18jan|23

Už aj automobilový priemysel je zapojený do systému overovania kvalifikácií

Slovenský automobilový priemysel a strojárstvo predstavujú vo svete záruku kvality, ktorá stojí nielen na prvotriednych produktoch, ale predovšetkým na ľuďoch, ktorí sú za ich výrobou. Systém...
05dec|22

Máme prvých absolventov overovania kvalifikácií

V posledný novembrový pondelok sa v Banskej Bystrici uskutočnili prvé skúšky na overenie kvalifikácií v rámci národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR . Ako prví boli hodnotení...
25nov|22

Systém overovania kvalifikácií spúšťa realizačnú fázu pre verejnosť

V dňoch 15. a 16. novembra 2022 sa v Trenčíne uskutočnilo pracovné stretnutie k národnému projektu Systém overovania kvalifikácií v SR za prítomnosti expertov jednotlivých sektorových skupín a...
09sep|22

Kvalifikáciu už môžete získať aj u odborníkov z praxe

Systém overovania kvalifikácií má ambíciu umožniť každému, kto má potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie, dať si ich overiť bez toho, aby musel absolvovať vzdelávací kurz alebo sa vrátil do...
25aug|22

Ďalšie školenia autorizovaných osôb

V auguste 2022 sa v revúckej SOŠ konalo vzdelávanie budúcich autorizovaných osôb pre odbornú časť „Úprava surovín“ v rámci Systému overovania kvalifikácií. Odborná príprava nadväzovala na...
19júl|22

Školenia autorizovaných osôb pokračujú

Začiatkom júla 2022 sa v Banskej Bystrici konala odborná príprava budúcich autorizovaných osôb pre Systém overovania kvalifikácií v sektore Ťažba a úprava surovín, geológia . Odbornej príprave...

Stránky