Celkový počet kvalifikácií: 1 000 kariet.

 

Štatistika kariet kvalifikácií podľa oblastí vzdelávania:

 • základné nekumulatívne rozdelenie kariet kvalifikácií podľa vzdelávacej cesty:
  •  formálne vzdelávanie: 381,
  •  neformálne vzdelávanie: 605,
  •  informálne učenie sa: 57,
 • kompletné rozdelenie kariet kvalifikácií podľa spôsobu nadobudnutia kvalifikácie:
  • formálne vzdelávanie: 292,
  • neformálne vzdelávanie: 344,
  • informálne učenie sa: 16,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie: 300,
  • formálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 7,
  • neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 27,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 14,
 • rozdelenie kariet kvalifikácií podľa vyhradeného spôsobu nadobudnutia kvalifikácie:
  • formálne vzdelávanie: 292,
  • neformálne vzdelávanie: 344,
  • informálne učenie sa: 16,
  • ostatné karty kvalifikácie so zmiešaným spôsobom nadobudnutia kvalifikácie: 348,
 • rozdelenie kariet kvalifikácie podľa kombinovaného spôsobu nadobudnutia kvalifikácie:
  • ostatné karty kvalifikácie s výhradným spôsobom nadobudnutia kvalifikácie: 652,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie: 300,
  • formálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 7,
  • neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 27,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 14.

 

Štatistika kariet kvalifikácií vzhľadom na úroveň Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR):

 • rozdelenie kariet kvalifikácií z pohľadu pridelenej úrovne SKKR:
  • úroveň č. 1: 0,
  • úroveň č. 2: 34,
  • úroveň č. 3: 310,
  • úroveň č. 4: 262,
  • úroveň č. 5: 72,
  • úroveň č. 6: 139,
  • úroveň č. 7: 181,
  • úroveň č. 8: 2,
 • karty kvalifikácií na 2. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie:
  • formálne vzdelávanie: 1,
  • neformálne vzdelávanie: 16,
  • informálne učenie sa: 5,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie: 6,
  • formálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 0,
  • neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 3,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 3,
 • karty kvalifikácií na 2. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania:
  • kvalifikácie, ktoré je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 0,
  • kvalifikácie, ktoré nie je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 34,
 • karty kvalifikácií na 3. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie:
  • formálne vzdelávanie: 43,
  • neformálne vzdelávanie: 140,
  • informálne učenie sa: 3,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie: 109
  • formálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 2,
  • neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 10,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 2,
 • karty kvalifikácií na 3. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania:
  • kvalifikácie, ktoré je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 1,
  • kvalifikácie, ktoré nie je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 309,
 • karty kvalifikácií na 4. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie:
  • formálne vzdelávanie: 65,
  • neformálne vzdelávanie: 88,
  • informálne učenie sa: 2,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie: 96,
  • formálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 1,
  • neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 4,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 6,
 • karty kvalifikácií na 4. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania:
  • kvalifikácie, ktoré je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 9.
  • kvalifikácie, ktoré nie je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 253,
 • karty kvalifikácií na 5. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie:
  • formálne vzdelávanie: 16,
  • neformálne vzdelávanie: 38,
  • informálne učenie sa: 1,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie: 13,
  • formálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 2,
  • neformálne vzdelávanie, informačné učenie sa: 2,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 0,
 • karty kvalifikácií na 5. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania:
  • kvalifikácie, ktoré je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 16,
  • kvalifikácie, ktoré nie je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 56,
 • karty kvalifikácií na 6. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie:
  • formálne vzdelávanie: 73,
  • neformálne vzdelávanie: 29,
  • informálne učenie sa: 1,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie: 29,
  • formálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 1,
  • neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 4,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 2,
 • karty kvalifikácií na 6. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania:
  • kvalifikácie, ktoré je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 84,
  • kvalifikácie, ktoré nie je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 55,
 • karty kvalifikácií na 7. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie:
  • formálne vzdelávanie: 92,
  • neformálne vzdelávanie: 33,
  • informálne učenie sa: 4,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie: 46,
  • formálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 1,
  • neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 4,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 1,
 • karty kvalifikácií na 7. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania:
  • kvalifikácie, ktoré je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 121,
  • kvalifikácie, ktoré nie je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 60,
 • karty kvalifikácií na 8. úrovni SKKR z pohľadu nadobudnutia kvalifikácie:
  • formálne vzdelávanie: 2,
  • neformálne vzdelávanie: 0,
  • informálne učenie sa: 0,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie: 0,
  • formálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 0,
  • neformálne vzdelávanie, informálne učenei sa: 0,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa: 0,
 • karty kvalifikácií na 8. úrovni SKKR z pohľadu terciárneho vzdelávania:
  • kvalifikácie, ktoré je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 1,
  • kvalifikácie, ktoré nie je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 1.

 

Štatistika kariet kvalifikácií vzhľadom na terciárne vzdelávanie:

 • spôsob nadobudnutia kvalifikácie pomocou terciárneho vzdelávania:
  • počet kvalifikácií, ktoré je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 232,
  • výlučne formálnou cestou: 148,
  • možnosť nadobudnutia totožnej kvalifikácie pomocou neformálneho vzdelávania: 77,
  • možnosť nadobudnutia totožnej kvalifikácie pomocou formálneho a informálneho učenia sa: 4,
  • možnosť nadobudnutia totožnej kvalifikácie pomocou formálneho, neformálneho a informálneho učenia sa: 3,
 • spôsob nadobudnutia kvalifikácie bez terciárneho vzdelávania:
  • počet kvalifikácií, ktoré nie je možné nadobudnúť pomocou terciárneho vzdelávania: 768,
  • formálnou cestou: 144,
  • neformálnou cestou: 344,
  • informálne učenie sa: 16,
  • formálne a neformálne vzdelávanie: 233,
  • formálne vzdelávanie a informálne učenie sa: 3,
  • neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa: 27,
  • formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa: 11.