SEKTOR NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA KVALIFIKÁCIA  AUTORIZOVANÁ
INŠTITÚCIA
IČO PLATNOSŤ
AUTORIZÁCIE
ČÍSLO
AUTORIZÁCIE
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Informátor;
Náborový konzultant;
Odborný administratívny asistent;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Prepisovač;
Recepčný (okrem hotelového);
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Sekretárka;
Supervízor zákazníckeho centra;
Špecialista náboru a výberu pracovníkov
BKS Úspech, s. r. o.,
Čierny chodník 29/1,
831 07  Bratislava
35768746 4.4.2028 AI0164
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Informátor;
Náborový konzultant;
Odborný administratívny asistent;
Recepčný (okrem hotelového);
Sekretárka;
Špecialista náboru a výberu pracovníkov
exe, a. s.,
GBC5, Galvaniho 19,
821 04  Bratislava
17321450 31.5.2028 AI0378
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii JUDr. Tomáš Sninčák PhD.,
Hlboká cesta 7,
811 05  Bratislava
52233774 15.2.2028 AI0338
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky;
Fakturant;
Informátor;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Prepisovač;
Recepčný (okrem hotelového);
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Sekretárka;
Supervízor zákazníckeho centra;
Špecialista náboru a výberu pracovníkov
NOVA TRAINING, s. r. o.,
Popradská 86,
040 11  Košice
36195219 23.3.2028 AI0147
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Informátor;
Odborný administratívny asistent;
Pracovník kontaktného centra;
Prepisovač;
Sekretárka;
Supervízor zákazníckeho centra
Obchodná akadémia,
Jesenského 259/6,
017 44  Považská Bystrica
00162086 10.2.2028 AI0308

ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT
Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky;
Fakturant, Informátor;
Konzultant pre personálny lízing;
Metodik účtovníctva;
Náborový konzultant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Operátor dát;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Prepisovač;
Recepčný;
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Sekretárka;
Supervízor zákazníckeho centra, Špecialista náboru výberu pracovníkov
Obchodná akadémia,
F. Madvu 2,
971 29  Prievidza
00162094 10.11.2027 AI0074
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Sekretárka
Obchodná akadémia,
Mládežnícka 158/5,
926 01  Sereď
00400238 10.2.2028 AI0179
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Sekretárka
Obchodná akadémia,
Ul. Kalmána Kittenbergera 2,
934 40  Levice
00161934 23.2.2028 AI0321
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o.,
M. Nešpora 925/8,
905 01  Senica
37986635 16.3.2028 AI0192

ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT
Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky;
Fakturant;
Informátor;
Konzultant pre personálny lízing;
Metodik účtovníctva;
Náborový konzultant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Operátor dát;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Prepisovač;
Recepčný (okrem hotelového);
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Sekretárka;
Supervízor zákazníckeho centra;
Špecialista náboru a výberu pracovníkov
Republiková únia zamestnávateľov,
Digital park III,
Einsteinova 19,
851 01  Bratislava
30854105 25.11.2027 AI0114
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Odborný pracovník mzdovej agendy
SAPA, s. r. o.,
Priemyselná 278,
905 01  Senica
36233692 4.4.2028 AI0183
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FACILITY MANAGEMENTU,
Cukrová 14,
811 08  Bratislava
42170583 10.2.2028 AI0173
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy; Informátor;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda Andreja Hlinku 609/2,
949 76  Nitra
00397482 23.3.2028 AI0150
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou,
Partizánska cesta 76,
957 01  Bánovce nad Bebravou
37922459 15.2.2028 AI0314
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Sekretárka
Spojená škola Modrý Kameň,
Jarmočná 1,
992 80  Modrý Kameň
37956248 15.2.2028 AI0194
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárií;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky;
Fakturant; Informátor;
Konzultant pre personálny lízing;
Metodik účtovníctva;
Náborový konzultant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Operátor dát;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Prepisovač;
Recepčný (okrem hotelového);
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Sekretárka;
Supervízor zákazníckeho centra;
Špecialista náboru a výberu pracovníkov
STECORP, s.r.o.,
Gúgska 13,
940 53  Nové Zámky
47094508 7.6.2028 AI0375
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Sekretárka
Stredná odborná škola dopravná,
Školská 66,
911 05  Trenčín
17055202 20.1.2028 AI0100
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Pracovník kontaktného centra;
Prepisovač;
Supervízor zákazníckeho centra.
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,
Zdravotnícka 3,
940 02  Nové Zámky
00891606 14.11.2027 AI0065
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Odborný administratívny asistent;
Pracovník podateľne;
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Sekretárka
Stredná odborná škola informačných technológií;
Tajovského 30,
975 90  Banská Bystrica
17055431 13.4.2028 AI0263
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Nižší účtovník;
Sekretárka
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0080
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Sekretárka
Stredná odborná škola služieb,
Ul. Sv. Michala 36,
934 80  Levice
00352098 18.4.2028 AI0248
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Informátor;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Prepisovač;
Recepčný (okrem hotelového);
Sekretárka
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 3.11.2027 AI0030
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent.
Stredná odborná škola technická,
Ul. 1.mája 22,
953 01  Zlaté Moravce
00893129 14.11.2027 AI0090
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Informátor;
Odborný administratívny asistent
Stredná priemyselná škola,
Bzinská 11,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00161403 13.4.2028 AI0296
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný pracovník mzdovej agendy
Stredná priemyselná škola dopravná,
Študentská 23,
917 45  Trnava
00491861 18.4.2028 AI0258
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Prepisovač;
Sekretárka
Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom,
Obrancov mieru 343/1,
018 41  Dubnica nad Váhom
42144469 9.3.2028 AI0273
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Odborný administratívny asistent;
Sekretárka
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM,
Komenského 1219/1,
929 01  Dunajská Streda
51895951 15.2.2028 AI0210
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky;
Fakturant;
Informátor;
Konzultant pre personálny lízing;
Náborový konzultant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Recepčný (okrem hotelového);
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Sekretárka;
Supervízor zákazníckeho centra;
Špecialista náboru a výberu pracovníkov
Súkromná stredná odborná škola podnikania,
Námestie mládeže 587/17,
960 01  Zvolen
45024731 3.3.2028 AI0357
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Informátor;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Recepčný (okrem hotelového)
SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 23.3.2028 AI0139
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Odborný administratívny asistent;
Supervízor zákazníckeho centra
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
30232295 7.6.2028 AI0391
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autolakovník - autokolorista;
Autolakovník - lakovač;
Autolakovník;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúrenia;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - podvozkové systémy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - prevody, rozvody a spomaľovacie systémy;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Brúsič nástrojov;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
AGROMAČAJ, a. s.,
Kráľová pri Senci 455,
900 50  Kráľová pri Senci
46184341 7.3.2028 AI0348

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO

Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autolakovník;
Autolakovník - autokolorista;
Autolakovník - lakovač;
Autolakovník - repasér;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - podvozkové systémy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - prevody, rozvody a spomaľovacie systémy;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Brúsič nástrojov;
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy,
Lamačská cesta 3/C,
841 04  Bratislava
50027514
22.9.2027 AI0009
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Programátor CNC strojov;
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Skladový manipulant autoservisu;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Majster (supervízor) v strojárskej výrobe BKS Úspech, s. r. o.,
Čierny chodník 29/1,
831 07  Bratislava
35768746 13.12.2027 AI0163
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autokarosár;
Autolakovník - kolorista;
Autolakovník - prípravár pre lakovnícke práce;
Autolakovník;
Majster v karosárskej dielni
Color Centrum SH, s. r. o.,
Partizánska 38,
951 93  Topoľčianky
36526517 9.3.2028 AI0336
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Brúsič nástrojov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Craemer Slovakia, s. r. o.,
Priemyselná zóna Okoličné,
031 04  Liptovský Mikuláš
31618006 23.2.2028 AI0101

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autotronik;
Brúsič nástrojov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 2.11.2027 AI0014
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autolakovník;
Autolakovník - autokolorista;
Autolakovník - lakovač;
Autolakovník - repasér;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúrenia;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - podvozkové systémy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - prevody, rozvody a spomaľovacie systémy;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Skladový manipulant autoservisu
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 20.1.2028 AI0267
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Autotronik;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Programátor CNC strojov
Duálna akadémia, z. z. p. o.,
Jána Jonáša 5,
841 08  Bratislava
50073893 9.3.2028 AI0086
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 2.11.2027 AI0018
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 2.11.2027 AI0017
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Autolakovník;
Autolakovník - autokolorista;
Autolakovník - lakovač;
Autolakovník - repasér;
Autokarosár;
Autotronik;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - podvozkové systémy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - prevody, rozvody a spomaľovacie systémy;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Brúsič nástrojov;
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Garančný technik osobných automobilov;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Nástrojár;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Rezač kovov;
Skladový manipulant autoservisu;
Strojársky technológ
Newport Group, a. s.
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 16.12.2027 AI0199

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autolakovník;
Autolakovník - autokolorista;
Autolakovník - lakovač;
Autolakovník - repasér;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúrenia;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - podvozkové systémy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - prevody, rozvody a spomaľovacie systémy;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Autotronik;
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár/Rezač kovov/Brúsič nástrojov;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Skladový manipulant autoservisu;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského)/Prevádzkový zámočník (údržbár);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0121
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Strojársky technológ;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda Andreja Hlinku 609/2,
949 76  Nitra
00397482 25.11.2027 AI0104
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Autokarosár;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Garančný technik osobných automobilov
Slovenská živnostenská komora,
Dolné Rudiny 2955/3,
010 01  Žilina
36145581 15.2.2028 AI0282
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou,
Partizánska cesta 76,
957 01  Bánovce nad Bebravou
37922459 15.2.2028 AI0290
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Nastavovač CNC strojov;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Spojená škola Martin,
Československej armády 25,
036 01  Martin
17050499 13.1.2028 AI0203
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autolakovník - autokolorista;
Autolakovník - lakovač;
Autolakovník - repasér;
Autolakovník;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúrenia;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - podvozkové systémy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - prevody, rozvody a spomaľovacie systémy;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácie a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Autotronik;
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Montážny pracovník výroby;
Nastavovač priemyselných robotov;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Skladový manipulant autoservisu;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Stredná odborná škola dopravná,
Kvačalova 20,
821 08  Bratislava
31797920 15.2.2028 AI0284
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Automechanik osobných automobilov;
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov
Stredná odborná škola,
T. Vansovej 32,
971 01  Prievidza
42026407 20.1.2028 AI0278
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Nastavovač CNC strojov Stredná odborná škola,
Športová 675,
916 01  Stará Turá
00893188 20.1.2028 AI0259
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autotronik;
Nastavovač CNC strojov
Stredná odborná škola,
Pod Sokolicami 14,
911 01  Trenčín
17053668 20.1.2028 AI0230
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autolakovník;
Autolakovník - autokolorista;
Autolakovník - lakovač;
Autolakovník – repasér;
Autotronik;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Diagnostický špecialista osobných automobilov.
Stredná odborná škola automobilová,
Coburgova 7859/39,
91702  Trnava
17053676 25.11.2027 AI0112
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo
Stredná odborná škola dopravy a služieb,
Jesenského 1,
940 62  Nové Zámky
00654230 16.3.2028 AI0294
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely,
Učňovská 700/6,
908 45  Gbely
17050456 9.3.2028 AI0189
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0082
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina,
M. R. Štefánika 8,
963 01  Krupina
00159352 25.1.2028 AI0283
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Nastavovač CNC strojov;
Nástrojár;
Zvárač kovov
Stredná odborná škola polytechnická,
Jelšavská 404,
026 01  Dolný Kubín - Kňažia
00891479 18.4.2028 AI0157
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Automechanik osobných automobilov;
Montážny pracovník výroby;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov
Stredná odborná škola polytechnická,
Sládkovičova ulica 104,
034 01  Ružomberok
00891894 13.1.2028 AI0219

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Automechanik osobných automobilov – hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov – klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov – podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov – prevody;
Automechanik osobných automobilov – výbava a príslušenstvo;
Brúsič nástrojov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Nastavovač CNC strojov;
Nástrojár;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0034
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Brúsič nástrojov;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Stredná odborná škola strojnícka,
Športovcov 341/2,
017 49  Považská Bystrica
17050561 13.1.2028 AI0223
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Brúsič nástrojov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nástrojár;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Rezač kovov;
Strojársky technik kontroly kvality
Stredná odborná škola strojnícka,
Ul. Pplk. Pľjušťa 29,
909 01  Skalica
00893137 15.2.2028 AI0319
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Nastavovač CNC strojov;
Strojný zámočník (okrem banského)
Stredná odborná škola technická,
Vranovská 4,
851 02  Bratislava
17050332 4.4.2028 AI0372
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Brúsič nástrojov;
Nastavovač CNC strojov;
Nástrojár;
Rezač kovov
Stredná odborná škola technická,
Bratislavská 439/18,
018 41  Dubnica nad Váhom
42026393 16.2.2028 AI0311
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo
Stredná odborná škola technická Galanta,
Esterházyovcov 712/10,
924 34  Galanta
00158984 13.1.2028 AI0201

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby; 
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9,
935 28  Tlmače
17050308 21.11.2027 AI0102

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Brúsič nástrojov;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojný zámočník (okrem banského).
Stredná odborná škola technická,
Ul. 1.mája 22,
953 01  Zlaté Moravce
00893129 14.11.2027 AI0095
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Brúsič nástrojov;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nástrojár;
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky technológ
Stredná priemyselná škola,
Bzinská 11,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00161403 25.1.2028 AI0286
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky technik kontroly kvality
Stredná priemyselná škola dopravná,
Študentská 23,
917 45  Trnava
00491861 20.1.2028 AI0256
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Nastavovač CNC strojov
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technológ;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická,
Ul. Františka Hečku 25,
934 01  Levice
00420191 20.1.2028 AI0275
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Strojársky technológ; Zváračský špecialista Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom,
Obrancov mieru 343/1,
018 41  Dubnica nad Váhom
42144469 20.1.2028 AI0274
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Brúsič nástrojov;
Nástrojár;
Prevádzková zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová,
Družby 554/64,
976 81  Podbrezová
52800253 25.1.2028 AI0289
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Autotronik;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Programátor CNC strojov
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia,
Jána Jonáša 5,
843 06  Bratislava
00891657 20.1.2028 AI0078
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Komenského 12,
075 01  Trebišov
00162663 20.1.2028 AI0265
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Brúsič nástrojov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník; 
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Rezač kovov;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Komenského 12,
075 01  Trebišov
00162663 25.1.2028 AI0021
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autotronik;
Brúsič nástrojov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zváračský špecialista
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17,
917 01  Trnava
17055237 2.11.2027 AI0019
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúrenia;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - podvozkové systémy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - prevody, rozvody a spomaľovacie systémy;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Skladový manipulant autoservisu;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17,
917 01  Trnava
17055237 20.1.2028 AI0269
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
Novozámocká 220,
949 05  Nitra
42114985 20.1.2028 AI0266
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Nastavovač CNC strojov;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky technológ
Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10,
965 01  Žiar nad Hronom
45022631 20.1.2028 AI0251
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
TATRAVAGÓNKA Tlmače, spol. s r. o.,
Továrenská 210,
935 21  Tlmače
36482153 7.3.2028 AI0346
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby
ZF Slovakia, a. s.,
Strojárenská 2,
917 02  Trnava
36707341 23.2.2028 AI0281
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autolakovník;
Autolakovník - autokolorista;
Autolakovník - lakovač;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov
ŽOS Vrútky,  a. s.,
Dielenská Kružná 2,
038 61  Vrútky
31615619 7.3.2028 AI0084
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér;
Špecialista v oblasti správy nehnuteľnosti
NARKS, s. r. o.
Galvaniho 16617/17C,
821 04  Bratislava - Ružinov
52529061 13.12.2027 AI0060
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér;
Špecialista v oblasti správy nehnuteľnosti
Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, n. o.,
Galvaniho 16617/17C,
821 04  Bratislava - Ružinov
31792332 13.12.2027 AI0061
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér;
Špecialista v oblasti správy nehnuteľnosti
Republiková únia zamestnávateľov,
Digital park III,
Einsteinova 19,
851 01  Bratislava
30854105 25.11.2027 AI0113
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Špecialista v oblasti správy nehnuteľností SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FACILITY MANAGEMENTU,
Cukrová 14,
811 08  Bratislava
42170583 10.2.2028 AI0174
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér;
Špecialista v oblasti správy nehnuteľnosti
SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA, s. r. o.,
Odborárske námestie 3,
811 07  Bratislava
46628509 3.3.2028 AI0353
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér Súkromná stredná odborná škola podnikania,
Námestie mládeže 587/17,
960 01  Zvolen
45024731 3.3.2028 AI0354
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér;
Špecialista v oblasti správy nehnuteľnosti
SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 23.3.2028 AI0135
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera;
Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera;
Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera;
Operátor zariadenia na výrobu celulózy;
Technik dokončovacieho spracovania (knihár);
Tlačiar, operátor tlače;
Strojník zariadenia na výrobu papiera;
Špecialista technológ v polygrafickej výrobe
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0044
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera;
Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera;
Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera;
Operátor zariadenia na výrobu celulózy;
Strojník zariadenia na výrobu papiera;
Špecialista technológ v polygrafickej výrobe;
Technik dokončovacieho spracovania (knihár);
Tlačiar, operátor tlače
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0123
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Technik dokončovacieho spracovania (knihár);
Tlačiar, operátor tlače
SOŠ obchodu a služieb,
Stavbárska 11,
036 80  Martin
00158551 21.11.2027 AI0024
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera;
Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera;
Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera;
Operátor zariadenia na výrobu celulózy;
Strojník zariadenia na výrobu papiera
Stredná odborná škola polytechnická,
Sládkovičova 104,
034 01  Ružomberok
00891894 23.3.2028 AI0145
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Tlačiar, operátor tlače Stredná odborná škola Svit polytechnická Jana Antonína Baťu,
Štefánikova 39,
059 21  Svit
37947541 15.2.2028 AI0332
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy;
Doručovateľ zásielok, poštár;
Manažér v mestskej hromadnej doprave;
Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník pri priehradke na pošte;
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu);
Technik vozového parku;
Triedič zásielok
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0049
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 19.10.2027 AI0016
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 25.1.2028 AI0215
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 25.1.2028 AI0213
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy;
Doručovateľ zásielok, poštár;
Manažér v mestskej hromadnej doprave;
Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník pri priehradke na pošte;
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu);
Technik vozového parku;
Triedič zásielok
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0124
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy;
Doručovateľ zásielok, poštár;
Manažér v mestskej hromadnej doprave;
Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník pri priehradke na pošte;
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu);
Technik vozového parku;
Triedič zásielok
Stredná odborná škola dopravná,
Kvačalova 20,
821 08  Bratislava
31797920 9.3.2028 AI0242
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy;
Doručovateľ zásielok, poštár;
Manažér v mestskej hromadnej doprave;
Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník pri priehradke na pošte;
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu);
Technik vozového parku;
Triedič zásielok
Stredná odborná škola dopravná,
Zelená 2,
036 08  Martin - Priekopa
17055211 13.1.2028 AI0240
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy;
Doručovateľ zásielok, poštár;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník pri priehradke na pošte;
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu);
Triedič zásielok
Stredná odborná škola dopravná,
Školská 66,
911 05  Trenčín
17055202 20.1.2028 AI0111
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Doručovateľ zásielok, poštár;
Pracovník pri priehradke na pošte;
Triedič zásielok
Stredná odborná škola informačných technológií,
Tajovského 30,
975 90  Banská Bystrica
17055431 13.1.2028 AI0241
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Pracovník v sklade Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0089
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy;
Technik vozového parku
Stredná odborná škola polytechnická,
Sládkovičova ulica 104,
034 01  Ružomberok
00891894 16.3.2028 AI0221
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Stredná odborná škola technická,
Ul. 1.mája 22,
953 01  Zlaté Moravce
00893129 21.11.2027 AI0096
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pracovník v sklade (skladník);
Technik vozového parku
Stredná priemyselná škola dopravná,
Kvačalova 20,
821 08  Bratislava II
30775311 10.2.2028 AI0313
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu);
Technik vozového parku
Stredná priemyselná škola dopravná,
Študentská 23,
917 45  Trnava
00491861 13.1.2028 AI0237
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17,
917 01  Trnava
17055237 19.10.2027 AI0020
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pracovník pri priehradke na pošte;
Pracovník v sklade (skladník);
Triedič zásielok
Súkromná stredná odborná škola podnikania,
Námestie mládeže 587/17,
960 01  Zvolen
45024731 23.2.2028 AI0344
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 25.11.2027 AI0131
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov ŽOS Vrútky,  a. s.,
Dielenská Kružná 2,
038 61  Vrútky
31615619 3.3.2028 AI0087
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Prevádzkový elektrikár
AGROMAČAJ, a. s.,
Kráľová pri Senci 455,
900 50  Kráľová pri Senci
46184341 7.3.2028 AI0349
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy,
Lamačská cesta 3/C,
841 04  Bratislava
50027514
22.9.2027 AI0010
ELEKTROTECHNIKA Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe BKS Úspech, s. r. o.,
Čierny chodník 29/1,
831 07  Bratislava
35768746 13.12.2027 AI0162
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 2.11.2027 AI0015
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie),
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Duálna akadémia, z. z. p. o.,
Jána Jonáša 5,
841 08  Bratislava
50073893 21.11.2027 AI0085
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04 Bratislava
36840327 13.1.2028 AI0228
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Newport Group, a. s.
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 13.1.2028 AI0227
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
NOVA TRAINING, s. r. o.,
Popradská 86,
040 11  Košice
36195219 23.3.2028 AI0158
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0122
ELEKTROTECHNIKA PLC programátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda Andreja Hlinku 609/2,
949 76  Nitra
00397482 25.11.2027 AI0105
ELEKTROTECHNIKA Prevádzkový elektrikár SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou,
Partizánska cesta 76,
957 01  Bánovce nad Bebravou
37922459 15.2.2028 AI0291
ELEKTROTECHNIKA Prevádzkový elektrikár Spojená škola Martin,
Československej armády 25,
036 01  Martin
17050500 13.1.2028 AI0204
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Prevádzkový elektrikár
Stredná odborná škola,
T. Vansovej 32,
971 01  Prievidza
42026407 20.1.2028 AI0279
ELEKTROTECHNIKA Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná odborná škola,
Športová 675,
916 01  Stará Turá
00893188 20.1.2028 AI0261
ELEKTROTECHNIKA PLC programátor;
Prevádzkový elektrikár
Stredná odborná škola,
Pod Sokolicami 14,
911 01  Trenčín
17053668 20.1.2028 AI0229
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná odborná škola dopravná,
Kvačalova 20,
821 08  Bratislava
31797920 9.3.2028 AI0285
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár
Stredná odborná škola dopravná,
Zelená 2,
036 08  Martin - Priekopa
17055211 20.1.2028 AI0249
ELEKTROTECHNIKA Prevádzkový elektrikár Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely,
Učňovská 700/6,
908 45  Gbely
17050456 9.3.2028 AI0188
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár
Stredná odborná škola polytechnická,
Sládkovičova ulica 104,
034 01  Ružomberok
00891894 13.1.2028 AI0220
ELEKTROTECHNIKA Prevádzkový elektrikár Stredná odborná škola polytechnická,
Jelšavská 404,
026 01  Dolný Kubín - Kňažia
00891479 18.4.2028 AI0374
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0035
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná odborná škola strojnícka,
Športovcov 341/2,
017 49  Považská Bystrica
17050561 13.1.2028 AI0224
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky
Stredná odborná škola technická,
Bratislavská 439/18,
018 41  Dubnica nad Váhom
42026393 16.2.2028 AI0312
ELEKTROTECHNIKA PLC programátor Stredná odborná škola technická Galanta,
Esterházyovcov 712/10,
924 34  Galanta
00158984 13.1.2028 AI0200
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Prevádzkový elektrikár 
Stredná odborná škola technická,
Volgogradská 1,
080 01  Prešov
00893251 8.12.2027 AI0168
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9,
935 28  Tlmače
17050308 21.11.2027 AI0103
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár.
Stredná odborná škola technická,
Ul. 1.mája 22,
953 01  Zlaté Moravce
00893129 14.11.2027 AI0094
ELEKTROTECHNIKA Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná priemyselná škola,
Bzinská 11,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00161403 25.1.2028 AI0287
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná priemyselná škola dopravná,
Študentská 23,
917 45  Trnava
00491861 20.1.2028 AI0257
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Hálova 16,
851 01  Bratislava
17327661 9.3.2028 AI0358
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Plzenská 1,
080 47  Prešov
00161829 15.2.2028 AI0318
ELEKTROTECHNIKA PLC programátor Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická,
Petőfiho 2,
945 50  Komárno
00161357 4.4.2028 AI0097
ELEKTROTECHNIKA Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická,
Ul. Františka Hečku 25,
934 01  Levice
00420191 20.1.2028 AI0276
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom,
Obrancov mieru 343/1,
018 41  Dubnica nad Váhom
42144469 20.1.2028 AI0272
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová,
Družby 554/64,
976 81  Podbrezová
52800253 25.1.2028 AI0288
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5
843 06  Bratislava
00891657 13.12.2027 AI0079
ELEKTROTECHNIKA Elektrotechnik spotrebnej techniky Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10,
965 01  Žiar nad Hronom
45022631 20.1.2028 AI0250
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
PLC programátor;
Prevádzkový elektrikár
TATRAVAGÓNKA Tlmače, spol. s r. o.,
Továrenská 210,
935 21  Tlmače
36482153 7.3.2028 AI0347
ELEKTROTECHNIKA Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe
ŽOS Vrútky, a. s.,
Dielenská Kružná 2,
038 61  Vrútky
31615619 7.3.2028 AI0365
ENERGETIKA, PLYN A ELEKTRINA Dispečer v teplárni;
Energetik technológ;
Mechanik, opravár meradiel;
Odpočtár meracích prístrojov;
Operátor parného stroja a kotla (kurič);
Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu);
Špecialista metrológ;
Technik systémov zberu dát v energetike
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0041
ENERGETIKA, PLYN A ELEKTRINA Dispečer v teplárni;
Energetik technológ;
Mechanik, opravár meradiel;
Odpočtár meracích prístrojov;
Operátor parného stroja a kotla (kurič);
Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu);
Špecialista metrológ;
Technik systémov zberu dát v energetike
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0125
ENERGETIKA, PLYN A ELEKTRINA Energetik technológ;
Mechanik, opravár meradiel;
Odpočtár meracích prístrojov;
Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu);
Špecialista metrológ;
Technik rozvoja distribučnej sústavy;
Technik systémov zberu dát v energetike 
stengl a.s.,
Sumbalova 1A,
841 04  Bratislava
35873426 24.5.2028 AI0384
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Galvanizér;
Hutnícky špecialista technológ;
Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji;
Jadrár;
Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve;
Majster (supervízor) v hutníctve;
Odlievač kovov;
Operátor lisovacích strojov kovov;
Operátor pokovovania;
Operátor stroja na valcovanie kovov;
Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach;
Operátor zlievarenských strojov a zariadení;
Peciar;
Tavič;
Zlievač, formovač; 
Zlievarenský technik technológ
Republiková únia zamestnávateľov,
Digital park III,
Einsteinova 19,
851 01  Bratislava
30854105 25.11.2027 AI0115
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Kováč,
Podkúvač
Slovenský podkúvačský Cech,
Československej armády 1,
949 01  Nitra
42428858 21.4.2028 AI0367
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Galvanizér;
Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve;
Majster (supervízor) v hutníctve;
Operátor lisovacích strojov kovov;
Operátor pokovovania;
Operátor stroja na valcovanie kovov;
Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach;
Peciar;
Tavič
Stredná odborná škola priemyselných technológií,
Učňovská 5,
040 15  Košice-Šaca
17050367 3.3.2028 AI0366
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Galvanizér;
Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve;
Majster (supervízor) v hutníctve;
Operátor lisovacích strojov kovov;
Operátor pokovovania;
Operátor stroja na valcovanie kovov;
Peciar;
Tavič
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová,
Družby 554/64,
976 81  Podbrezová
52800253 9.3.2028 AI0300
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Hutnícky špecialista technológ;
Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
Technická univerzita v Košiciach,
Letná 1/9,
042 00  Košice - Sever
00397610 3.3.2028 AI0369
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0045
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0126
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov SOŠ Nováky,
Rastislavova 332,
972 71  Nováky
52375277 7.9.2027 AI0008
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Stredná odborná škola Svit polytechnická Jana Antonína Baťu,
Štefánikova 39,
059 21  Svit
37947541 15.2.2028 AI0333
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
ELCT, s. r. o.,
Gemerská 3,
040 11  Košice
47599171 16.3.2028 AI0165
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Architekt informačných systémov;
Manažér predaja informačných technológií;
Manažér riadenia kvality informačných technológií;
Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií;
Programátor;
Projektový manažér pre informačné technológie;
Špecialista informačnej bezpečnosti;
Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií;
Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov;
Špecialista výstavby telekomunikačných technológií;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
exe, a. s.,
GBC5, Galvaniho 19,
821 04  Bratislava
17321450 31.5.2028 AI0377
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Architekt informačných systémov;
Manažér predaja informačných technológií;
Manažér riadenia kvality informačných technológií;
Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií;
Programátor;
Projektový manažér pre informačné technológie;
Špecialista informačnej bezpečnosti;
Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií;
Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov;
Špecialista výstavby telekomunikačných technológií;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Goldmann Systems, a.s.,
Dvořákovo nábrežie 4,
811 02  Bratislava
35794950 5.6.2028 AI0394
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik počítačových sietí a systémov
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského,
A. Gwerkovej - Göllnerovej 9,
969 01  Banská Štiavnica
37958470 21.11.2027 AI0099
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor NOVA TRAINING, s. r. o.,
Popradská 86,
040 11  Košice
36195219 23.3.2028 AI0159
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Architekt informačných systémov;
Manažér predaja informačných technológií;
Manažér riadenia kvality informačných technológií;
Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií;
Programátor;
Projektový manažér pre informačné technológie;
Špecialista informačnej bezpečnosti;
Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií;
Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov;
Špecialista výstavby telekomunikačných technológií;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0118
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií;
PLC programátor;
Programátor;
Projektový manažér pre informačné technológie;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik počítačových sietí a systémov
SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca,
Trenčianska 66/28,
018 51  Nová Dubnica
30414164 23.3.2028 AI0364
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik informačných technológií
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou,
Partizánska cesta 76,
957 01  Bánovce nad Bebravou
37922459 15.2.2028 AI0316
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Spojená škola Martin,
Československej armády 25,
036 01  Martin
17050499 13.4.2028 AI0207
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Stredná odborná škola,
Športová 675,
916 01  Stará Turá
00893188 16.3.2028 AI0260
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Architekt informačných systémov;
Manažér predaja informačných technológií;
Manažér riadenia kvality informačných technológií;
Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií;
Programátor;
Projektový manažér pre informačné technológie;
Špecialista informačnej bezpečnosti;
Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií;
Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov;
Špecialista výstavby telekomunikačných technológií;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Stredná odborná škola dopravná,
Kvačalova 20,
821 08  Bratislava
31797920 16.2.2028 AI0325
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Manažér predaja informačných technológií;
Programátor;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Stredná odborná škola informačných technológií;
Tajovského 30,
975 90  Banská Bystrica
17055431 13.4.2028 AI0262
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Manažér predaja informačných technológií;
Projektový manažér pre informačné technológie;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Stredná odborná škola strojnícka,
Športovcov 341/2,
017 49  Považská Bystrica
17050561 16.3.2028 AI0222
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Technik počítačových sietí a systémov Stredná odborná škola technická,
Partizánska 1,
071 92  Michalovce
42096651 10.2.2028 AI0217
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Technik počítačových sietí a systémov Stredná odborná škola technická,
Volgogradská 1,
080 01  Prešov
00893251 16.3.2028 AI0169
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Stredná priemyselná škola,
Bzinská 11,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00161403 13.4.2028 AI0295
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Plzenská 1,
080 47  Prešov
00161829 15.2.2028 AI0317
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Architekt informačných systémov;
Manažér predaja informačných technológií;
Manažér riadenia kvality informačných technológií;
Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií;
Programátor;
Projektový manažér pre informačné technológie;
Špecialista informačnej bezpečnosti;
Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií;
Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov;
Špecialista výstavby telekomunikačných technológií;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Stredná priemyselná škola dopravná,
Študentská 23,
917 45  Trnava
00491861 18.4.2028 AI0255
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor;
Technik počítačových sietí a systémov
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická,
Petőfiho 2,
945 50  Komárno
00161357 4.4.2028 AI0098
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor;
Špecialista informačnej bezpečnosti;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik počítačových sietí a systémov
Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10,
965 01  Žiar nad Hronom
45022631 9.3.2028 AI0252
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik počítačových sietí a systémov.
SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 23.3.2028 AI0134
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor;
Špecialista informačnej bezpečnosti;
Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik počítačových sietí a systémov
Technická univerzita v Košiciach,
Letná 1/9,
042 00  Košice - Sever
00397610 3.3.2028 AI0368
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Architekt informačných systémov;
Programátor;
Projektový manažér pre informačné technológie 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
30232295 7.6.2028 AI0392
KULTÚRA A VYDAVATEĽSTVO Vedúci kultúrno-osvetový pracovník Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií,
Námestie SNP č. 12,
812 34  Bratislava
45790892 16.2.2028 AI0277
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 2.11.2027 AI0029
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 9.3.2028 AI0235
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov 
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 9.3.2028 AI0234
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
NOVA TRAINING, s. r. o.,
Popradská 86,
040 11  Košice
36195219 23.3.2028 AI0151
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor lesných traktorov;
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Republiková únia zamestnávateľov,
Digital park III,
Einsteinova 19,
851 01  Bratislava
30854105 25.11.2027 AI0117
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín,
Pelhřimovská 1186/10,
026 08  Dolný Kubín
00158518 15.2.2028 AI0327
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov;
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
SOŠ služieb a lesníctva,
Kolpašská 9,
969 56  Banská Štiavnica
42317673 2.11.2027 AI0053
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve SOŠ služieb a lesníctva,
Kolpašská 9,
969 56  Banská Štiavnica
42317673 14.3.2027 AI0001
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca nábytku Spojená škola Martin,
Československej armády 25,
036 01  Martin
17050499 13.4.2028 AI0206
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Spojená škola Modrý Kameň,
Jarmočná 1,
992 80  Modrý Kameň
37956248 15.2.2028 AI0197
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7,
052 01  Spišská Nová Ves
42096642 3.11.2027 AI0059
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Stredná odborná škola drevárska,
Lučenecká 2193/17,
960 01  Zvolen
37956469 8.11.2027 AI0062
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár;
Výrobca nábytku
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0083
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Stredná odborná škola služieb,
Ul. Sv. Michala 36,
934 80  Levice
00352098 18.4.2028 AI0247
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií  Stredná odborná škola stavebná,
Tulipánová 2,
011 62  Žilina
00893226 9.11.2027 AI0071
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca nábytku Stredná odborná škola technická,
Volgogradská 1,
080 01  Prešov
00893251 16.3.2028 AI0170
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17,
917 01  Trnava
17055237 2.11.2027 AI0026
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista Academy of Coffe s.r.o.,
Trnavská cesta 813,
926 01  Sereď
47391677 13.4.2028 AI0361
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Čašník, servírka;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Organizátor spoločenských podujatí;
Plavčík;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač rýchleho občerstvenia;
Prevádzkar ubytovacieho a stravovacieho zariadenia;
Someliér;
Šéfkuchár;
Vedúci recepcie
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska,
Bajkalská 25,
821 01  Bratislava
00623491 10.2.2028 AI0320
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Dokladač tovaru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér pre styk s verejnosťou;
Manažér v oblasti marketingu;
Manažér veľkoobchodnej prevádzky;
Obchodný zástupca;
Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov;
Vedúci obchodnej prevádzky
BKS Úspech, s. r. o.,
Čierny chodník 29/1,
831 07  Bratislava
35768746 4.4.2028 AI0161
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Čašník, servírka;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér v oblasti marketingu;
Obchodný zástupca;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Šéfkuchár
Hotelová akadémia,
Mikovíniho 1,
831 02  Bratislava
31780466 15.2.2028 AI0254
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Someliér;
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu);
Šéfkuchár;
Vedúci recepcie
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera,
Stromová 34,
921 01  Piešťany
00162019 3.3.2028 AI0218

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér kaviarne a baru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Obchodný zástupca;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete;
Vedúci obchodnej prevádzky
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 7.11.2027 AI0055

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Obchodný zástupca;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Šéfkuchár;
Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete;
Vedúci obchodnej prevádzky
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 7.11.2027 AI0058
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér v oblasti marketingu;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník kontroly cien;
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Šéfkuchár
NOVA TRAINING, s. r. o.,
Popradská 86,
040 11  Košice
36195219 23.3.2028 AI0152
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Kuchár (okrem šéfkuchára);
Šéfkuchár
NutriAcademy, s. r. o.,
U Krčské vodárny 949/49,
140 00  Praha IV
29197228 3.3.2028 AI0350
 
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH
Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér pre styk s verejnosťou;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Manažér veľkoobchodnej prevádzky;
Manažér v oblasti marketingu;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Obchodný zástupca;
Operátor lanovej dráhy;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník kontroly cien;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Someliér;
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu);
Šéfkuchár;
Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov;
Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete;
Vedúci obchodnej prevádzky;
Vedúci recepcie;
Vodný záchranár, plavčík
Republiková únia zamestnávateľov,
Digital park III,
Einsteinova 19,
851 01  Bratislava
30854105 25.11.2027 AI0116
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Čašník, servírka;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Organizátor spoločenských podujatí;
Plavčík;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník výdaja jedla;
Prevádzkar ubytovacieho a stravovacieho zariadenia;
Predavač rýchleho občerstvenia;
Someliér;
Šéfkuchár;
Vedúci recepcie
RINNERS.SK, s. r. o.,
Klenová 8,
831 01  Bratislava
35887672 10.2.2028 AI0271
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér pre styk s verejnosťou;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Manažér veľkoobchodnej prevádzky;
Obchodný zástupca;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač rýchleho občerstvenia;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Someliér;
Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov;
Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete;
Vedúci obchodnej prevádzky;
Vedúci recepcie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda Andreja Hlinku 609/2,
949 76  Nitra
00397482 23.3.2028 AI0148
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Obchodník v malom obchode, butiku;
Šéfkuchár
Slovenská živnostenská komora,
Dolné Rudiny 2955/3,
010 01  Žilina
36145581 15.2.2028 AI0331
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Pracovník výdaja jedla;
Šéfkuchár
SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín,
Pelhřimovská 1186/10,
026 08  Dolný Kubín
00158518 15.2.2028 AI0326
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Čašník, servírka;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník výdaja jedla
SOŠ obchodu a služieb,
Stavbárska 11,
036 80  Martin
00158551 17.2.2028 AI0054
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Dokladač tovaru;
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér pre styk s verejnosťou;
Manažér veľkoobchodnej prevádzky;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Obchodný zástupca;
Pokladník v predajni;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník kontroly cien;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov;
Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete;
Vedúci obchodnej prevádzky
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča,
Sklenárová 1,
821 09  Bratislava
00893463 10.02.2028 AI0187
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Čašník, servírka;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Pomocný pracovník v kuchyni
SOŠ obchodu a služieb Trnava,
Lomonosova ul. č. 2797/6,
918 54  Trnava
00893412 18.4.2028 AI0299
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Čašník, servírka SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou,
Partizánska cesta 76,
957 01  Bánovce nad Bebravou
37922459 15.2.2028 AI0315
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Čašník, servírka;
Kuchár (okrem šéfkuchára)
Spojená škola Modrý Kameň,
Jarmočná 1,
992 80  Modrý Kameň
37956248 15.2.2028 AI0196
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér pre styk s verejnosťou;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Manažér veľkoobchodnej prevádzky;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Obchodný zástupca;
Operátor lanovej dráhy;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník kontroly cien;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Someliér;
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu);
Šéfkuchár;
Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov;
Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete;
Vedúci obchodnej prevádzky;
Vedúci recepcie;
Vodný záchranár, plavčík 
STECORP, s.r.o.,
Gúgska 13,
940 53  Nové Zámky
47094508 7.6.2028 AI0376
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Kuchár (okrem šéfkuchára);
Šéfkuchár
Stredná odborná škola dopravy a služieb,
Jesenského 1,
940 62  Nové Zámky
00654230 16.3.2028 AI0292
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník výdaja jedla;
Someliér
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec,
Horný Smokovec 26,
062 01  Vysoké Tatry
00893552 13.4.2028 AI0363

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH
Dokladač tovaru;
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke;
Kuchár;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník kontroly cien;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,
Zdravotnícka 3,
940 02  Nové Zámky
00891606 7.11.2027 AI0066
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Someliér;
Šéfkuchár;
Vedúci recepcie
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,
Jabloňová 1351,
960 01  Zvolen
37890115 4.4.2028 AI0181
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Kuchár (okrem šéfkuchára) Stredná odborná škola chovu koní a služieb,
Štúrova 74,
927 01  Šaľa
00159000 3.3.2028 AI0186
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Kuchár (okrem šéfkuchára)
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Z. Kodálya 765,
924 01  Galanta
00351873 16.2.2028 AI0310
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Dokladač tovaru;
Kuchár, pomocný pracovník v kuchyni;
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér reštaurácie;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník príjmu tovaru, pracovník expedície tovaru;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač potravinárskeho tovaru;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Vedúci obchodnej prevádzky
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0081
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Čašník, servírka;
Kuchár
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1,
971 01  Prievidza
00158577 10.11.2027 AI0063
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Kuchár (okrem šéfkuchára);
Obchodník v malom obchode, butiku
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina,
M. R. Štefánika 8,
963 01  Krupina
00159352 18.4.2028 AI0307
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér kaviarne a baru;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Someliér;
Šéfkuchár
Stredná odborná škola služieb,
Ul. Sv. Michala 36,
934 80  Levice
00352098 18.4.2028 AI0246

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH

Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Prevádzkar ubytovacieho stravovacieho zariadenia;
Someliér;
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 3.11.2027 AI0031
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu);
Šéfkuchár;
Vedúci recepcie
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Čašník, servírka;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Mäsiar;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník  v kuchyni;
Porážač, vykosťovač;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Šéfkuchár;
Údenár
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM,
Komenského 1219/1,
929 01  Dunajská Streda
51895951 15.2.2028 AI0209

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH
Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač rýchleho občerstvenia;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Šéfkuchár;
Vedúci recepcie
Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť,
Pod Kalváriou 36,
080 01  Prešov
00686514 8.11.2027 AI0073
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér pre styk s verejnosťou;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník v oblasti reklamy;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov;
Vedúci recepcie
Súkromná stredná odborná škola podnikania,
Námestie mládeže 587/17,
960 01  Zvolen
45024731 3.3.2028 AI0356
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér pre styk s verejnosťou;
Manažér v oblasti marketingu;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník v oblasti reklamy;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu);
Vedúci obchodnej prevádzky
Súkromná stredná odborná škola Via Humana,
Mallého 2,
909 01  Skalica
36088978 10.2.2028 AI0176
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Manažér veľkoobchodnej prevádzky;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Obchodný zástupca;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník kontroly cien;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Someliér;
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu);
Šéfkuchár;
Vedúci obchodnej prevádzky;
Vedúci recepcie.
SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 23.3.2028 AI0136
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Obchodný zástupca;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu);
Vedúci obchodnej prevádzky;
Vedúci recepcie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
30232295 7.6.2028 AI0393
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Dokladač tovaru;
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Pokladník v predajni;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník kontroly cien;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb
Zväz obchodu SR,
Bajkalská 1496/25,
827 18  Bratislava
30808839 10.2.2028 AI0231
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Dezinfektor (likvidátor chorôb);
Dezinsektor;
Likvidátor buriny;
Likvidátor škodcov (deratizér);
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
AGROMAČAJ, a. s.,
Kráľová pri Senci 455,
900 50  Kráľová pri Senci
46184341 7.3.2028 AI0340
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Dezinfektor (likvidátor chorôb);
Dezinsektor;
Dojič kráv, oviec a kôz;
Farmár v zmiešanom hospodárstve;
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz;
Chovateľ hydiny;
Chovateľ koní;
Chovateľ ošípaných;
Inseminátor;
Kováč, Podkúvač;
Likvidátor buriny;
Likvidátor škodcov (deratizér);
Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve;
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve;
Technik v akvakultúre;
Traktorista (poľnohospodárstvo);
Včelár;
Vinohradník
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0047
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Dezinfektor (likvidátor chorôb);
Dezinsektor;
Dojič kráv, oviec a kôz;
Farmár v zmiešanom hospodárstve;
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz;
Chovateľ hydiny;
Chovateľ koní;
Chovateľ ošípaných;
Likvidátor buriny;
Likvidátor škodcov (deratizér);
Inseminátor;
Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve;
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve;
Technik v akvakultúre;
Traktorista (poľnohospodárstvo);
Včelár;
Vinohradník
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0127
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Včelár SOŠ,
Pod Bánošom 80,
974 11  Banská Bystrica
45017000 12.9.2027 AI0006
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Dezinfektor (likvidátor chorôb);
Dezinsektor;
Farmár v zmiešanom hospodárstve;
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz;
Chovateľ hydiny;
Chovateľ koní;
Chovateľ ošípaných;
Likvidátor buriny;
Likvidátor škodcov (deratizér);
Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve;
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve;
Technik v akvakultúre;
Traktorista (poľnohospodárstvo);
Včelár;
Vinohradník.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda Andreja Hlinku 609/2,
949 76  Nitra
00397482 25.11.2027 AI0106
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Chovateľ koní;
Kováč,
Podkúvač;
Technik v akvakultúre
Spojená škola,
SNP 30,
900 28  Ivanka pri Dunaji
42128919 10.2.2028 AI0232
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
Spojená škola,
Rakovice 25,
922 08  Rakovice
53638581 21.11.2027 AI0093
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Dezinsektor;
Dojič kráv, oviec a kôz, Inseminátor;
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz;
Chovateľ ošípaných, hydiny;
Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve;
Včelár
Stredná odborná škola,
Pruské 294,
018 52  Pruské
00159298 9.11.2027 AI0068
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Chovateľ koní Stredná odborná škola chovu koní a služieb,
Štúrova 74,
927 01  Šaľa
00159000 13.1.2028 AI0185
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Dojič kráv, oviec a kôz;
Farmár v zmiešanom hospodárstve;
Chovateľ hydiny;
Chovateľ ošípaných;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v RV;
Traktorista
Stredná odborná škola poľnohospodárska a služieb na vidieku,
Na lúkach 18,
934 01  Levice
00162353 16.2.2028 AI0264
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz;
Chovateľ hydiny;
Chovateľ ošípaných;
Likvidátor buriny;
Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve;
Traktorista (poľnohospodárstvo);
Vinohradník
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0036
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Traktorista (poľnohospodárstvo) Stredná odborná škola technická Galanta,
Esterházyovcov 712/10,
924 34  Galanta
00158984 16.12.2027 AI0202
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Ovocinár; Vinohradník Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra,
Kostolná 3,
900 01  Modra
00162311 13.1.2028 AI0236
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 25.11.2027 AI0132
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Hotelová akadémia,
Mikovíniho 1,
831 02  Bratislava
31780466 15.2.2028 AI0253
POTRAVINÁRSTVO Pekár NOVA TRAINING, s. r. o.,
Popradská 86,
040 11  Košice
36195219 23.3.2028 AI0153
POTRAVINÁRSTVO Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov;
Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve
NutriAcademy, s. r. o.,
U Krčské vodárny 949/49,
140 00  Praha IV
29197228 3.3.2028 AI0351
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Mäsiar;
Operátor mlynskej výroby;
Operátor potravinárskej výroby;
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb;
Pekár;
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe;
Porážač, vykosťovač;
Sladovník a pivovarník;
Spracovateľ hrozna a vína;
Spracovateľ hydiny;
Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov;
Spracovateľ ovocia a zeleniny;
Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve;
Údenár
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0119
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Mäsiar;
Operátor mlynskej výroby;
Operátor potravinárskej výroby;
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb;
Pekár;
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe;
Porážač, vykosťovač;
Sladovník a pivovarník;
Spracovateľ hrozna a vína;
Spracovateľ hydiny;
Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov;
Spracovateľ ovocia a zeleniny;
Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve;
Údenár
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda Andreja Hlinku 609/2,
949 76  Nitra
00397482 23.3.2028 AI0149
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Mäsiar;
Pekár;
Porážač, vykosťovač;
Sladovník a pivovarník;
Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve;
Údenár
Slovenská živnostenská komora,
Dolné Rudiny 2955/3,
010 01  Žilina
36145581 15.2.2028 AI0329
POTRAVINÁRSTVO Pekár SOŠ,
Pod Bánošom 80,
974 11  Banská Bystrica
45017000 17.6.2027 AI0004
POTRAVINÁRSTVO Cukrár SOŠ,
Pod Bánošom 80,
974 11  Banská Bystrica
45017000 6.9.2027 AI0005
POTRAVINÁRSTVO Cukrár SOŠ obchodu a služieb,
Stavbárska 11,
036 80  Martin
00158551 28.9.2027 AI0012
POTRAVINÁRSTVO Cukrár SOŠ obchodu a služieb Trnava,
Lomonosova ul. č. 2797/6,
918 54  Trnava
00893412 18.4.2028 AI0297
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Spojená škola Modrý Kameň,
Jarmočná 1,
992 80  Modrý Kameň
37956248 15.2.2028 AI0195
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Pekár;
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
Stredná odborná škola,
Pruské 294,
018 52  Pruské
00159298 9.11.2027 AI0069
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec,
Horný Smokovec 26,
062 01  Vysoké Tatry
00893552 13.4.2028 AI0362
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,
Jabloňová 1351,
960 01  Zvolen
37890115 4.4.2028 AI0180
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Z. Kodálya 765,
924 01  Galanta
00351873 16.2.2028 AI0309
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1,
971 01  Prievidza
00158577 7.11.2027 AI0064
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Pekár
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina,
M. R. Štefánika 8,
963 01  Krupina
00159352 18.4.2028 AI0306
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Pekár
Stredná odborná škola potravinárska,
Cabajská 6,
949 01  Nitra
17054222 3.3.2028 AI0337
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Stredná odborná škola služieb,
Ul. Sv. Michala 36,
934 80  Levice
00352098 18.4.2028 AI0244
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Pekár;
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe;
Spracovateľ hrozna a vína;
Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 3.11.2027 AI0032
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM,
Komenského 1219/1,
929 01  Dunajská Streda
51895951 15.2.2028 AI0208
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Operátor potravinárskej výroby;
Pekár;
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 23.3.2028 AI0138
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér – depilatér;
Kaderník;
Kozmetik;
Manikér – nechtový dizajnér;
Pedikér;
Pedikér – mokrá pedikúra;
Pracovník Body piercingu;
Pracovník obsluhujúci solárium;
Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo;
Špecialista pre permanentný make-up tváre;
Športový masér;
Tetovač na telo;
Vlasový kolorista;
Vlasový štylista;
Vizážista, kolorista
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0042
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pedikér; Pedikér - mokrá pedikúra Centrum pedikúry, s. r. o.,
Čachtická 17,
831 06  Bratislava
35826193 13.1.2028 AI0198
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník;
Kozmetik;
Manikér;
Pedikér;
Wellness pracovník
Global Education Centre s.r.o.,
Mojmírova 787/12,
040 01  Košice
46531661 5.6.2028 AI0382
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pracovník obsluhujúci solárium GPJ, spol. s r. o.,
Podlučínskeho 13,
821 03  Bratislava
35699701 10.11.2027 AI0088
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Manikér - nechtový dizajnér;
Pedikér
LCD Nail Centrum, s. r. o.,
Gercenova 2,
851 02  Bratislava
35892579 23.3.2028 AI0342
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Tetovač na telo  PRODAK, s. r. o. ,
Štúrova 907/14,
900 31  Stupava
45353387 9.11.2027 AI0072
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér - depilatér;
Kaderník;
Kozmetik;
Pedikér - mokrá pedikúra;
Pedikér;
Manikér - nechtový dizajnér;
Pracovník Body piercingu;
Pracovník obsluhujúci solárium;
Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo;
Špecialista pre permanentný make-up tváre;
Športový masér;
Tetovač na telo;
Vizážista, kolorista;
Vlasový kolorista;
Vlasový štylista
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0128
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Wellness pracovník - masérske služby Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov,
Sv. Cyrila a Metoda 25,
038 61  Vrútky
37982818 3.3.2028 AI0359
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér - depilatér;
Kaderník;
Kozmetik;
Manikér - nechtový dizajnér;
Pedikér - mokrá pedikúra;
Pedikér;
Pracovník obsluhujúci solárium;
Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo;
Špecialista pre permanentný make-up tváre;
Tetovač na telo;
Vizážista, kolorista;
Vlasový kolorista;
Vlasový štylista 
Slovenská živnostenská komora,
Dolné Rudiny 2955/3,
010 01  Žilina
36145581 15.2.2028 AI0301
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník;
Kozmetik
SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín,
Pelhřimovská 1186/10,
026 08  Dolný Kubín
00158518 15.2.2028 AI0303
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér - depilatér;
Kaderník;
Kozmetik;
Manikér - nechtový dizajnér;
Pedikér;
Pedikér - mokrá pedikúra;
Pracovník obsluhujúci solárium;
Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo;
Špecialista pre permanentný make - up tváre;
Športový masér;
Tetovač na telo;
Vizážista, kolorista;
Vlasový štylista;
Vlasový kolorista
Stredná odborná škola beauty služieb
Račianska 105
831 02  Bratislava
17314895 13.12.2027 AI0109
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník Stredná odborná škola dopravy a služieb,
Jesenského 1,
940 62  Nové Zámky
00654230 25.1.2028 AI0293
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér - depilatér;
Kaderník;
Kozmetik;
Manikér - nechtový dizajnér;
Pedikér;
Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo;
Špecialista pre permanentný make - up tváre;
Tetovač na telo;
Vizážista, kolorista;
Vlasový kolorista;
Vlasový štylista
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351
960 01  Zvolen
37890115 13.12.2027 AI0144
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér - depilatér;
Kaderník;
Kozmetik;
Manikér - nechtový dizajnér;
Pedikér - mokrá pedikúra;
Pedikér;
Pracovník Body pearcingu;
Pracovník obsluhujúci solárium;
Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo;
Špecialista pre permanentný make-up tváre;
Športový masér;
Tetovač na telo;
Vizážista, kolorista;
Vlasový kolorista;
Vlasový štylista
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky,
Svätoplukova 2,
821 08  Bratislava
17053871 23.2.2028 AI0345
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Z. Kodálya 765,
924 01  Galanta
00351873 16.2.2028 AI0304
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník;
Kozmetik
SOŠ obchodu a služieb,
Stavbárska 11,
036 80  Martin
00158551 21.11.2027 AI0025
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0092
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník; Kozmetik SOŠ obchodu a služieb Trnava,
Lomonosova ul. č. 2797/6,
918 54  Trnava
00893412 25.1.2028 AI0243
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník;
Kozmetik
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1,
971 01  Prievidza
00158577 16.3.2028 AI0091
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér - depilatér;
Kaderník;
Kozmetik;
Manikér - nechtový dizajnér;
Vizážista, kolorista
Stredná odborná škola služieb,
Ul. sv. Michala 36,
934 80  Levice
00352098 13.1.2028 AI0238
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník;
Vlasový kolorista;
Vlasový štylista
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0037
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér - depilatér;
Kozmetik;
Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo;
Špecialista pre permanentný make-up tváre;
Vizážista, kolorista
TASHA BEAUTY ACADEMY, s. r. o.,
Pajštúnska 1,
851 02  Bratislava
52850048 3.3.2028 AI0343
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Brúsič skla;
Dekoratér keramiky a porcelánu;
Dekoratér skla;
Keramik;
Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov;
Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov;
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe;
Operátor strojov a zariadení vo výrobe úžitkovej keramiky, kameniny a porcelánu;
Palič na pecných agregátoch;
Sklár;
Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov;
Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov;
Umelecký sklár
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0046
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov;
Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov;
Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov;
Palič na pecných agregátoch;
Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov;
Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
INTOCAST Slovakia, a. s.,
Bočiarska 2,
040 15  Košice - Šaca
31654703 4.4.2028 AI0371
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Brúsič skla;
Dekoratér skla;
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe;
Sklár;
Umelecký sklár
Spojená škola,
I. Krasku 491,
020 32  Púchov
52439585 10.2.2028 AI0334
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Natierač a lakovač;
Štukatér, kašírnik;
Tapetár
Cech maliarov Slovenska,
Nitrianska cesta 61,
940 01  Nové Zámky
36110892 10.2.2028 AI0270
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Podlahár;
Podlahár drevených a laminátových podláh;
Podlahár špeciálnych podláh
Cech podlahárov Slovenska,
Štefánikova 118,
949 01  Nitra
36123935 7.11.2027 AI0067
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Natierač a lakovač;
Obkladač;
Omietkar;
Tapetár;
Štukatér, kašírnik
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 7.11.2027 AI0056
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Natierač a lakovač;
Obkladač;
Omietkar;
Tapetár;
Štukatér, kašírnik
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 7.11.2027 AI0057
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Tapetár
NOVA TRAINING, s. r. o.,
Popradská 86,
040 11  Košice
36195219 23.3.2028 AI0154
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Izolatér;
Kachliar;
Lešenár;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Natierač a lakovač; Kúrenár;
Obkladač;
Omietkar;
Podlahár;
Podlahár drevených a laminátových podláh;
Podlahár špeciálnych podláh;
Stavbyvedúci;
Stavebný klampiar;
Stavebný stolár;
Staviteľ komínov;
Strechár;
Štukatér, kašírnik;
Tapetár;
Tesár
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0120
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Izolatér;
Lešenár;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Natierač a lakovač;
Obkladač;
Omietkar;
Podlahár drevených a laminátových podláh;
Podlahár;
Stavbyvedúci;
Stavebný klampiar;
Stavebný stolár;
Staviteľ komínov;
Strechár;
Štukatér, kašírnik;
Tapetár;
Tesár
SAPA, s. r. o.,
Priemyselná 278,
905 01  Senica
36233692 4.4.2028 AI0184
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Izolatér;
Kachliar;
Lešenár;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Obkladač;
Omietkar;
Stavebný klampiar;
Stavebný stolár;
Staviteľ komínov;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov;
Strechár
Slovenská živnostenská komora,
Dolné Rudiny 2955/3,
010 01  Žilina
36145581 15.2.2028 AI0330
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Murár SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín,
Pelhřimovská 1186/10,
026 08  Dolný Kubín
00158518 15.2.2028 AI0328
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Stavebný stolár SOŠ obchodu a služieb Trnava,
Lomonosova ul. č. 2797/6,
918 54  Trnava
00893412 18.4.2028 AI0298
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Natierač a lakovač Spojená škola Martin,
Československej armády 25,
036 01  Martin
17050499 13.4.2028 AI0205
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Murár Spojená škola Modrý Kameň,
Jarmočná 1,
992 80  Modrý Kameň
37956248 15.2.2028 AI0193
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Izolatér;
Kúrenár;
Lešenár;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Obkladač;
Omietkar;
Podlahár špeciálnych podláh;
Stavebný stolár;
Stavebný klampiar;
Strechár;
Štukatér, kašírnik;
Tesár
Stredná odborná škola,
Ul. slovenských partizánov 1129/49,
017 01  Považská Bystrica
42141443 10.2.2028 AI0233
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Kúrenár;
Maliar;
Murár;
Obkladač;
Omietkar;
Stavebný stolár
Stredná odborná škola,
T. Vansovej 32,
971 01  Prievidza
42026407 9.3.2028 AI0280
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Kúrenár;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Obkladač;
Omietkar;
Podlahár drevených a laminátových podláh;
Tapetár
Stredná odborná škola služieb,
Ul. Sv. Michala 36,
934 80  Levice
00352098 18.4.2028 AI0245
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Kúrenár;
Lešenár;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Obkladač;
Omietkar;
Stavebný klampiar;
Strechár;
Tapetár
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 3.11.2027 AI0033
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Kúrenár;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Obkladač;
Omietkar;
Stavebný stolár;
Staviteľ komínov;
Strechár;
Tesár
Stredná odborná škola stavebná,
Nábrežie mládeže 1,
950 28  Nitra
00893293 3.3.2028 AI0352
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Kúrenár;
Murár
Stredná odborná škola stavebná,
Tulipánová 2,
011 62  Žilina
00893226 9.11.2027 AI0070
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Kúrenár;
Lešenár;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Obkladač;
Omietkar;
Strechár;
Tesár
Stredná odborná škola technická,
Volgogradská 1,
080 01  Prešov
00893251 16.3.2028 AI0171
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Izolatér;
Kachliar;
Kúrenár;
Lešenár;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Natierač a lakovač;
Obkladač;
Omietkar;
Podlahár drevených a laminátových podláh;
Podlahár špeciálnych podláh;
Podlahár;
Stavbyvedúci;
Stavebný klampiar;
Stavebný stolár;
Staviteľ komínov;
Strechár;
Štukatér, kašírnik;
Tapetár;
Tesár
SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 23.3.2028 AI0137
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír technickej konfekcie;
Mechanik, opravár strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe;
Operátor stroja na pletenie (pletiar);
Operátor stroja na výrobu technického textilu;
Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe;
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe;
Technik v odevnej a textilnej výrobe
F A L K E  Slovakia s. r. o.,
Mierová 1,
059 21  Svit
44917902 16.3.2028 AI0177
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír;
Krajčír technickej konfekcie;
Mechanik, opravár strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe;
Operátor stroja na pletenie (pletiar);
Operátor stroja na výrobu technického textilu;
Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe;
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe;
Šička odevnej a technickej konfekcie;
Technik v odevnej a textilnej výrobe
NOVA TRAINING, s. r. o.,
Popradská 86,
040 11  Košice
36195219 13.12.2027 AI0156
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír Spojená škola,
I. Krasku 491,
020 32  Púchov
52439585 23.3.2028 AI0373
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír technickej konferencie;
Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe;
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe;
Šička odevnej a technickej konferencie 
Spojená škola,
I. Krasku 491,
020 32  Púchov
52439585 7.6.2028 AI0390
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina,
M. R. Štefánika 8,
963 01  Krupina
00159352 25.1.2028 AI0305
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír;
Krajčír technickej konfekcie;
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe;
Šička odevnej a technickej konfekcie
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 8.11.2027 AI0039
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír;
Krajčír technickej konfekcie;
Operátor stroja na pletenie (pletiar);
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe;
Šička odevnej a technickej konfekcie
Stredná odborná škola Svit polytechnická Jana Antonína Baťu,
Štefánikova 39,
059 21  Svit
37947541 15.2.2028 AI0335
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Pomocný pracovník v bani;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy,
Lamačská cesta 3/C,
841 04  Bratislava
50027514
22.9.2027 AI0011
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
SOŠ,
Generála Viesta 6,
050 01  Revúca
37890182 20.4.2027 AI0002
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Strojník briketárne
SOŠ,
Generála Viesta 6,
050 01  Revúca
37890182 11.10.2027 AI0013
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Špecialista pre služby zamestnanosti Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.,
Mokrohájska cesta 3,
841 04  Bratislava
31803989 7.6.2028 AI0386
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu;
Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti;
Všeobecný účtovník samosprávy;
Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania
Asociácia vzdelávania samosprávy
Námestie S. H. Vajanského 1/1
036 01  Martin
37902938 13.12.2027 AI0141
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Špecialista pre personalistiku v štátnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti 
BKS Úspech, s. r. o.,
Čierny chodník 29/1,
831 07  Bratislava
35768746 8.12.2027 AI0160
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník – správca registratúry;
Špecialista pre personalistiku v štátnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 2.11.2027 AI0028
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Všeobecný účtovník samosprávy;
Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 17.1.2028 AI0268
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Špecialista pre služby zamestnanosti Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 20.10.2027 AI0051
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre personalistiku v štátnej správe
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 13.1.2028 AI0225
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Špecialista pre služby zamestnanosti Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 20.10.2027 AI0050
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre personalistiku v štátnej správe
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 13.1.2028 AI0226
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu; 
Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Všeobecný účtovník samosprávy
Regionálne vzdelávacie centrum Košice,
Hlavná 68,
040 01  Košice
31268650 10.2.2028 AI0323
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník - správca registratúry;
Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu; 
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Všeobecný účtovník samosprávy
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce,
Nám. osloboditeľov 30,
071 01  Michalovce
35532882 23.2.2028 AI0324
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu; 
Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Všeobecný účtovník samosprávy
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov,
Námestie mieru 1,
080 01  Prešov
31954120 10.2.2028 AI0322
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu;
Špecialista pre personalistiku v štátnej správe;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti;
Všeobecný účtovník samosprávy
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o.,
M. Nešpora 925/8,
905 01  Senica
37986635 13.12.2027 AI0190
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu;
Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti;
Všeobecný účtovník samosprávy;
Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01  Trenčín
34006273 13.12.2027 AI0142
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu; 
Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti;
Všeobecný účtovník samosprávy
Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti,
Majerská 326/47,
900 41  Rovinka
31103031 13.1.2028 AI0211
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda Andreja Hlinku 609/2,
949 76  Nitra
00397482 25.11.2027 AI0108
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník - správca registratúry;
Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu; 
Špecialista pre personalistiku v štátnej správe;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Všeobecný účtovník samosprávy;
Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 16.3.2028 AI0040
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník samosprávy pre školstvo Súkromná stredná odborná škola DSA,
Komenského 12,
075 01  Trebišov
00162663 25.1.2028 AI0022
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník samosprávy pre školstvo Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17,
917 01  Trnava
17055237 2.11.2027 AI0027
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník - správca registratúry;
Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu; 
Všeobecný účtovník samosprávy;
Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania
Súkromná stredná odborná škola podnikania,
Námestie mládeže 587/17,
960 01  Zvolen
45024731 23.2.2028 AI0355
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre personalistiku v štátnej správe
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
Novozámocká 220,
949 05  Nitra
42114985 13.1.2028 AI0077
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu; 
Odborný pracovník - správca registratúry
Špecialista pre personalistiku v štátnej správe;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti;
Všeobecný účtovník samosprávy;
Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania
SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 25.11.2027 AI0133
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Špecialista pre služby zamestnanosti TENENET o.z.,
Oravská 3083/4,
903 01  Senec
42255015 7.6.2028 AI0388
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník - správca registratúry;
Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti;
Všeobecný účtovník samosprávy;
Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania 
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice,
Ulica Paulínska 513/20,
917 01  Trnava
31826385 8.12.2027 AI0167
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník - správca registratúry;
Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu; 
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti;
Všeobecný účtovník samosprávy 
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1
036 01  Martin
31938434 8.12.2027 AI0175
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu;
Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti;
Všeobecný účtovník samosprávy;
Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre,
Fraňa Mojtu 18,
949 01  Nitra
34006656 13.12.2027 AI0178
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Majster vo vodárenstve;
Vodár
AGROMAČAJ, a. s.,
Kráľová pri Senci 455,
900 50  Kráľová pri Senci
46184341 7.3.2028 AI0341
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Majster vo vodárenstve;
Mechanik, opravár vodomerov;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Pracovník spracovania a likvidácie odpadov;
Smetiar;
Špecialista ochrany ovzdušia;
Špecialista ochrany prírody;
Triedič odpadov;
Vodár;
Vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0048
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Majster vo vodárenstve;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Vodár
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 25.1.2028 AI0216
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Majster vo vodárenstve;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Vodár
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 25.1.2028 AI0214
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Mechanik, opravár vodomerov;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 13.4.2028 AI0075
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Majster vo vodárenstve/Vodár;
Mechanik, opravár vodomerov;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Pracovník spracovania a likvidácie odpadov;
Smetiar;
Špecialista ochrany ovzdušia;
Špecialista ochrany prírody;
Triedič odpadov;
Vyhľadávač porúch vo vodovodnej sieti
Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0129
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Majster vo vodárenstve;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Pracovník spracovania a likvidácie odpadov;
Špecialista ochrany ovzdušia;
Špecialista ochrany prírody;
Triedič odpadov;
Vodár
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda Andreja Hlinku 609/2,
949 76  Nitra
00397482 25.11.2027 AI0107
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Majster vo vodárenstve;
Mechanik, opravár vodomerov;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Pracovník spracovania a likvidácie odpadov;
Smetiar;
Špecialista ochrany ovzdušia;
Špecialista ochrany prírody;
Triedič odpadov;
Vodár;
Vyhľadávač porúch vo vodovodnej sieti
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Vazovova 2757/5,
812  43  Bratislava
00397687 3.3.2028 AI0360
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Majster vo vodárenstve;
Vodár
Slovenská živnostenská komora,
Dolné Rudiny 2955/3,
010 01  Žilina
36145581 15.2.2028 AI0302
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Majster vo vodárenstve;
Mechanik, opravár vodomerov;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Vodár;
Vyhľadávač porúch vo vodovodnej sieti 
stengl a.s.,
Sumbalova 1A,
841 04  Bratislava
35873426 24.5.2028 AI0385
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Mechanik, opravár vodomerov;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu
Stredná odborná škola služieb,
Ul. sv. Michala 36,
934 80  Levice
00352098 13.1.2028 AI0239
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Smetiar;
Triedič odpadov
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0038
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Mechanik, opravár vodomerov Stredná odborná škola technická,
Volgogradská 1,
080 01  Prešov
00893251 13.12.2027 AI0172
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení Súkromná stredná odborná škola DSA,
Komenského 12,
075 01  Trebišov
00162663 9.8.2027 AI0007
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Majster vo vodárenstve;
Mechanik, opravár vodomerov;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Vodár
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Komenského 12,
075 01  Trebišov
00162663 25.1.2028 AI0023
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR,
Gondova 70/2,
811 02  Bratislava
17320615 26.10.2027 AI0052
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,
Partizánska cesta 97,
974 01  Banská Bystrica
42303478 19.9.2027 AI0003
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.,
Mokrohájska cesta 3,
841 04  Bratislava
31803989 7.6.2028 AI0383
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania ELCT, s. r. o.,
Gemerská 3,
040 11  Košice
47599171 13.12.2027 AI0166
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 18.4.2028 AI0076
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania NOVA TRAINING, s. r. o.,
Popradská 86,
040 11  Košice
36195219 13.12.2027 AI0155
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o.,
M. Nešpora 925/8,
905 01  Senica
37986635 13.12.2027 AI0191
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti,
Majerská 326/47,
900 41  Rovinka
31103031 16.3.2028 AI0212
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Republiková únia zamestnávateľov, Digital park III, Einsteinova 19, 851 01  Bratislava 30854105 25.11.2027 AI0130
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania SAPA, s. r. o.,
Priemyselná 278,
905 01  Senica
36233692 13.12.2027 AI0182
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania SWOT spol. s r. o.,
Ivana Krasku 14,
934 01  Levice
36567396 8.12.2027 AI0140
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania TENENET o.z.,
Oravská 3083/4,
903 01  Senec
42255015 7.6.2028 AI0389
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Národná 12,
974 01  Banská Bystrica
30232295 7.6.2028 AI0387
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Kurátor pre deti a mládež;
Kurátor pre dospelých;
Manželský a rodinný poradca 
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.,
Mokrohájska cesta 3,
841 04  Bratislava
31803989 31.5.2028 AI0381
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Kurátor pre deti a mládež;
Kurátor pre dospelých;
Manželský a rodinný poradca
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0043
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Asistent výživy NutriAcademy, s. r. o.,
U Krčské vodárny 949/49,
140 00  Praha IV
29197228 23.2.2028 AI0339
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Asistent výživy Principles, s. r. o.,
Černyševského 1274/13,
851 01  Bratislava - Petržalka
54490103 4.4.2028 AI0110
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Kurátor pre deti a mládež;
Kurátor pre dospelých;
Manželský a rodinný poradca 
TENENET o.z.,
Oravská 3083/4,
903 01  Senec
42255015 23.5.2028 AI0380
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Asistent výživy Welko Team, s. r. o.,
Veletržní 716/13,
603 00  Brno
03648559 17.5.2028 AI0379

Stiahnuť tabuľku vo formáte XLS