Celkový počet kvalifikácií
1000 kariet kvalifikácií

 

Počet kvalifikácií na jednotlivých úrovniach SKKR
SKKR 1: 0
SKKR 2: 34
SKKR 3: 310
SKKR 4: 262
SKKR 5: 72
SKKR 6: 139
SKKR 7: 181
SKKR 8: 2

 

Počet kvalifikácií podľa oblastí vzdelávania
Formálne vzdelávanie: 346
Neformálne vzdelávanie: 439
Kombinované vzdelávanie: 202