Celkový počet kvalifikácií
1000 kariet kvalifikácií


Štatistika kariet kvalifikácií podľa oblastí vzdelávania

Základné nekumulatívne rozdelenie KK podľa vzdelávacej cesty      

formálne vzdelávanie : 381
neformálne vzdelávanie : 605
informálne učenie sa : 57


Kompletné rozdelenie KK podľa spôsobu nadobudnutia kvalifikácie  

formálne vzdelávanie : 292
neformálne vzdelávanie : 344
informálne učenie sa : 16
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie : 300
formálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 7
neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 27
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 14


Rozdelenie KK podľa výhradného spôsobu nadobudnutia kvalifikácie        

formálne vzdelávanie : 292
neformálne vzdelávanie : 344
informálne učenie sa : 16
ostatné KK so zmiešaným spôsobom nadobudnitia kvalifikácie : 348


Rozdelenie KK podľa kombinovaného spôsobu nadobudnutia kvalifikácie    

ostatné KK s výhradným spôsobom nadobudnutia kvalifikácie : 652
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie :300
formálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 7
neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 27
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 14Štatistika kariet kvalifikácií vzhľadom na úroveň SKKR


Rozdelenie KK z pohľadu pridelenej úrovne SKKR     

Úroveň č.1 : 0
Úroveň č.2 : 34
Úroveň č.3 : 310
Úroveň č.4 : 262
Úroveň č.5 : 72
Úroveň č.6 : 139
Úroveň č.7 : 181
Úroveň č.8 : 2


KK na 2. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie    

formálne vzdelávanie : 1
neformálne vzdelávanie : 16
informálne učenie sa : 5
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie : 6
formálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 0
neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 3
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 3


KK na 2. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania      

kvalifikácie ktoré sa dajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 0
kvalifikácie ktoré sa nedajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 34


KK na 3. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie    

formálne vzdelávanie : 43
neformálne vzdelávanie : 140
informálne učenie sa : 3
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie : 109
formálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 2
neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 10
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 2


KK na 3. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania      

kvalifikácie ktoré sa dajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 1
kvalifikácie ktoré sa nedajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 309


KK na 4. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie    

formálne vzdelávanie : 65
neformálne vzdelávanie : 88
informálne učenie sa : 2
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie : 96
formálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 1
neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 4
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 6


KK na 4. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania      

kvalifikácie ktoré sa dajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 9
kvalifikácie ktoré sa nedajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 253


KK na 5. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie    

formálne vzdelávanie : 16
neformálne vzdelávanie : 38
informálne učenie sa : 1
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie : 13
formálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 2
neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 2
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 0


KK na 5. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania      

kvalifikácie ktoré sa dajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 16
kvalifikácie ktoré sa nedajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 56


KK na 6. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie    

formálne vzdelávanie : 73
neformálne vzdelávanie : 29
informálne učenie sa : 1
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie : 29
formálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 1
neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 4
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 2


KK na 6. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania      

kvalifikácie ktoré sa dajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 84
kvalifikácie ktoré sa nedajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 55


KK na 7. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie    

formálne vzdelávanie : 92
neformálne vzdelávanie : 33
informálne učenie sa : 4
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie : 46
formálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 1
neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 4
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 1


KK na 7. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania      

kvalifikácie ktoré sa dajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 121
kvalifikácie ktoré sa nedajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 60


KK na 8. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie    

formálne vzdelávanie : 2
neformálne vzdelávanie : 0
informálne učenie sa : 0
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie : 0
formálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 0
neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 0
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa : 0


KK na 8. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania      

kvalifikácie ktoré sa dajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 1
kvalifikácie ktoré sa nedajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 1Štatistika kariet kvalifikácií vzhľadom na terciárne vzdelávanie

Spôsob nadobudnutia kvalifikácie pomocou terciárneho vzdelávania 

Počet kvalifikácií ktoré sa dajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 232
Výlučne formálnou cestou : 148
Možnosť nadobudnutia totožnej kvalifikácie taktiež pomocou neformálneho vzdelávania : 77
Možnosť nadobudnutia totožnej kvalifikácie pomocou formálneho a informálneho učenia sa : 4
Možnosť nadobudnutia totožnej kvalifikácie pomocou formálneho, neformálneho a informálneho učenia sa : 3


Spôsob nadobudnutia kvalifikácie bez terciárneho vzdelávania       

Počet kvalifikácií ktoré sa nedajú nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania : 768
Formálnou cestou : 144
Neformálnou cestou : 344
Informálne učenie sa : 16
Formálne a neformálne vzdelávanie : 223
Formálne vzdelávanie a informálne učenie sa : 3
Neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa : 27
Formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa : 11