SEKTOR NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA KVALIFIKÁCIA AUTORIZOVANÁ
OSOBA
PLATNOSŤ
MENOVACIEHO
DEKRÉTU
ČÍSLO
MENOVACIEHO
DEKRÉTU
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Ing. Martina Gánovská 20.10.2027 AO0058
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Ing. Zoltán Krascsenits 20.10.2027 AO0037
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Mgr. Stanislav Bačík 27.10.2027 AO0054
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Peter Fedor 7.5.2027 AO0003
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Stanislav Húroš 8.3.2027 AO0001
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
prof. Ing. Ivan Klement, CSc. 27.10.2027 AO0056
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Ing. Pavel Laššák 27.10.2027 AO0052
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Ing. Peter Leštach 27.10.2027 AO0053
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Martin Vanous 7.5.2027 AO0004
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Štefan Vozár 8.3.2027 AO0002
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Ján Vrbenský 7.5.2027 AO0005
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Ing. Vladimír Záborský 27.10.2027 AO0067
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu
Ing. Milan Bečka 26.8.2027 AO0010
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu
Mgr. Peter Cikray 26.8.2027 AO0008
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
Bc. Peter Konček 26.8.2027 AO0031
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
Ing. Emil Letavaj 8.7.2027 AO0006
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
Ing. Jaroslav Málik 8.7.2027 AO0013
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu
Ing. Marek Mocný 26.8.2027 AO0009
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
JUDr. Ing. Vladimír Nárožný 8.7.2027 AO0007
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
Ing. Ján Schmidt 8.7.2027 AO0011

Stiahnuť tabuľku vo formáte XLS