11máj|22

Ďalšie tri vyškolené autorizované osoby pre kvalifikáciu "Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve"

Minulý víkend, 7. 5. 2022, boli v Banskej Bystrici vyškolené ďalšie tri autorizované osoby, ktoré budú členmi skúšobnej komisie na overovanie kvalifikácií. Ak chcete aj Vy hodnotiť vedomosti,...
27apr|22

Odborná príprava budúcich autorizovaných osôb

Odborná príprava budúcich autorizovaných osôb V dňoch 29.04.2022-07.05.2022 pokračuje program odbornej prípravy autorizovaných osôb, ktorý pozostáva z dvoch častí: akreditovaného vzdelávacieho...
07mar|22

Hľadá sa autorizovaná inštitúcia

Hľadá sa autorizovaná inštitúcia! V rámci realizácie Národného projektu Systém overovania kvalifikácii v SR sme v marci spustili hľadanie autorizovaných inštitúcií , ktoré budú spolu s národnými...
02mar|22

Hľadá sa autorizovaná osoba

Hľadá sa autorizovaná osoba! Od marca 2022 sa môžete prihlásiť do Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR ako autorizovaná osoba . Autorizované osoby sú fyzické osoby, jednotlivci -...
10feb|22

Hľadá sa národný garant

Hľadá sa národný garant! Vo februári 2022 sme v rámci realizácie Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR spustili hľadanie národných garantov , ktorí sú dôležitým pilierom Systému...
12jan|22

Vďaka projektu máte možnosť overiť si kvalifikáciu a naštartovať tak svoju kariéru

Častou prekážkou v kariérnom rozvoji nie je ani tak nedostatok skúseností a zručností, ale skôr chýbajúci doklad, ktorý by ich potvrdzoval. Tento problém rieši Národný projekt „Systém overovania...

Stránky