Prínosy pre verejnosť

Pre zvýšenie kvalifikácie sa nemusíte vracať do školy! NSK umožní komukoľvek, kto má potrebné zručnosti a vedomosti pre vykonávanie určitého povolania, aby si splnil svoj pracovný sen.

viac ...

Prínosy pre zamestnávateľov

Prepojte pracovný trh so svetom vzdelávania! Zamestnávatelia sprostredkujú svoje požiadavky na kvalifikovanú pracovnú silu a tie sa premietnu do školských osnov. NSK predstavuje tiež užitočnú pomôcku pre personalistov.

viac ...

Kartotéka kariet kvalifikácií

Objavte svet kvalifikácií! Karty kvalifikácií obsahujú informácie o tom, čo musíte ovládať pre získanie kvalifikácie. Nájdete tam aj informácie o tom, kde sa dá absolvovať skúška na overenie odbornej spôsobilosti alebo z čoho bude skúška pozostávať.

viac ...

Katalóg SKKR

Vašu kvalifikáciu rozpoznajú aj v zahraničí! Slovenský kvalifikačný rámec uľahčuje prepojenie s Európskym kvalifikačným rámcom a rôznymi systémami kvalifikácií v Európskej únii. Zjednodušuje uznanie kvalifikácií Slovákov v zahraničí.

viac ...