Prínosy NSK

Orientujte sa na trhu práce lepšie a efektívnejšie. Či už ste zamestnanec a hľadáte prácu, alebo ste zamestnávateľ a hľadáte zamestnanca, NSK vám v oboch prípadoch ponúka detailné informácie. Pre zamestnávateľov umožňuje profilovať požiadavky na zamestnanca, pre zamestnancov poskytne informácie o možnostiach overenia si nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií.

viac ...

Kartotéka kariet kvalifikácií

Objavte svet kvalifikácií! Karty kvalifikácií obsahujú informácie o tom, čo musíte ovládať pre získanie kvalifikácie. Nájdete tam aj informácie o tom, kde sa dá absolvovať skúška na overenie odbornej spôsobilosti alebo z čoho bude skúška pozostávať.

viac ...

Katalóg SKKR

Vašu kvalifikáciu rozpoznajú aj v zahraničí! Slovenský kvalifikačný rámec uľahčuje prepojenie s Európskym kvalifikačným rámcom a rôznymi systémami kvalifikácií v Európskej únii. Zjednodušuje uznanie kvalifikácií Slovákov v zahraničí.


viac ...

Katalóg SKKR

Vašu kvalifikáciu rozpoznajú aj v zahraničí! Slovenský kvalifikačný rámec uľahčuje prepojenie s Európskym kvalifikačným rámcom a rôznymi systémami kvalifikácií v Európskej únii. Zjednodušuje uznanie kvalifikácií Slovákov v zahraničí.


viac ...