SEKTOR NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA KVALIFIKÁCIA AUTORIZOVANÁ
OSOBA
PLATNOSŤ
MENOVACIEHO
DEKRÉTU
ČÍSLO
MENOVACIEHO
DEKRÉTU
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Nižší účtovník
Ing. Alexandra Bršelová 13.2.2028 AO0116
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný pracovník mzdovej agendy
Ing. Ľubica Gergelyová 13.2.2028 AO0188
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Odborný pracovník mzdovej agendy
Ing. Dagmar Karaková 13.2.2028 AO0136
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Sekretárka
Ing. Marta Melayová 13.2.2028 AO0171
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník  v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Sekretárka
Ing. Jana Mlynárová 13.2.2028 AO0174
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Sekretárka
Ing. Ľubica Mrvová 13.2.2028 AO0168
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Nižší účtovník
Ing. Renáta Nemčoková 13.2.2028 AO0204
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky;
Fakturant;
Informátor;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Pracovník podateľne;
Recepčný (okrem hotelového);
Sekretárka
Ing. Andrea Ondová 16.1.2028 AO0059
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Náborový konzultant;
Odborný administratívny asistent;
Pracovník podateľne;
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Sekretárka;
Špecialista náboru a výberu pracovníkov
JUDr. Tomáš Sninčák, PhD. 16.1.2028 AO0029
AO0112
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii Bc. Zlatica Valachová 16.1.2028 AO0062
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Odborný pracovník mzdovej agendy Ing. Miroslav Varga 13.2.2028 AO0201
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Mgr. Juraj Darnadi 20.2.2028 AO0235
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
Pavol Garaj 21.2.2028 AO0228
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Mgr. Ján Haller 19.12.2027 AO0156
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Nastavovač CNC strojov;
Programátor CNC strojov
Mgr. Marek Hubinský 19.12.2027 AO0154
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality
Ing. Anna Hudecová 20.2.2028 AO0237
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky technológ
Ing.  Cyril Lazúr 19.12.2027 AO0155
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Miroslav Lukáč 20.2.2028 AO0238
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Programátor CNC strojov
Mgr. Róbert Mackanič 19.12.2027 AO0153
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Rudolf Majerčík 20.2.2028 AO0239
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Bc. Ladislav Müller 20.2.2028 AO0223
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Pomocný pracovník v strojárskej a (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojný zámočník (okrem banského)
Ing. Eva Slavkovská 21.2.2028 AO0225
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Programátor CNC strojov
Mgr. Michal Štancel 19.12.2027 AO0157
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Pomocný pracovník v strojárskej a (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojný zámočník (okrem banského) 
Ing. Ľuboš Šuran 21.2.2028 AO0224
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Bc. Zoltán Tóth 20.2.2028 AO0246
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér Mgr. Martin Lazík 18.11.2027 AO0061
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér Mgr. Gabriela Pintérová 18.11.2027 AO0065
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér Bc. Tomáš Púček 18.11.2027 AO0064
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Ing. Anna Hudecová 20.2.2028 AO0314
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Ing. Slávka Klencová 19.12.2027 AO0105
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Ing. Katarína Lengyelová 19.12.2027 AO0099
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Ing. Dagmar Mikulová, PhD. 17.2.2028 AO0259
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník na pošte;
Doručovateľ zásielok, poštár;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník pri priehradke na pošte;
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu);
Triedič zásielok
Mgr. Dušan Striško 19.12.2027 AO0098
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike Ing. Katarína Tomanová 17.2.2028 AO0245
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike Ing. Eva Ušáková 17.2.2028 AO0267
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Ing. Martina Gánovská 20.10.2027 AO0058
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Ing. Zoltán Krascsenits 20.10.2027 AO0037
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Ing. Elena Kulichová 20.10.2027 AO0044
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Mgr. Stanislav Bačík 27.10.2027 AO0054
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov;
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva;
Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
Ing. Peter Fedor  07.05.2027;
28.10.2027
AO0003;
AO0096
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov;
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva;
Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
Ing. Stanislav Húroš 08.03.2027;
28.10.2027
AO0001;
AO0090
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
prof. Ing. Ivan Klement, CSc. 27.10.2027 AO0056
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Ing. Pavel Laššák 27.10.2027 AO0052
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Ing. Peter Leštach 27.10.2027 AO0053
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov;
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva;
Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
Ing. Martin Vanous 07.05.2027;
28.10.2027
AO0004;
AO0176
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov;
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva;
Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
Ing. Štefan Vozár 08.03.2027;
28.10.2027
AO0002;
AO0091
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov;
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva;
Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
Ing. Ján Vrbenský 07.05.2027;
28.10.2027
AO0005;
AO0092
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Ing. Vladimír Záborský 27.10.2027 AO0067
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Ing. Emília Bačová 17.2.2028 AO0249
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Ing. Helena Tóthová 17.2.2028 AO0266
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Operátor mlynskej výroby;
Pekár
Ing. Ľudovít Ugorčák 17.2.2028 AO0024
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Bc. Anna Zacharová 17.2.2028 AO0233
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pracovník obsluhujúci solárium Michaela Čerňanská 18.1.2028 AO0162
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pedikér Mária Ivanková 28.2.2028 AO0150
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pedikér Elena Pajdlhauserová 28.2.2028 AO0197
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pracovník obsluhujúci solárium Martina Veberová 18.1.2028 AO0165
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu
Ing. Milan Bečka 26.8.2027 AO0010
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu
Mgr. Peter Cikray 26.8.2027 AO0008
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
Bc. Peter Konček 26.8.2027 AO0031
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
Ing. Emil Letavaj 8.7.2027 AO0006
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
Ing. Jaroslav Málik 8.7.2027 AO0013
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu
Ing. Marek Mocný 26.8.2027 AO0009
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
JUDr. Ing. Vladimír Nárožný 8.7.2027 AO0007
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
Ing. Ján Schmidt 8.7.2027 AO0011
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Svetlana Chomová, PhD. 16.1.2028 AO0027
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Marián Štermenský, PhD. 16.1.2028 AO0159
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Veronika Vasilová, PhD. 16.1.2028 AO0087

Stiahnuť tabuľku vo formáte XLS