29mar|23

Systém overovania kvalifikácií má už viac ako 75 národných garantov a 120 autorizovaných inštitúcií

Cieľom národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike je ovplyvniť kvalifikovanosť pracovnej sily vytvorením systému overovania výsledkov neformálneho vzdelávania a...
02feb|23

Memorandum o spolupráci pri budovaní systému overovania kvalifikácií a realizácii národného projektu „Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike“

Demografický vývoj, zmeny na trhu práce ako aj globálne výzvy ukazujú, že naša spoločnosť sa v oblasti vzdelávania nemôže orientovať iba na školský systém. Do popredia sa čoraz viac dostáva potreba...
18jan|23

Už aj automobilový priemysel je zapojený do systému overovania kvalifikácií

Slovenský automobilový priemysel a strojárstvo predstavujú vo svete záruku kvality, ktorá stojí nielen na prvotriednych produktoch, ale predovšetkým na ľuďoch, ktorí sú za ich výrobou. Systém...
05dec|22

Máme prvých absolventov overovania kvalifikácií

V posledný novembrový pondelok sa v Banskej Bystrici uskutočnili prvé skúšky na overenie kvalifikácií v rámci národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR . Ako prví boli hodnotení...
25nov|22

Systém overovania kvalifikácií spúšťa realizačnú fázu pre verejnosť

V dňoch 15. a 16. novembra 2022 sa v Trenčíne uskutočnilo pracovné stretnutie k národnému projektu Systém overovania kvalifikácií v SR za prítomnosti expertov jednotlivých sektorových skupín a...
09sep|22

Kvalifikáciu už môžete získať aj u odborníkov z praxe

Systém overovania kvalifikácií má ambíciu umožniť každému, kto má potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie, dať si ich overiť bez toho, aby musel absolvovať vzdelávací kurz alebo sa vrátil do...

Stránky