU2132002-00279

7

Špeciálny pedagógU2359003-00521

7

Športový delegátC3422005-00456

7

Športový masérU5142009-01281

4

Spracovateľ hrozna a vínaU7514008-00892

4

Spracovateľ hydinyC7511005-00859

3

Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkovU7513001-00895

4

Spracovateľ ovocia a zeleninyC7514001-00897

4

Správca informačného systémuU2522001-01338

6

Správca sieteU2522002-01256

7

Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravyC8312003-00980

4

Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej dopraveC5112001-00238

4

Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)C5113002-00664

5

Starší referent Policajného zboru služby cudzineckej polícieC5412007-01314

6

Starší referent Policajného zboru služby dopravnej polícieC5412003-01312

6

Starší referent Policajného zboru služby hraničnej polícieC5412007-01315

6

Starší referent Policajného zboru služby poriadkovej polícieC5412002-01310

6

Starší referent (poverený policajt) služby poriadkovej polície Policajného zboruC5412002-01311

6

StavbyvedúciU2142004-01094

4

Stavebno-technický dozorU2142005-01164

7

Stavebný dozorU2142005-01095

4

Stavebný klampiarU7213001-00948

3

Stavebný rozpočtár, kalkulantU3112002-01101

5

Stavebný stolárC7115002-01136

3

Stavebný žeriavnikC8343001-01150

3

Staviteľ komínovC7112004-01152

3

Stenotypista, zapisovateľC4131001-01065

5

Stolár, výrobca drevených konštrukciíC7522003-00349

3

Stolár, výrobca nábytkuC7522001-00347

3

Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkovC7522002-00348

3

Strážny a režimový pracovník väzenskej službyU5413001-01319

4

StrechárU7121000-01156

3

Strelmajster v baniC7542000-00380

3

Strihač textiluC7532002-01182

3

Strojársky laborantC3115007-00786

4

Strojársky špecialista automatizácieC2144004-00781

5

Strojársky špecialista konštruktér, ProjektantC2144003-00804

7

Strojársky špecialista riadenia výrobyC2144007-00821

7

Strojársky špecialista technológC2144002-00803

7

Strojársky špecialista v oblasti kvalityC2144005-00811

5

Strojársky špecialista vo výskume a vývojiU2144001-00802

7

Strojársky technik automatizácieC3115002-00782

4

Strojársky technik kontroly kvalityC3115003-00812

4

Strojársky technológU3115001-00824

4

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadeníU8181003-00506

3

Strojník briketárneU8112002-00178

3

Strojník linky pre výrobu výrobkov z papieraC8143001-00265

3

Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálovC8114004-00507

3

Strojník vodohospodárskych zariadeníU8189002-00764

3

Strojník zariadenia na výrobu celulózyC8171001-00267

3

Strojník zariadenia na výrobu papieraC8171003-00269

4

Strojník zariadení na úpravu nerastných surovínU8112007-01605

3

Strojný zámočník (okrem banského)C7222001-00788

3

Štukatér, kašírnikU7123002-01143

4

Supervízor administratívnych pracovníkovU3341001-01056

5

Supervízor operátorov dátU3341003-01057

4

Supervízor zákazníckeho centraU3341004-01058

5

Ťahač skleného vláknaC8181001-00490

3

Tajný agent prieskumu (mystery shopper)C4227003-01441

6

Tanečný pedagógU2653003-00443

5

TapetárC7131002-01149

3

TavičC8121001-00399

4

ŤažiarU8113003-00382

3

Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovínU3117001-01606

4

Technický pracovník v hutníctveU3117006-01275

4

Technický špecialista v logistikeU2149020-00957

7

Technický špecialista vodárenských koncepciíU2149023-00690

7

Technický špecialista vo vodnej dopraveU2149019-00956

4

Technik automatických riadiacich systémov energetických zariadeníC3113009-00126

7

Technik banského monitoringuC3117003-00180

4

Technik banskej záchrannej službyC3117005-00376

4

Technik bezdrôtových sietíC7422001-01389

4

Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciáchU3132005-00692

6

Technik dokončovacieho spracovania (knihár)U7323001-00261

3

Technik elektrickej staniceC3113020-00119

4

Technik energetických zariadení budovU3113031-00145

4

Technik energetik majsterC2151014-00177

7

Technik energetik, projektant a konštruktérC3113026-00121

4

Technik geodetU3111008-01100

4

Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárniC3113014-00128

6

Technik informačných technológiíC7422003-01257

4

Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúreC3119003-00961

4

Technik kontroly kvality v chemickej výrobeU3116002-00134

4

Technik kontroly kvality v energetikeC3113015-00214

6

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborantU3117007-00419

6

Technik kontroly originalityU3119026-00778

4

Technik merania a regulácie vo vodárenstveU3132004-00691

4

Technik merania a regulácie v spaľovniU3132001-01507

4

Technik merania káblových trás (termovízia, diagnostika)U3113002-01120

4

Technik ochrany vodných zdrojovC3132016-00697

4

Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárniC3113023-00179

7

Technik operačného nasadenia lesnej technikyC3143009-00339

4

Technik optických sietíC7422002-01567

4

Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárniC3113012-00122

5

Technik počítačových sietí a systémovU3513000-01571

6

Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobeC3119031-01193

3

Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctveC3143004-01180

4

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctveC3143005-01222

4

Technik pre údržbu lesnej technikyC3143010-00340

4

Technik prevádzky kanalizácií a čistiarne odpadových vôdU3132007-00694

5

Technik prevádzky vodovodovU3132008-00695

5

Technik prípravy a tavenia sklovinyU3119011-00515

4

Technik protikoróznej ochranyC3119030-01358

3

Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárniC3113024-00146

3

Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynuC3113018-00131

3

Technik škôlkárskeho strediskaC6210003-01542

3

Technik správy elektrickej sieteC3113021-00224

4

Technik systémov zberu dát v energetikeC3113008-00148

3

Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetikeC3113007-00225

7

Technik telemetrieC3113030-01364

5

Technik údržby v strojárskej výrobeC2144006-00784

4

Technik v akvakultúreU3143011-00285

4

Technik v logistike a poštových službáchU3119010-00964

6

Technik v oblasti záhradníctvaU3142004-00286

4

Technik vodár - vodohospodárU7126003-01492

4

Technik v odevnej a textilnej výrobeC3119014-01271

4

Technik vozového parkuC3119020-00234

4

Technik v rastlinnej výrobeU3142002-00287

4

Technik v živočíšnej výrobeU3142003-00288

4

Technik zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémovC3114005-01114

4

Technológ farbiacich procesov (kolorista)U2145005-01201

3

Technológ káblovej výrobyC3113001-01121

6

Technológ pre úpravu nerastných surovínU3117002-01607

7

Teoretický a počítačový chemikU2113001-00941

7

TesárU7115001-01135

3

Tetovač na teloC5142008-01173

3

Textový korektorU2641007-01077

6

Tlačiar, operátor tlačeC7322000-00260

3

Tlmočník cudzích jazykovU2643002-00192

7

Traktorista (poľnohospodárstvo)C8341002-00312

3

TranzitérC8312004-00981

3

Tréner koníC5164004-00313

3

Tréner športovej školy a tréner športovej triedyU3422004-00462

7

Tréner v športe (okrem trénera športovej školy, triedy)U3422001-00444

7

Triedič odpadovC9612001-00329

2

Triedič zásielokU4412002-00976

3

Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školyU2330001-00445

7

Učiteľ druhého stupňa základnej školyU2341002-00446

7

Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnenímU2352002-00447

7

Učiteľ jazykovej školyU2353001-00448

7

Učiteľ materskej školyU2342001-00463

4

Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnenímU2342001-00533

6

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanieC2359006-00449

7

Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školyU2320003-00522

7

Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy v nultom ročníkuU2341002-00524

7

Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnenímU2352002-00523

7

Učiteľ strednej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, učiteľ PŠ a OUU2352002-00525

7

Učiteľ základnej umeleckej školy hudobného odboruU2341001-00455

5

Učiteľ základnej umeleckej školy výtvarného odboruU2341001-01692

7

ÚdenárC7511002-01611

3

Umelecký drotárC7319002-00226

3

Umelecký keramikár, hrnčiarU7314001-00213

3

Umelecký knihárC7323002-00262

3

Umelecký kováčU7319001-00197

4

Umelecký kovolejár a kovotepecU7319005-01574

4

Umelecký krajčírC7531005-01194

3

Umelecký rezbárU7317002-00215

3

Umelecký rytec kovovU7316006-01245

4

Umelecký sklárU7315002-00491

4

Umelecký stolár, drevomodelárU7317001-01247

4

Úradný veterinárny asistentC3240002-01789

7

VčelárC6123000-00317

3

Vedecko - výskumný pracovník v zdravotníctveU1223999-01786

8

Vedúci kultúrno-osvetový pracovníkU3332004-01664

6

Vedúci obchodnej prevádzkyC5222000-00700

5

Vedúci pracovník ozbrojenej ochrany vojenských objektovC0310999-01300

4

Vedúci reaktorového blokuC2151013-00209

7

Vedúci recepcieC4224001-00734

5

Vedúci skladu autoservisU3119018-00921

5

Vedúci strediska v poľnohospodárstveU3142001-01224

4

Veterinárny technikU3240001-00289

4

Vetrací technikC2146010-00374

7

VinohradníkC6112001-00290

3

Vizážista, koloristaU5142005-00198

3

VlásenkárU7531004-01578

3

Vlasový koloristaC5141000-01429

3

Vlasový štylistaC5141000-01436

3

VodárU7126003-01491

4

Vodič autobusuC8331001-00241

3

Vodič banskej lokomotívyC8311002-00186

3

Vodič električkyC8331003-00242

3

Vodič osobného motorového vozidlaC8322001-00982

3

Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidlaC8332004-00244

3

Vodič taxislužbyC8322003-01595

3

Vodič trolejbusuC8331002-00243

3

Vodič údržby na cestnej infraštruktúreC8332003-00983

3

Vodič zberného vozidlaC8332002-00698

3

Vodný záchranár, plavčíkC5419002-01453

3

Všeobecný účtovník samosprávyC2411008-01483

6

VychovávateľU2359005-00464

4

Vydavateľský redaktorU2642007-01713

6

Vyhľadávač porúch na vodovodnej sietiC3132017-01554

4

Výrobca a opravár hudobných nástrojov z drevaU7312001-01085

4

Výrobca bižutérieC7319008-00200

3

Výrobca bižutérie zo skla a keramikyC7313002-00493

3

Výrobca kraslícC7319007-01177

2

Výrobca technickej a stavebnej keramikyC7314002-00517

3

Výrobný dispečer v ťažobnom priemysleC3139002-00182

4

Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálovC8156002-01219

3

VyšívačkaC7533003-01272

3

Výskumný pracovník v odbore bankovníctvoC2413028-00564

7

Vysokoškolský učiteľ - asistentU2310004-00433

7

Vysokoškolský učiteľ - lektorC2310005-01623

7

Vysokoškolský učiteľ - odborný asistentU2310003-00429

7

Výtvarný redaktorU2642010-01714

6

Výživár, špecialistaU2265999-01345

7

Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlínU6113004-00314

3

Záhradník a pestovateľ kvetov, floristaU6113002-00291

4

Záhradník a pestovateľ sadbového materiáluU6113001-00292

4

Záhradník krajinárU6113003-00282

6

Zamestnanec okresného úradu na úseku matríkC3359002-01396

5

Zamestnanec okresného úradu na úseku priestupkového konaniaC3359005-01400

5

Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikaniaC3354001-01395

4

Zdravotnícky asistentU3256001-00572

4

Zdravotnícky asistent špecialista v starostlivosti o seniorovU3256002-00573

4

Zdravotnícky laborantU3212001-01511

4

Zdravotnícky záchranárU3258001-00596

5

Združovač-sekač-balič skleného vláknaC8181002-00487

3

ŽehliarC9121003-01250

2

Železiar v stavebníctveC7114001-01133

3

Zlatník, klenotníkU7313001-00218

4

Zlievač, formovačC7211001-00409

3

Zlievarenský modelárC7211003-00401

4

Zlievarenský špecialista metalurgC2146021-01276

7

Zlievarenský špecialista projektantC2146020-00417

7

Zlievarenský špecialista riadenia kvalityC2146019-01277

7

Zlievarenský špecialista technológC2146018-01278

6

Zlievarenský špecialista vo výskume a vývojiC2146017-01279

7

Zlievarenský technik kontroly kvalityC3117009-00421

5

Zlievarenský technik metalurgC3117012-00420

6

Zlievarenský technik modelárC3117011-00422

5

Zlievarenský technik normovačC3117010-00425

5

Zlievarenský technik technológC3117008-00423

6

Zmenový inžinier jadrovej elektrárneC2151013-00149

7

Zubný lekárU2261001-01333

7

Žurnalista, novinárU2642001-01732

7

Zváračský špecialistaU2144008-00877

5

Zváračský technológU3115001-00878

4

Zvárač kovovU7212002-00844

3