SEKTOR NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA KVALIFIKÁCIA AUTORIZOVANÁ
OSOBA
PLATNOSŤ
MENOVACIEHO
DEKRÉTU
ČÍSLO
MENOVACIEHO
DEKRÉTU
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Anikó Valasko Felföldi, DiS. 14.4.2028 AO0142
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii Bc. Zlatica Valachová 16.1.2028 AO0062
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov doc. Ing. Mgr. Mgr. Miroslava Knapková, PhD. 26.5.2028 AO0509
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva doc. Ing. Mgr. Mgr. Miroslava Knapková, PhD. 26.5.2028 AO0509
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent doc. Ing. Mgr. Mgr. Miroslava Knapková, PhD. 26.5.2028 AO0509
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Alexandra Bršelová 14.4.2028 AO0116
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Alexandra Bršelová 13.2.2028 AO0116
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Alexandra Bršelová 13.2. 2028 AO0116
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Alžbeta Balková 14.4.2028 AO0135
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii Ing. Andrea Ondová 16.1.2028 AO0059
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník správy a evidencie majetku  Ing. Andrea Ondová 14.4.2028 AO0059
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov  Ing. Andrea Ondová 14.4.2028 AO0059
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva  Ing. Andrea Ondová 14.4.2028 AO0059
Administratíva, ekonomika, manažment Metodik účtovníctva  Ing. Andrea Ondová 13.2.2028 AO0059
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný pracovník mzdovej agendy  Ing. Andrea Ondová 13.2.2028 AO0059
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant  Ing. Andrea Ondová 13.2.2028 AO0059
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník   Ing. Andrea Ondová 13.2.2028 AO0059
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Anna Chrienová 14.4.2028 AO0355
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Ing. Anna Chrienová 14.4.2028 AO0355
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník správy a evidencie majetku Ing. arch. Karol Hederling 14.4.2028 AO0422
Administratíva, ekonomika, manažment Metodik účtovníctva Ing. Dagmar Karaková 13.2.2028 AO0136
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný pracovník mzdovej agendy Ing. Dagmar Karaková 13.2.2028 AO0136
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Dagmar Karaková 13.2.2028 AO0136
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Dagmar Karaková 13.2.2028 AO0136
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník správy a evidencie majetku Ing. Daniel Čupec 14.4.2028 AO0399
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Daniela Janíčková 14.4.2028 AO0217
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Denisa Mazárová 26.5.2028 AO0484
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Denisa Mazárová 26.5.2028 AO0484
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Denisa Mazárová 29.5.2028 AO0484
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný pracovník mzdovej agendy Ing. Denisa Mazárová 29.5.2028 AO0484
Administratíva, ekonomika, manažment Metodik účtovníctva Ing. Denisa Mazárová 29.5.2028 AO0484
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Denisa Mazárová 29.5.2028 AO0484
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný pracovník mzdovej agendy Ing. Ivana Horská 29.5.2028 AO0443
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Ivana Horská 29.5.2028 AO0443
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Ivana Horská 29.5.2028 AO0443
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Ivana Horská 26.5.2028 AO0443
Administratíva, ekonomika, manažment Metodik účtovníctva Ing. Ivana Horská 29.5.2028 AO0443
Administratíva, ekonomika, manažment Sekretárka Ing. Ivana Horská 30.5.2028 AO0443
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Ján Kollár, PhD. 26.5.2028 AO0510
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Ján Kollár, PhD. 26.5.2028 AO0510
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Ing. Ján Kollár, PhD. 26.5.2028 AO0510
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník správy a evidencie majetku Ing. Jana Mlynárová 14.4.2028 AO0174
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Jana Mlynárová 14.4.2028 AO0174
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Ing. Jana Mlynárová 14.4.2028 AO0174
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Jana Mlynárová 13.2.2028 AO0174
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Jana Mlynárová 13.2.2028 AO0174
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Ing. Katarína Kériová 14.4.2028 AO0208
Administratíva, ekonomika, manažment Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov Ing. Katarína Pekárová 17.4.2028 AO0138
Administratíva, ekonomika, manažment Náborový konzultant Ing. Katarína Pekárová 17.4.2028 AO0138
Administratíva, ekonomika, manažment Špecialista náboru a výberu pracovníkov Ing. Katarína Pekárová 17.4.2028 AO0138
Administratíva, ekonomika, manažment Konzultant pre personálny lízing Ing. Katarína Pekárová 17.4.2028 AO0138
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Ľuba Matulová 14.4.2028 AO0240
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Ing. Ľuba Matulová 14.4.2028 AO0240
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Ľubica Gergelyová 14.4.2028 AO0188
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný pracovník mzdovej agendy Ing. Ľubica Gergelyová 13.2.2028 AO0188
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Ľubica Gergelyová 13.2.2028 AO0188
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Ľubica Gergelyová 13.2.2028 AO0188
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník správy a evidencie majetku Ing. Ľubica Mrvová 14.4.2028 AO0168
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Ľubica Mrvová 14.4.2028 AO0168
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Ing. Ľubica Mrvová 14.4.2028 AO0168
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Ľubica Mrvová 13.2.2028 AO0168
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Ľubica Mrvová 13.2.2028 AO0168
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník správy a evidencie majetku Ing. Marcela Čiscoňová 14.4.2028 AO0139
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii Ing. Marcela Čiscoňová 14.4.2028 AO0139
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Marcela Čiscoňová 14.4.2028 AO0139
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Marcela Čiscoňová 14.4.2028 AO0139
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Ing. Marcela Čiscoňová 14.4.2028 AO0139
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Mária Hauliková 14.4.2028 AO0356
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník správy a evidencie majetku Ing. Marta Melayová 14.4.2028 AO0171
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Marta Melayová 14.4.2028 AO0171
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Ing. Marta Melayová 14.4.2028 AO0171
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Marta Melayová 13.2.2028 AO0171
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Marta Melayová 13.2.2028 AO0171
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Michaela Pardubická 2.5.2028 AO0401
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník správy a evidencie majetku Ing. Miriam Vlková 14.4.2028 AO0248
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Miriam Vlková 14.4.2028 AO0423
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný pracovník mzdovej agendy Ing. Miroslav Varga 13.2.2028 AO0201
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Miroslava Šicková 2.5.2028 AO0472
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Peter Lazár 26.5.2028 AO0482
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Peter Lazár 26.5.2028 AO0482
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Peter Lazár 29.5.2028 AO0482
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný pracovník mzdovej agendy Ing. Peter Lazár 29.5.2028 AO0482
Administratíva, ekonomika, manažment Metodik účtovníctva Ing. Peter Lazár 29.5.2028 AO0482
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Peter Lazár 29.5.2028 AO0482
Administratíva, ekonomika, manažment Náborový konzultant Ing. Radim Beneš 17.4.2028 AO0396
Administratíva, ekonomika, manažment Špecialista náboru a výberu pracovníkov Ing. Radim Beneš 17.4.2028 AO0396
Administratíva, ekonomika, manažment Informátor Ing. Renáta Henešová 30.5.2028 AO0382
Administratíva, ekonomika, manažment Pracovník kontaktného centra  Ing. Renáta Henešová 30.5.2028 AO0382
Administratíva, ekonomika, manažment Pracovník podateľne  Ing. Renáta Henešová 30.5.2028 AO0382
Administratíva, ekonomika, manažment Recepčný (okrem hotelového)  Ing. Renáta Henešová 30.5.2028 AO0382
Administratíva, ekonomika, manažment Sekretárka Ing. Renáta Henešová 30.5.2028 AO0382
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Renáta Nemčoková 14.4.2028 AO0204
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Renáta Nemčoková 13.2.2028 AO0204
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Renáta Nemčoková 13.2.2028 AO0204
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva Ing. Viera Platinská 14.4.2028 AO0337
Administratíva, ekonomika, manažment Informátor  Ing. Viktória Hévízová 30.5.2028 AO0043
Administratíva, ekonomika, manažment Pracovník kontaktného centra  Ing. Viktória Hévízová 30.5.2028 AO0043
Administratíva, ekonomika, manažment Pracovník podateľne  Ing. Viktória Hévízová 30.5.2028 AO0043
Administratíva, ekonomika, manažment Prepisovač   Ing. Viktória Hévízová 30.5.2028 AO0043
Administratíva, ekonomika, manažment Recepčný (okrem hotelového)  Ing. Viktória Hévízová 30.5.2028 AO0043
Administratíva, ekonomika, manažment Sekretárka  Ing. Viktória Hévízová 30.5.2028 AO0043
Administratíva, ekonomika, manažment Supervízor zákazníckeho centra  Ing. Viktória Hévízová 30.5.2028 AO0043
Administratíva, ekonomika, manažment Fakturant Ing. Zuzana Necpálová 29.5.2028 AO0379
Administratíva, ekonomika, manažment Nižší účtovník Ing. Zuzana Necpálová 29.5.2028 AO0379
Administratíva, ekonomika, manažment Sekretárka Ing. Zuzana Necpálová 30.5.2028 AO0379
Administratíva, ekonomika, manažment Sekretárka Ing. Zuzana Novosádová 30.5.2028 AO0243
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Ing. Zuzana Novosádová 25.5.2028 AO0506
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii JUDr. Tomáš Sninčák, PhD. 16.1.2028 AO0029
Administratíva, ekonomika, manažment Náborový konzultant Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 17.4.2028 AO0397
Administratíva, ekonomika, manažment Špecialista náboru a výberu pracovníkov Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 17.4.2028 AO0397
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný pracovník mzdovej agendy Mgr. Emil Dunda 29.5.2028 AO0047
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti štatistiky Mgr. Ivan Kadlečík 26.5.2028 AO0137
Administratíva, ekonomika, manažment Operátor dát Mgr. Ivan Kadlečík 26.5.2028 AO0137
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov Mgr. Jana Kišová 14.4.2028 AO0354
Administratíva, ekonomika, manažment Odborný administratívny asistent Mgr. Jana Kišová 14.4.2028 AO0354
Administratíva, ekonomika, manažment Pracovník kontaktného centra  Mgr. Marek Štepanay 30.5.2028 AO0108
Administratíva, ekonomika, manažment Supervízor zákazníckeho centra  Mgr. Marek Štepanay 30.5.2028 AO0108
Administratíva, ekonomika, manažment Prepisovač PaeDr. Eurydika Stankovičová 30.5.2028 AO0152
Administratíva, ekonomika, manažment Administratívny pracovník správy a evidencie majetku Silvia Nagyová 14.4.2028 AO0424
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Bc. Anton Jakubec 29.5.2028 AO0345
Automobilový priemysel a strojárstvo Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe Bc. Anton Jakubec 29.5.2028 AO0345
Automobilový priemysel a strojárstvo Programátor CNC strojov Bc. Ján Mutala 20.4.2028 AO0411
Automobilový priemysel a strojárstvo Nastavovač CNC strojov Bc. Ján Mutala 20.4.2028 AO0411
Automobilový priemysel a strojárstvo Nástrojár Bc. Ján Mutala 20.4.2028 AO0411
Automobilový priemysel a strojárstvo Rezač kovov Bc. Ján Mutala 20.4.2028 AO0411
Automobilový priemysel a strojárstvo Brúsič nástrojov Bc. Ján Mutala 20.4.2028 AO0411
Automobilový priemysel a strojárstvo Programátor CNC strojov Bc. Jozef Pajtinka 20.4.2028 AO0390
Automobilový priemysel a strojárstvo Nastavovač CNC strojov Bc. Jozef Pajtinka 20.4.2028 AO0390
Automobilový priemysel a strojárstvo Nástrojár Bc. Jozef Pajtinka 20.4.2028 AO0390
Automobilový priemysel a strojárstvo Rezač kovov Bc. Jozef Pajtinka 20.4.2028 AO0390
Automobilový priemysel a strojárstvo Brúsič nástrojov Bc. Jozef Pajtinka 20.4.2028 AO0390
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Bc. Ladislav Müller 20.2.2028 AO0223
Automobilový priemysel a strojárstvo Programátor CNC strojov Bc. Michal Hančík 29.5.2028 AO0429
Automobilový priemysel a strojárstvo Nastavovač CNC strojov Bc. Michal Hančík 29.5.2028 AO0429
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Bc. Zoltán Tóth 20.2.2028 AO0246
Automobilový priemysel a strojárstvo Autoelektrikár Ferdinand Farkas 29.5.2028 AO0416
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník výroby Ferdinand Farkas 29.5.2028 AO0416
Automobilový priemysel a strojárstvo Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy Gellért Kaprinay 30.5.2028 AO0190
Automobilový priemysel a strojárstvo Automechanik osobných automobilov - prevody Gellért Kaprinay 30.5.2028 AO0190
Automobilový priemysel a strojárstvo Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty Gellért Kaprinay 30.5.2028 AO0190
Automobilový priemysel a strojárstvo Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie Gellért Kaprinay 30.5.2028 AO0190
Automobilový priemysel a strojárstvo Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo Gellért Kaprinay 30.5.2028 AO0190
Automobilový priemysel a strojárstvo Nastavovač CNC strojov Ing. Alena Bachoríková 20.4.2028 AO0254
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky technológ Ing. Alena Mikerová 30.5.2028 AO0441
Automobilový priemysel a strojárstvo Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe Ing. Alena Mikerová 30.5.2028 AO0441
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Ing. Anna Hudecová 20.2.2028 AO0237
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Ing. Cyril Lazúr 19.12.2027 AO0155
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky špecialista technológ Ing. Edita Sopková 30.5.2028 AO0264
Automobilový priemysel a strojárstvo Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe Ing. Edita Sopková 30.5.2028 AO0264
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Ing. Eva Slavkovská 21.2.2028 AO0225
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky technik kontroly kvality Ing. Hana Šályová 30.5.2028 AO0338
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky špecialista technológ Ing. Hana Šályová 30.5.2028 AO0338
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky technik kontroly kvality Ing. Ingrid Görögová, PhD. 30.5.2028 AO0286
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky špecialista technológ Ing. Ingrid Görögová, PhD. 30.5.2028 AO0286
Automobilový priemysel a strojárstvo Programátor CNC strojov Ing. Ivan Majer 20.4.2028 AO0335
Automobilový priemysel a strojárstvo Nastavovač CNC strojov Ing. Ivan Majer 20.4.2028 AO0335
Automobilový priemysel a strojárstvo Nástrojár Ing. Ivan Majer 20.4.2028 AO0335
Automobilový priemysel a strojárstvo Rezač kovov Ing. Ivan Majer 20.4.2028 AO0335
Automobilový priemysel a strojárstvo Brúsič nástrojov Ing. Ivan Majer 20.4.2028 AO0335
Automobilový priemysel a strojárstvo Prevádzkový zámočník (údržbár) Ing. Ivan Majer 20.4.2028 AO0335
Automobilový priemysel a strojárstvo Zvárač kovov Ing. Ivan Majer 20.4.2028 AO0335
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Ing. Iveta Velická 21.2.2028 AO0227
Automobilový priemysel a strojárstvo Zváračský špecialista Ing. Jana Kollárová 30.5.2028 AO0327
Automobilový priemysel a strojárstvo Nastavovač CNC strojov Ing. Jana Melková 29.5.2028 AO0485
Automobilový priemysel a strojárstvo Nástrojár Ing. Jana Melková 29.5.2028 AO0485
Automobilový priemysel a strojárstvo Rezač kovov Ing. Jana Melková 29.5.2028 AO0485
Automobilový priemysel a strojárstvo Brúsič nástrojov Ing. Jana Melková 29.5.2028 AO0485
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojný zámočník (okrem banského) Ing. Jana Melková 29.5.2028 AO0485
Automobilový priemysel a strojárstvo Prevádzkový zámočník (údržbár) Ing. Jana Melková 29.5.2028 AO0485
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojný zámočník (okrem banského) Ing. Jozef Hince 29.5.2028 AO0456
Automobilový priemysel a strojárstvo Zvárač kovov Ing. Jozef Hince 29.5.2028 AO0456
Automobilový priemysel a strojárstvo Zvárač kovov Ing. Jozef Sluka 29.5.2028 AO0476
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky technik kontroly kvality Ing. Karol Šperka 30.5.2028 AO0063
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky technológ Ing. Karol Šperka 30.5.2028 AO0063
Automobilový priemysel a strojárstvo Majster (supervízor) v strojárskej výrobe Ing. Karol Šperka 30.5.2028 AO0063
Automobilový priemysel a strojárstvo Garančný technik osobných automobilov Ing. Karol Šperka 30.5.2028 AO0063
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky špecialista riadenia výroby Ing. Karol Šperka 30.5.2028 AO0063
Automobilový priemysel a strojárstvo Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe Ing. Karol Šperka 30.5.2028 AO0063
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky špecialista v oblasti kvality Ing. Karol Šperka 30.5.2028 AO0063
Automobilový priemysel a strojárstvo Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe Ing. Karol Šperka 30.5.2028 AO0063
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky technológ Ing. Ľubica Senešiová 30.5.2028 AO0262
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Ing. Ľuboš Šuran 21.2.2028 AO0224
Automobilový priemysel a strojárstvo Nastavovač CNC strojov Ing. Mgr. Roman Vyhnal 29.5.2028 AO0494
Automobilový priemysel a strojárstvo Nástrojár Ing. Mgr. Roman Vyhnal 29.5.2028 AO0494
Automobilový priemysel a strojárstvo Rezač kovov Ing. Mgr. Roman Vyhnal 29.5.2028 AO0494
Automobilový priemysel a strojárstvo Brúsič nástrojov Ing. Mgr. Roman Vyhnal 29.5.2028 AO0494
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojný zámočník (okrem banského) Ing. Mgr. Roman Vyhnal 29.5.2028 AO0494
Automobilový priemysel a strojárstvo Prevádzkový zámočník (údržbár) Ing. Mgr. Roman Vyhnal 29.5.2028 AO0494
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky technológ Ing. Monika Csányiová 30.5.2028 AO0299
Automobilový priemysel a strojárstvo Strojársky špecialista technológ Ing. Monika Csányiová 30.5.2028 AO0299
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Ing. Monika Žideková 29.5.2028 AO0084
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník výroby Ing. Monika Žideková 29.5.2028 AO0084
Automobilový priemysel a strojárstvo Programátor CNC strojov Ing. Monika Žideková 29.5.2028 AO0084
Automobilový priemysel a strojárstvo Nastavovač CNC strojov Ing. Monika Žideková 29.5.2028 AO0084
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Ing. Roman Michalička 21.2.2028 AO0229
Automobilový priemysel a strojárstvo Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe Jana Morávková 30.5.2028 AO0434
Automobilový priemysel a strojárstvo Programátor CNC strojov Marián Poljak 20.4.2028 AO0413
Automobilový priemysel a strojárstvo Nastavovač CNC strojov Marián Poljak 20.4.2028 AO0413
Automobilový priemysel a strojárstvo Nástrojár Marián Poljak 20.4.2028 AO0413
Automobilový priemysel a strojárstvo Rezač kovov Marián Poljak 20.4.2028 AO0413
Automobilový priemysel a strojárstvo Brúsič nástrojov Marián Poljak 20.4.2028 AO0413
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Mgr. Ján Haller 19.12.2027 AO0156
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Mgr. Juraj Darnadi 20.2.2028 AO0235
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Mgr. Marek Hubinský 19.12.2027 AO0154
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Mgr. Michal Puček 20.2.2028 AO0244
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Mgr. Michal Štancel 19.12.2027 AO0157
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Mgr. Róbert Mackanič 19.12.2027 AO0153
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Miroslav Lukáč 20.2.2028 AO0238
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Pavol Garaj 21.2.2028 AO0228
Automobilový priemysel a strojárstvo Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Rudolf Majerčík 20.2.2028 AO0239
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Realitný maklér Bc. Tomáš Púček 18.11.2027 AO0064
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Špecialista v oblasti správy nehnuteľností Ing. arch. Karol Hederling 21.4.2028 AO0343
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Špecialista v oblasti správy nehnuteľností Ing. Daniel Čupec 21.4.2028 AO0324
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Realitný maklér Marián Tomko, MBA 30.5.2028 AO0450
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Špecialista v oblasti správy nehnuteľností Marián Tomko, MBA 30.5.2028 AO0450
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Realitný maklér Mgr. Gabriela Pintérová 18.11.2022 AO0065
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Realitný maklér Mgr. Martin Lazík 18.11.2027 AO0061
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Špecialista v oblasti správy nehnuteľností Silvia Nagyová 21.4.2028 AO0231
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Realitný maklér Ing. Zuzana Jakabíková 21.4.2028 AO0081
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Špecialista v oblasti správy nehnuteľností Ing. Zuzana Jakabíková 21.4.2028 AO0081
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera  doc. Ing. Milan Vrška, PhD. 29.3.2028 AO0035
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Operátor zariadenia na výrobu celulózy doc. Ing. Milan Vrška, PhD. 29.3.2028 AO0035
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Špecialista technológ v polygrafickej výrobe Ing. Aurel Hricov 20.3.2028 AO0032
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Technik dokončovacieho spracovania (knihár) Ing. Eva Fialová 20.3.2028 AO0036
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera  Ing. Jiří Schwartz 29.3.2028 AO0070
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Strojník zariadenia na výrobu papiera Ing. Jiří Schwartz 29.3.2028 AO0070
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera Ing. Jiří Schwartz 29.3.2028 AO0070
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Operátor zariadenia na výrobu celulózy Ing. Ladislav Šebo, CSc. 29.3.2028 AO0033
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera Ing. Ladislav Šebo, CSc. 29.3.2028 AO0033
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Strojník zariadenia na výrobu papiera Ing. Ladislav Šebo, CSc. 29.3.2028 AO0033
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera Ing. Ladislav Šebo, CSc. 29.3.2028 AO0033
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Technik dokončovacieho spracovania (knihár) Ing. Lívia Urbanovská 20.3.2028 AO0146
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Tlačiar, operátor tlače Ing. Lívia Urbanovská 20.3.2028 AO0146
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Špecialista technológ v polygrafickej výrobe Ing. Lívia Urbanovská 20.3.2028 AO0146
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Technik dokončovacieho spracovania (knihár) Ing. Monika Soľavová 20.3.2028 AO0034
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Tlačiar, operátor tlače Ing. Monika Soľavová 20.3.2028 AO0034
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Technik dokončovacieho spracovania (knihár) Ing. Patrik Jurkovič 20.3.2028 AO0144
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Tlačiar, operátor tlače Ing. Patrik Jurkovič 20.3.2028 AO0144
Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel Tlačiar, operátor tlače Ing. Vladimír Dvonka, PhD. 20.3.2028 AO0066
Doprava, logistika, poštové služby Administratívny pracovník v logistike Ing. Alena Kútna 29.5.2028 AO0440
Doprava, logistika, poštové služby Doručovateľ zásielok, poštár Bc. Erika Zádrapová 26.5.2028 AO0392
Doprava, logistika, poštové služby Triedič zásielok Bc. Erika Zádrapová 26.5.2028 AO0392
Doprava, logistika, poštové služby Pracovník pri priehradke na pošte Bc. Erika Zádrapová 26.5.2028 AO0392
Doprava, logistika, poštové služby Administratívny pracovník v logistike Ing. Anna Hudecová 17.2.2028 AO0314
Doprava, logistika, poštové služby Skladový majster (vedúci skladu) Ing. Anna Hudecová 17.2.2028 AO0314
Doprava, logistika, poštové služby Pracovník v sklade (skladník) Ing. Anna Hudecová 17.2.2028 AO0314
Doprava, logistika, poštové služby Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) Ing. Anna Hudecová 17.2.2028 AO0314
Doprava, logistika, poštové služby Administratívny pracovník v logistike Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D. 17.2.2028 AO0259
Doprava, logistika, poštové služby Skladový majster (vedúci skladu) Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D. 17.2.2028 AO0259
Doprava, logistika, poštové služby Pracovník v sklade (skladník) Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D. 17.2.2028 AO0259
Doprava, logistika, poštové služby Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D. 17.2.2028 AO0259
Doprava, logistika, poštové služby Administratívny pracovník v logistike Ing. Daniela Sokolovičová 17.2.2028 AO0263
Doprava, logistika, poštové služby Administratívny pracovník v logistike Ing. Eva Ušáková 17.2.2028 AO0267
Doprava, logistika, poštové služby Administratívny pracovník v logistike Ing. Katarína Tomanová 17.2.2028 AO0245
Doprava, logistika, poštové služby Technik vozového parku Ing. Pavla Čaplová 26.5.2028 AO0406
Doprava, logistika, poštové služby Pracovník v sklade (skladník) Ing. Pavla Čaplová 29.5.2028 AO0406
Doprava, logistika, poštové služby Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) Ing. Pavla Čaplová 29.5.2028 AO0406
Doprava, logistika, poštové služby Administratívny pracovník v logistike Ing. Renáta Henešová 29.5.2028 AO0383
Doprava, logistika, poštové služby Pracovník v sklade (skladník) Ing. Renáta Henešová 29.5.2028 AO0383
Doprava, logistika, poštové služby Administratívny pracovník v logistike Ing. Štefánia Morvaiová 17.2.2028 AO0242
Doprava, logistika, poštové služby Skladový majster (vedúci skladu) Ing. Štefánia Morvaiová 17.2.2028 AO0242
Doprava, logistika, poštové služby Administratívny pracovník v logistike Ing. Zuzana Necpálová 29.5.2028 AO0381
Doprava, logistika, poštové služby Pracovník v sklade (skladník) Ing. Zuzana Necpálová 29.5.2028 AO0381
Doprava, logistika, poštové služby  Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov František Vronka 26.5.2028 AO0106
Doprava, logistika, poštové služby  Technik vozového parku František Vronka 26.5.2028 AO0106
Doprava, logistika, poštové služby  Manažér v mestskej hromadnej doprave František Vronka 26.5.2028 AO0106
Doprava, logistika, poštové služby  Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy František Vronka 26.5.2028 AO0106
Doprava, logistika, poštové služby  Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov Ing. Andrea Rendeková 26.5.2028 AO0103
Doprava, logistika, poštové služby  Technik vozového parku Ing. Andrea Rendeková 26.5.2028 AO0103
Doprava, logistika, poštové služby  Manažér v mestskej hromadnej doprave Ing. Andrea Rendeková 26.5.2028 AO0103
Doprava, logistika, poštové služby  Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy Ing. Andrea Rendeková 26.5.2028 AO0103
Doprava, logistika, poštové služby  Administratívny pracovník v logistike Ing. Eva Višňovská 29.5.2023 AO0151
Doprava, logistika, poštové služby  Skladový majster (vedúci skladu) Ing. Eva Višňovská 29.5.2023 AO0151
Doprava, logistika, poštové služby  Pracovník v sklade (skladník) Ing. Eva Višňovská 29.5.2023 AO0151
Doprava, logistika, poštové služby  Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov Ing. Iveta Cerjanová 26.5.2028 AO0100
Doprava, logistika, poštové služby  Technik vozového parku Ing. Iveta Cerjanová 26.5.2028 AO0100
Doprava, logistika, poštové služby  Manažér v mestskej hromadnej doprave Ing. Iveta Cerjanová 26.5.2028 AO0100
Doprava, logistika, poštové služby  Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy Ing. Iveta Cerjanová 26.5.2028 AO0100
Doprava, logistika, poštové služby  Administratívny pracovník v logistike Ing. Katarína Lengyelová 19.12.2027 AO0099
Doprava, logistika, poštové služby  Skladový majster (vedúci skladu) Ing. Katarína Lengyelová 19.12.2027 AO0099
Doprava, logistika, poštové služby  Pracovník v sklade (skladník) Ing. Katarína Lengyelová 19.12.2027 AO0099
Doprava, logistika, poštové služby  Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) Ing. Katarína Lengyelová 19.12.2027 AO0099
Doprava, logistika, poštové služby  Doručovateľ zásielok, poštár Ing. Mária Martincová 26.5.2028 AO0114
Doprava, logistika, poštové služby  Triedič zásielok Ing. Mária Martincová 26.5.2028 AO0114
Doprava, logistika, poštové služby  Pracovník pri priehradke na pošte Ing. Mária Martincová 26.5.2028 AO0114
Doprava, logistika, poštové služby  Administratívny pracovník v logistike Ing. Slávka Klencová 19.12.2027 AO0105
Doprava, logistika, poštové služby  Skladový majster (vedúci skladu) Ing. Slávka Klencová 19.12.2027 AO0105
Doprava, logistika, poštové služby  Pracovník v sklade (skladník) Ing. Slávka Klencová 19.12.2027 AO0105
Doprava, logistika, poštové služby  Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) Ing. Slávka Klencová 19.12.2027 AO0105
Doprava, logistika, poštové služby  Doručovateľ zásielok, poštár  Ing. Viera Tomašcová 26.5.2028 AO0102
Doprava, logistika, poštové služby  Triedič zásielok  Ing. Viera Tomašcová 26.5.2028 AO0102
Doprava, logistika, poštové služby  Pracovník pri priehradke na pošte  Ing. Viera Tomašcová 26.5.2028 AO0102
Doprava, logistika, poštové služby  Administratívny pracovník v logistike Mgr. Dušan Striško 19.12.2027 AO0098
Doprava, logistika, poštové služby  Skladový majster (vedúci skladu) Mgr. Dušan Striško 19.12.2027 AO0098
Doprava, logistika, poštové služby  Pracovník v sklade (skladník) Mgr. Dušan Striško 19.12.2027 AO0098
Doprava, logistika, poštové služby  Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) Mgr. Dušan Striško 19.12.2027 AO0098
Doprava, logistika, poštové služby  Doručovateľ zásielok, poštár Mgr. Dušan Striško 26.5.2028 AO0098
Doprava, logistika, poštové služby  Triedič zásielok Mgr. Dušan Striško 26.5.2028 AO0098
Doprava, logistika, poštové služby  Pracovník pri priehradke na pošte Mgr. Dušan Striško 26.5.2028 AO0098
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Bc. Ladislav Bolebruch 19.5.2028 AO0320
Elektrotechnika Elektrotechnik spotrebnej techniky Bc. Ladislav Bolebruch 19.5.2028 AO0320
Elektrotechnika Elektrotechnik spotrebnej techniky Bc. Ľubomír Kršík 19.5.2028 AO0462
Elektrotechnika Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe Bc. Ľubomír Kršík 19.5.2028 AO0462
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Bc. Ľubomír Kršík 19.5.2028 AO0462
Elektrotechnika Operátor v elektrotechnickej výrobe Bc. Ľubomír Kršík 19.5.2028 AO0462
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Bc. Ľubomír Suchý 19.5.2028 AO0469
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Bc. Ľubomír Suchý 19.5.2028 AO0469
Elektrotechnika PLC programátor Ing. Angela Javorová, PhD. 29.5.2028 AO0187
Elektrotechnika PLC programátor Ing. Anna Ševčíková 29.5.2028 AO0252
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Ing. Dominik Zatkalík 19.5.2028 AO0276
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Ing. Dominik Zatkalík 19.5.2028 AO0276
Elektrotechnika Elektrotechnik spotrebnej techniky Ing. Dominik Zatkalík 19.5.2028 AO0276
Elektrotechnika Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Dominik Zatkalík 19.5.2028 AO0276
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Dominik Zatkalík 19.5.2028 AO0276
Elektrotechnika Operátor v elektrotechnickej výrobe Ing. Dominik Zatkalík 19.5.2028 AO0276
Elektrotechnika Konštruktér elektrických zariadení a systémov Ing. Igor Borotovský 29.5.2028 AO0173
Elektrotechnika PLC programátor Ing. Igor Borotovský 29.5.2028 AO0173
Elektrotechnika Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Igor Borotovský 29.5.2028 AO0173
Elektrotechnika Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe Ing. Igor Borotovský 29.5.2028 AO0173
Elektrotechnika Konštruktér elektrických zariadení a systémov Ing. Ivana Augustínová 29.5.2028 AO0300
Elektrotechnika PLC programátor Ing. Ivana Augustínová 29.5.2028 AO0300
Elektrotechnika Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Ivana Augustínová 29.5.2028 AO0300
Elektrotechnika Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe Ing. Ivana Augustínová 29.5.2028 AO0300
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Ing. Katarína Lengyelová 19.5.2028 AO0315
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Ing. Katarína Lengyelová 19.5.2028 AO0315
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Katarína Lengyelová 19.5.2028 AO0315
Elektrotechnika Operátor v elektrotechnickej výrobe Ing. Katarína Lengyelová 19.5.2028 AO0315
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie)  Ing. Ľubica Bednárová 19.5.2028 AO0495
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe  Ing. Ľubica Bednárová 19.5.2028 AO0495
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Ing. Mária Pallyaová 19.5.2028 AO0260
Elektrotechnika Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe Ing. Mária Pallyaová 29.5.2028 AO0260
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Ing. Marián Špaček 19.5.2028 AO0322
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Ing. Martin Zatkalík, PhD., ING-PAED-IGIP 19.5.2028 AO0281
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Ing. Martin Zatkalík, PhD., ING-PAED-IGIP 19.5.2028 AO0281
Elektrotechnika Elektrotechnik spotrebnej techniky Ing. Martin Zatkalík, PhD., ING-PAED-IGIP 19.5.2028 AO0281
Elektrotechnika Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Martin Zatkalík, PhD., ING-PAED-IGIP 19.5.2028 AO0281
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Martin Zatkalík, PhD., ING-PAED-IGIP 19.5.2028 AO0281
Elektrotechnika Operátor v elektrotechnickej výrobe Ing. Martin Zatkalík, PhD., ING-PAED-IGIP 19.5.2028 AO0281
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Ing. Milan Denko 19.5.2028 AO0386
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Ing. Milan Denko 19.5.2028 AO0386
Elektrotechnika Elektrotechnik spotrebnej techniky Ing. Milan Denko 19.5.2028 AO0386
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Milan Denko 19.5.2028 AO0386
Elektrotechnika Operátor v elektrotechnickej výrobe Ing. Milan Denko 19.5.2028 AO0386
Elektrotechnika Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Milan Korbaš 29.5.2028 AO0432
Elektrotechnika Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe Ing. Milan Korbaš 29.5.2028 AO0432
Elektrotechnika Konštruktér elektrických zariadení a systémov Ing. Peter Sedláček 29.5.2028 AO0466
Elektrotechnika Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Peter Sedláček 29.5.2028 AO0466
Elektrotechnika Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe Ing. Peter Sedláček 29.5.2028 AO0466
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie ) Ing. Peter Sedláček 19.5.2028 AO0466
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Ing. Peter Sedláček 19.5.2028 AO0466
Elektrotechnika Elektrotechnik spotrebnej techniky Ing. Peter Sedláček 19.5.2028 AO0466
Elektrotechnika Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Peter Sedláček 19.5.2028 AO0466
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Peter Sedláček 19.5.2028 AO0466
Elektrotechnika Operátor v elektrotechnickej výrobe Ing. Peter Sedláček 19.5.2028 AO0466
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Róbert Cimmermann 29.5.2028 AO0255
Elektrotechnika Konštruktér elektrických zariadení a systémov Ing. Roman Ilavský 29.5.2028 AO0305
Elektrotechnika PLC programátor Ing. Roman Ilavský 29.5.2028 AO0305
Elektrotechnika Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Roman Ilavský 29.5.2028 AO0305
Elektrotechnika Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe Ing. Roman Ilavský 29.5.2028 AO0305
Elektrotechnika Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe Ing. Vladimír Kvapil 29.5.2028 AO0258
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Ing. Vladimír Sloboda 29.5.2028 AO0340
Elektrotechnika PLC programátor Ing. Zdenko Čerňan 29.5.2028 AO0453
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Ing. Zdenko Čerňan 29.5.2028 AO0453
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Ing. Zdenko Čerňan 29.5.2028 AO0453
Elektrotechnika Operátor v elektrotechnickej výrobe Kevin Beňo 19.5.2028 AO0329
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Kevin Beňo 19.5.2028 AO0532
Elektrotechnika Elektrotechnik spotrebnej techniky Kevin Beňo 19.5.2028 AO0532
Elektrotechnika PLC programátor Mgr. Erik Krajinčák 29.5.2028 AO0182
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Mgr. Martin Mikuláš 10.3.2028 AO0222
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Mgr. Martin Mikuláš 10.3.2028 AO0222
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Mgr. Martin Mikuláš 10.3.2028 AO0222
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Mgr. Vladimír Borovský 19.5.2028 AO0321
Elektrotechnika Operátor v elektrotechnickej výrobe Mgr. Vladimír Borovský 19.5.2028 AO0321
Elektrotechnika Elektrotechnik spotrebnej techniky Mgr. Vladimír Borovský 19.5.2028 AO0321
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Milan Féder 10.3.2028 AO0226
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Milan Féder 10.3.2028 AO0226
Elektrotechnika Elektrotechnik spotrebnej techniky Milan Féder 10.3.2028 AO0226
Elektrotechnika Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe Milan Féder 10.3.2028 AO0226
Elektrotechnika Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe Milan Féder 10.3.2028 AO0226
Elektrotechnika Operátor v elektrotechnickej výrobe Milan Féder 10.3.2028 AO0226
Elektrotechnika Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie) Peter Nazarej 19.5.2028 AO0486
Elektrotechnika Prevádzkový elektrikár Peter Nazarej 19.5.2028 AO0486
Energetika, plyn a elektrika (Energetika, plyn a elektrina) Odpočtár meracích prístrojov Mgr. Róbert Janáček 23.5.2028 AO0508
Energetika, plyn a elektrika (Energetika, plyn a elektrina) Odpočtár meracích prístrojov Mgr. Terézia Zvončeková 23.5.2028 AO0512
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji doc. Ing. Peter Demeter, PhD. ING-PAED IGIP 17.4.2028 AO0272
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Hutnícky špecialista technológ doc. Ing. Peter Demeter, PhD. ING-PAED IGIP 17.4.2028 AO0272
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Tavič Ing. Andrej Jursa 17.4.2028 AO0297
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Majster (supervízor) v hutníctve Ing. Andrej Jursa 17.4.2028 AO0297
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor lisovacích strojov kovov Ing. Andrej Jursa 17.4.2028 AO0297
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve Ing. Andrej Jursa 17.4.2028 AO0297
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor stroja na valcovanie kovov Ing. Andrej Jursa 17.4.2028 AO0297
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Galvanizér Ing. Andrej Jursa 17.4.2028 AO0297
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor pokovovania Ing. Andrej Jursa 17.4.2028 AO0297
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Peciar Ing. Andrej Jursa 17.4.2028 AO0297
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach Ing. Andrej Jursa 17.4.2028 AO0297
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Tavič Ing. Daniela Hricová 17.4.2028 AO0325
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Majster (supervízor) v hutníctve Ing. Daniela Hricová 17.4.2028 AO0325
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor lisovacích strojov kovov Ing. Daniela Hricová 17.4.2028 AO0325
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve Ing. Daniela Hricová 17.4.2028 AO0325
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor stroja na valcovanie kovov Ing. Daniela Hricová 17.4.2028 AO0325
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Galvanizér Ing. Daniela Hricová 17.4.2028 AO0325
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor pokovovania Ing. Daniela Hricová 17.4.2028 AO0325
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Peciar Ing. Daniela Hricová 17.4.2028 AO0325
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach Ing. Daniela Hricová 17.4.2028 AO0325
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Tavič Ing. Gabriel Seman 17.4.2028 AO0164
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Majster (supervízor) v hutníctve  Ing. Gabriel Seman 17.4.2028 AO0164
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor lisovacích strojov kovov Ing. Gabriel Seman 17.4.2028 AO0164
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve Ing. Gabriel Seman 17.4.2028 AO0164
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor stroja na valcovanie kovov Ing. Gabriel Seman 17.4.2028 AO0164
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Galvanizér Ing. Gabriel Seman 17.4.2028 AO0164
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor pokovovania Ing. Gabriel Seman 17.4.2028 AO0164
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach Ing. Gabriel Seman 17.4.2028 AO0164
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Peciar Ing. Gabriel Seman 17.4.2028 AO0164
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji Ing. Jaroslav Demeter, PhD. 17.4.2028 AO0332
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Hutnícky špecialista technológ Ing. Jaroslav Demeter, PhD. 17.4.2028 AO0332
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0128
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Hutnícky špecialista technológ Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0128
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Tavič Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0393
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Majster (supervízor) v hutníctve Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0393
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor lisovacích strojov kovov Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0393
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0393
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor stroja na valcovanie kovov Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0393
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Galvanizér Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0393
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor pokovovania Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0393
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Peciar Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0393
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach Ing. Petra Demeterová, PhD. 17.4.2028 AO0393
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Tavič Ing. Samuel Cipciar 17.4.2028 AO0048
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Majster (supervízor) v hutníctve  Ing. Samuel Cipciar 17.4.2028 AO0048
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor lisovacích strojov kovov Ing. Samuel Cipciar 17.4.2028 AO0048
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve Ing. Samuel Cipciar 17.4.2028 AO0048
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor stroja na valcovanie kovov Ing. Samuel Cipciar 17.4.2028 AO0048
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Galvanizér Ing. Samuel Cipciar 17.4.2028 AO0048
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor pokovovania Ing. Samuel Cipciar 17.4.2028 AO0048
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach Ing. Samuel Cipciar 17.4.2028 AO0048
Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo Peciar Ing. Samuel Cipciar 17.4.2028 AO0048
Chémia a farmácia Špecialista predaja chemických produktov  Ing. Elena Kulichová 20.10.2027 AO0044
Chémia a farmácia Špecialista predaja chemických produktov  Ing. Martina Gánovská 20.10.2027 AO0058
Chémia a farmácia Špecialista predaja chemických produktov Ing. Zoltán Krascsenits 20.10.2027 AO0037
Informačné technológie a telekomunikácie Technik počítačových sietí a systémov Bc. Peter Oslovič 31.5.2028 AO0444
Informačné technológie a telekomunikácie Technik počítačových sietí a systémov Bc. Radoslav Sanitra 31.5.2028 AO0271
Informačné technológie a telekomunikácie Technik bezdrôtových sietí Bc. Radoslav Sanitra 31.5.2028 AO0271
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačnej bezpečnosti Ing. Dávid Cymbalák 1.6.2028 AO0193
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Ing. Dávid Cymbalák 1.6.2028 AO0193
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Dávid Cymbalák 1.6.2028 AO0193
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Dávid Cymbalák 1.6.2028 AO0193
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Ing. Ivan Magdolen 1.6.2028 AO0185
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Ivan Magdolen 1.6.2028 AO0185
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačnej bezpečnosti Ing. Ivan Magdolen 1.6.2028 AO0185
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných technológií Ing. Ivan Magdolen 1.6.2028 AO0185
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií Ing. Ivan Magdolen 1.6.2028 AO0185
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov Ing. Ivan Magdolen 1.6.2028 AO0185
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Ivan Magdolen 1.6.2028 AO0185
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Ing. Martin Blaško 1.6.2028 AO0301
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačnej bezpečnosti Ing. Martin Blaško 1.6.2028 AO0301
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Martin Blaško 1.6.2028 AO0301
Informačné technológie a telekomunikácie Projektový manažér pre informačné technológie Ing. Martin Pavlovský  31.5.2028 AO0501
Informačné technológie a telekomunikácie Technik optických sietí Ing. Martin Vujčík 31.5.2028 AO0131
Informačné technológie a telekomunikácie Technik počítačových sietí a systémov Ing. Martin Vujčík 31.5.2028 AO0131
Informačné technológie a telekomunikácie Technik bezdrôtových sietí Ing. Martin Vujčík 31.5.2028 AO0131
Informačné technológie a telekomunikácie Technik informačných technológií Ing. Martin Vujčík 31.5.2028 AO0131
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Ing. Michal Sališ 1.6.2028 AO0184
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Michal Sališ 1.6.2028 AO0184
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačnej bezpečnosti Ing. Michal Sališ 1.6.2028 AO0184
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných technológií Ing. Michal Sališ 1.6.2028 AO0184
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií Ing. Michal Sališ 1.6.2028 AO0184
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov Ing. Michal Sališ 1.6.2028 AO0184
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Michal Sališ 1.6.2028 AO0184
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Ing. Miroslav Madunický 1.6.2028 AO0177
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Miroslav Madunický 1.6.2028 AO0177
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačnej bezpečnosti Ing. Miroslav Madunický 1.6.2028 AO0177
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných technológií Ing. Miroslav Madunický 1.6.2028 AO0177
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií Ing. Miroslav Madunický 1.6.2028 AO0177
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov Ing. Miroslav Madunický 1.6.2028 AO0177
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Miroslav Madunický 1.6.2028 AO0177
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačnej bezpečnosti Ing. Ondrej Kainz, PhD. 1.6.2028 AO0194
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Ondrej Kainz, PhD. 1.6.2028 AO0194
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Ing. Ondrej Kainz, PhD. 1.6.2028 AO0194
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Ondrej Kainz, PhD. 1.6.2028 AO0194
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Ing. Peter Papík 1.6.2028 AO0172
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Peter Papík 1.6.2028 AO0172
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačnej bezpečnosti Ing. Peter Papík 1.6.2028 AO0172
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných technológií Ing. Peter Papík 1.6.2028 AO0172
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií Ing. Peter Papík 1.6.2028 AO0172
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov Ing. Peter Papík 1.6.2028 AO0172
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Peter Papík 1.6.2028 AO0172
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Peter Vargovčík 1.6.2028 AO0388
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačnej bezpečnosti Ing. Roman Vápeník 1.6.2028 AO0195
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Ing. Roman Vápeník 1.6.2028 AO0195
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Roman Vápeník 1.6.2028 AO0195
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Roman Vápeník 1.6.2028 AO0195
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Ing. Vladimír Brath 1.6.2028 AO0186
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Vladimír Brath 1.6.2028 AO0186
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačnej bezpečnosti Ing. Vladimír Brath 1.6.2028 AO0186
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných technológií Ing. Vladimír Brath 1.6.2028 AO0186
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií Ing. Vladimír Brath 1.6.2028 AO0186
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov Ing. Vladimír Brath 1.6.2028 AO0186
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Vladimír Brath 1.6.2028 AO0186
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Ing. Vladimír Cipov, PhD. 1.6.2028 AO0295
Informačné technológie a telekomunikácie Projektový manažér pre informačné technológie Mgr. Adam Dudáš, PhD. 31.5.2028 AO0499
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Mgr. Adam Dudáš, PhD. 1.6.2028 AO0499
Informačné technológie a telekomunikácie Technik počítačových sietí a systémov Mgr. Ján Hôrecký 31.5.2028 AO0294
Informačné technológie a telekomunikácie Technik počítačových sietí a systémov Mgr. Ján Vavrek 31.5.2028 AO0167
Informačné technológie a telekomunikácie Technik bezdrôtových sietí Mgr. Ján Vavrek 31.5.2028 AO0167
Informačné technológie a telekomunikácie Technik informačných technológií Mgr. Ján Vavrek 31.5.2028 AO0167
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Mgr. Jozef Siska 1.6.2028 AO0169
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor Mgr. Jozef Siska 1.6.2028 AO0169
Informačné technológie a telekomunikácie Projektový manažér pre informačné technológie Mgr. Marcel Kurtoš 31.5.2028 AO0542
Informačné technológie a telekomunikácie Špecialista v oblasti počítačových sietí Mgr. Martin Pagáč 1.6.2028 AO0158
Informačné technológie a telekomunikácie Technik optických sietí Mgr. Martin Popovič 31.5.2028 AO0211
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor PaeDr. Patrik Voštinár, PhD. 1.6.2028 AO0493
Informačné technológie a telekomunikácie Programátor PeadDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD. 1.6.2023 AO0500
Informačné technológie a telekomunikácie Technik optických sietí Rastislav Hruškovič 31.5.2028 AO0218
Informačné technológie a telekomunikácie Technik bezdrôtových sietí Rastislav Hruškovič 31.5.2028 AO0218
Informačné technológie a telekomunikácie Technik informačných technológií Rastislav Hruškovič 31.5.2028 AO0218
Informačné technológie a telekomunikácie Manažér predaja informačných technológií Bc. Vlasta Vilhanová 31.5.2028 AO0214
Kultúra a vydavateľstvo (Kultúra a kreatívny priemysel) Vedúci kultúrno-osvetový pracovník Mgr. Ľudmila Húsková 19.5.2028 AO0296
Kultúra a vydavateľstvo (Kultúra a kreatívny priemysel) Vedúci kultúrno-osvetový pracovník PhDr. Miroslav Žabenský 19.5.2028 AO0298
Kultúra a vydavateľstvo (Kultúra a kreatívny priemysel) Vedúci kultúrno-osvetový pracovník PhDr. Svetlana Chomová, PhD. 19.5.2028 AO0377
Kultúra a vydavateľstvo (Kultúra a kreatívny priemysel) Vedúci kultúrno-osvetový pracovník prof. PaeDr. Miroslav Krystoň, CSc. 19.5.2028 AO0378
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Ján Vrbenský 7.5.2027 AO0005
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor lesných traktorov Ing. Ján Vrbenský 28.10.2027 AO0092
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva Ing. Ján Vrbenský 28.10.2027 AO0092
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca nábytku Ing. Katarína Senčáková 18.5.2028 AO0419
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov Ing. Katarína Senčáková 18.5.2028 AO0419
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca drevených konštrukcií Ing. Katarína Senčáková 18.5.2028 AO0419
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Martin Vanous 7.5.2027 AO0004
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor lesných traktorov Ing. Martin Vanous 28.10.2027 AO0176
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva Ing. Martin Vanous 28.10.2027 AO0176
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny  Ing. Pavel Laššák 27.10.2027 AO0052
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe  Ing. Pavel Laššák 27.10.2027 AO0052
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca nábytku  Ing. Pavel Laššák 27.10.2027 AO0052
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor strojov v nábytkárskej výrobe  Ing. Pavel Laššák 27.10.2027 AO0052
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov  Ing. Pavel Laššák 27.10.2027 AO0052
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca drevených konštrukcií  Ing. Pavel Laššák 27.10.2027 AO0052
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Peter Fedor 7.5.2027 AO0003
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor lesných traktorov Ing. Peter Fedor 28.10.2027 AO0096
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva Ing. Peter Fedor 28.10.2027 AO0096
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny  Ing. Peter Leštach 27.10.2027 AO0053
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe  Ing. Peter Leštach 27.10.2027 AO0053
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca nábytku Ing. Peter Leštach 27.10.2027 AO0053
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor strojov v nábytkárskej výrobe  Ing. Peter Leštach 27.10.2027 AO0053
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov  Ing. Peter Leštach 27.10.2027 AO0053
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca drevených konštrukcií  Ing. Peter Leštach 27.10.2027 AO0053
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Stanislav Húroš 8.3.2027 AO0001
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor lesných traktorov Ing. Stanislav Húroš 28.10.2027 AO0090
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva Ing. Stanislav Húroš 28.10.2027 AO0090
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Štefan Vozár 8.3.2027 AO0002
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor lesných traktorov Ing. Štefan Vozár 28.10.2027 AO0091
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva Ing. Štefan Vozár 28.10.2027 AO0091
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny Ing. Vladimír Záborský 27.10.2027 AO0067
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe Ing. Vladimír Záborský 27.10.2027 AO0067
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca nábytku Ing. Vladimír Záborský 27.10.2027 AO0067
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor strojov v nábytkárskej výrobe Ing. Vladimír Záborský 27.10.2027 AO0067
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov Ing. Vladimír Záborský 27.10.2027 AO0067
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca drevených konštrukcií Ing. Vladimír Záborský 27.10.2027 AO0067
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca nábytku  Mgr. Stanislav Bačík 27.10.2027 AO0054
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov  Mgr. Stanislav Bačík 27.10.2027 AO0054
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca drevených konštrukcií  Mgr. Stanislav Bačík 27.10.2027 AO0054
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny  prof. Ing. Ivan Klement, CSc. 27.10.2027 AO0056
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe  prof. Ing. Ivan Klement, CSc. 27.10.2027 AO0056
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Operátor strojov v nábytkárskej výrobe  prof. Ing. Ivan Klement, CSc. 27.10.2027 AO0056
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca nábytku Štefan Turza 18.5.2028 AO0203
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov Štefan Turza 18.5.2028 AO0203
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Stolár, výrobca drevených konštrukcií Štefan Turza 18.5.2028 AO0203
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia Bc. Dana Mizeráková 30.3.2028 AO0290
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Šéfkuchár Bc. Dana Mizeráková 30.3.2028 AO0290
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Bc. Dana Mizeráková 30.3.2028 AO0290
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni Bc. Dana Mizeráková 30.3.2028 AO0290
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Bc. Ildiko Váradyová 23.3.2028 AO0268
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér stravovacieho zariadenia  Bc. Iveta Kellnerová 24.3.2028 AO0306
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér kaviarne a baru  Bc. Iveta Kellnerová 24.3.2028 AO0306
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia Bc. Jana Fánčiová 26.5.2028 AO0304
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Šéfkuchár Bc. Jana Fánčiová 26.5.2028 AO0304
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Bc. Jana Fánčiová 26.5.2028 AO0304
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni Bc. Jana Fánčiová 26.5.2028 AO0304
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Bc. Marek Pajer 19.5.2028 AO0412
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Bc. Marek Pajer 19.5.2028 AO0556
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Bc. Mária Kurucová 23.3.2028 AO0251
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Someliér Bc. Tomáš Regitko 26.5.2028 AO0487
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hotelová gazdiná Dagmar Urbanovičová 23.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hotelový recepčný Dagmar Urbanovičová 23.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Someliér Dagmar Urbanovičová 23.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Dagmar Urbanovičová 23.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník výdaja jedla Dagmar Urbanovičová 23.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér stravovacieho zariadenia Dagmar Urbanovičová 24.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér kaviarne a baru Dagmar Urbanovičová 24.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér cateringovej spoločnosti Dagmar Urbanovičová 24.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér ubytovacieho zariadenia Dagmar Urbanovičová 23.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia Dagmar Urbanovičová 23.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér rekreačného strediska Dagmar Urbanovičová 23.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia Dagmar Urbanovičová 30.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Dagmar Urbanovičová 30.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni Dagmar Urbanovičová 30.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač rýchleho občerstvenia Dagmar Urbanovičová 13.4.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barista Dagmar Urbanovičová 23.3.2028 AO0180
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka doc. Ing. Radka Marčeková, PhD. 26.5.2028 AO0496
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Šéfkuchár Ing. Alena Šťastná 26.5.2028 AO0199
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Ing. Alena Šťastná 26.5.2028 AO0199
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Obchodný zástupca Ing. Andrea Ondová 13.4.2028 AO0060
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Šéfkuchár Ing. Andrea Prochácová 26.5.2028 AO0220
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Ing. Andrea Prochácová 26.5.2028 AO0220
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni Ing. Andrea Prochácová 26.5.2028 AO0220
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pokladník v predajni Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač rýchleho občerstvenia Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Obchodník v malom obchode, butiku Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač elektrotechniky a elektroniky Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník kontroly cien Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Dokladač tovaru Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb) Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač drogériového tovaru a kozmetiky Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník príjmu tovaru Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník expedície tovaru Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Obchodný zástupca Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač mäsa a rýb Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník čerpacej stanice Ing. Anna Mačáková 13.4.2028 AO0230
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hotelový recepčný Ing. Erika Suchá 23.3.2028 AO0207
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Ing. Jana Ptačinová 23.3.2028 AO0219
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Ing. Pavlína Poláková 26.5.2028 AO0261
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Organizátor spoločenských podujatí Ing. Pavlína Poláková 29.5.2028 AO0261
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hotelová gazdiná Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hotelový recepčný Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Vedúci recepcie Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Someliér Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník výdaja jedla Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér reštaurácie Ing. Radim Beneš 24.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér stravovacieho zariadenia Ing. Radim Beneš 24.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér kaviarne a baru Ing. Radim Beneš 24.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér cateringovej spoločnosti Ing. Radim Beneš 24.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér ubytovacieho zariadenia Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Organizátor spoločenských podujatí Ing. Radim Beneš 24.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér rekreačného strediska Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia Ing. Radim Beneš 30.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Šéfkuchár Ing. Radim Beneš 30.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Ing. Radim Beneš 30.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni Ing. Radim Beneš 30.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač rýchleho občerstvenia Ing. Radim Beneš 13.4.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barista Ing. Radim Beneš 23.3.2028 AO0170
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pokladník v predajni Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač rýchleho občerstvenia Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Obchodník v malom obchode, butiku Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač elektrotechniky a elektroniky Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník kontroly cien Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Dokladač tovaru Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb) Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač drogériového tovaru a kozmetiky Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník príjmu tovaru Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník expedície tovaru Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Obchodný zástupca Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač mäsa a rýb Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník čerpacej stanice Ing. Tatiana Mókosová 13.4.2028 AO0307
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pokladník v predajni Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač rýchleho občerstvenia Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač elektrotechniky a elektroniky Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník kontroly cien Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Dokladač tovaru Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb) Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač drogériového tovaru a kozmetiky Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník príjmu tovaru Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník expedície tovaru Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač mäsa a rýb Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník čerpacej stanice Ing. Tímea Juríková 13.4.2028 AO0115
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Jana Michalková 26.5.2028 AO0425
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Someliér Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 23.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 23.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník výdaja jedla Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 23.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér reštaurácie Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 24.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér stravovacieho zariadenia Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 24.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér kaviarne a baru Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 24.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér cateringovej spoločnosti Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 24.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Organizátor spoločenských podujatí Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 24.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 30.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Šéfkuchár Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 30.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 30.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 30.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač rýchleho občerstvenia Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 13.4.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barista Mag.(FH) Radúz Dula, PhD. 23.3.2028 AO0181
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hotelový recepčný Martina Bednáriková 23.3.2028 AO0179
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hotelová gazdiná Martina Bednáriková 23.3.2028 AO0418
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Mgr. Bc. Iveta Menyhartová 26.5.2028 AO0339
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Mgr. Ivana Šimočková, PhD. 26.5.2028 AO0497
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Someliér Mgr. Jana Karkušová 23.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barista Mgr. Jana Karkušová 23.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barman Mgr. Jana Karkušová 23.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Mgr. Jana Karkušová 23.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník výdaja jedla Mgr. Jana Karkušová 23.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér reštaurácie Mgr. Jana Karkušová 24.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér stravovacieho zariadenia Mgr. Jana Karkušová 24.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér kaviarne a baru Mgr. Jana Karkušová 24.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér cateringovej spoločnosti Mgr. Jana Karkušová 24.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Organizátor spoločenských podujatí Mgr. Jana Karkušová 24.3.2028 AO0285
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barista Mgr. Jana Kocáková 26.5.2028 AO0461
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barman Mgr. Jana Kocáková 26.5.2028 AO0461
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Mgr. Jana Kocáková 26.5.2028 AO0461
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník výdaja jedla Mgr. Jana Kocáková 26.5.2028 AO0461
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia Mgr. Jana Kocáková 26.5.2028 AO0461
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Šéfkuchár Mgr. Jana Kocáková 26.5.2028 AO0461
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Mgr. Jana Kocáková 26.5.2028 AO0461
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni Mgr. Jana Kocáková 26.5.2028 AO0461
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia Mgr. Jozef Hanušin 30.3.2028 AO0196
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Šéfkuchár Mgr. Jozef Hanušin 30.3.2028 AO0196
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Mgr. Jozef Hanušin 30.3.2028 AO0196
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni Mgr. Jozef Hanušin 30.3.2028 AO0196
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pokladník v predajni Mgr. Marek Štepanay 13.4. 2028 AO0210
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač rýchleho občerstvenia Mgr. Marek Štepanay 13.4. 2028 AO0210
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník kontroly cien Mgr. Marek Štepanay 13.4. 2028 AO0210
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb) Mgr. Marek Štepanay 13.4. 2028 AO0210
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač drogériového tovaru a kozmetiky Mgr. Marek Štepanay 13.4. 2028 AO0210
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke Mgr. Marek Štepanay 13.4. 2028 AO0210
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Mgr. Martina Gríková 26.5.2028 AO0455
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Mgr. Michaela Smoleňáková 26.5.2028 AO0490
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Mgr. Milan Bánovský 23.3.2028 AO0198
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér reštaurácie Mgr. Miriam Iľková 29.5.2028 AO0480
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér stravovacieho zariadenia Mgr. Miriam Iľková 29.5.2028 AO0480
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér kaviarne a baru Mgr. Miriam Iľková 29.5.2028 AO0480
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér cateringovej spoločnosti Mgr. Miriam Iľková 29.5.2028 AO0480
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barista Mgr. Soňa Polanská 26.5.2028 AO0465
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barman Mgr. Soňa Polanská 26.5.2028 AO0465
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka Mgr. Soňa Polanská 26.5.2028 AO0465
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník výdaja jedla Mgr. Soňa Polanská 26.5.2028 AO0465
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia Mgr. Soňa Polanská 26.5.2028 AO0465
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Šéfkuchár Mgr. Soňa Polanská 26.5.2028 AO0465
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) Mgr. Soňa Polanská 26.5.2028 AO0465
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni Mgr. Soňa Polanská 26.5.2028 AO0465
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pokladník v predajni Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač rýchleho občerstvenia Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Obchodník v malom obchode, butiku Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač elektrotechniky a elektroniky Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník kontroly cien Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Dokladač tovaru Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb) Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač drogériového tovaru a kozmetiky Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník príjmu tovaru Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník expedície tovaru Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Obchodný zástupca Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Predavač mäsa a rýb Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník čerpacej stanice Mgr. Viera Nižnanská 13.4.2028 AO0232
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) MVDr. Andrea Zajacová 26.5.2028 AO0330
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér reštaurácie PaedDr. Ing. Dana Tóthová, MBA 29.5.2028 AO0492
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér stravovacieho zariadenia PaedDr. Ing. Dana Tóthová, MBA 29.5.2028 AO0492
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér kaviarne a baru PaedDr. Ing. Dana Tóthová, MBA 29.5.2028 AO0492
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Manažér cateringovej spoločnosti PaedDr. Ing. Dana Tóthová, MBA 29.5.2028 AO0492
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka PaedDr. Klaudia Murínová 23.3.2028 AO0200
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Čašník, servírka PaedDr. Pavol Hudáček 19.5.2028 AO0408
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pracovník výdaja jedla PaedDr. Pavol Hudáček 19.5.2028 AO0408
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Kuchár (okrem šéfkuchára) PaedDr. Pavol Hudáček 19.5.2028 AO0408
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Pomocný pracovník v kuchyni PaedDr. Pavol Hudáček 19.5.2028 AO0408
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch Barista Vladimír Koč 26.5.2028 AO0460
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Včelár doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. 3.5.2028 AO0212
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Traktorista (poľnohospodárstvo) Ing. Andrej Bórik 18.5.2028 AO0161
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Chovateľ koní Ing. Anikó Vágóová 30.5.2028 AO0247
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Chovateľ koní Ing. Emília Kupcová 30.5.2028 AO0291
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Farmár v zmiešanom hospodárstve Ing. Erika Kováčová 18.5.2028 AO0481
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Dojič kráv, oviec a kôz Ing. Gabriela Tomanová 30.5.2028 AO0415
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Chovateľ hydiny Ing. Ján Prišťák 30.5.2028 AO0498
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Technik v akvakultúre Ing. Jaroslav Šubjak 31.5.2023 AO0280
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Likvidátor buriny Ing. Katarína Svorčíková 22.5.2028 AO0436
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Technik v akvakultúre Ing. Krisztina Kovalcsiková 31.5.2028 AO0071
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Traktorista Ing. Marek Halbavý 18.5.2028 AO0479
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Kováč, Podkúvač Ing. Maroš Klobušník 31.5.2028 AO0289
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Likvidátor buriny Ing. Monika Doričová, PhD. 22.5.2028 AO0331
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz Ing. Monika Kňažková 30.5.2028 AO0362
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Farmár v zmiešanom hospodárstve Ing. Pavel Struhár, PhD. 18.5.2028 AO0313
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve Ing. Pavel Struhár, PhD. 18.5.2028 AO0313
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Farmár v zmiešanom hospodárstve Ing. Peter Bolcár 18.5.2028 AO0312
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve Ing. Peter Bolcár 18.5.2028 AO0312
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Včelár Ing. Radovan Harčarufka 3.5.2028 AO0021
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Kováč, Podkúvač Ján Kurtík 31.5.2028 AO0283
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Kováč, Podkúvač Ladislav Kontár 31.5.2028 AO0361
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov Chovateľ koní Mgr. Roman Mladý 30.5.2028 AO0241
Potravinárstvo Cukrár Bc. Anna Zacharová 17.2. 2028 AO0233
Potravinárstvo Pekár  Ing. Denisa Stanislavová 26.5.2028 AO0049
Potravinárstvo Operátor mlynskej výroby  Ing. Denisa Stanislavová 26.5.2028 AO0049
Potravinárstvo Cukrár  Ing. Denisa Stanislavová 26.5.2028 AO0049
Potravinárstvo Cukrár Ing. Emília Bačová 17.2.2028 AO0249
Potravinárstvo Cukrár Ing. Helena Tóthová 17.2.2028 AO0266
Potravinárstvo Pekár Ing. Ľudovít Ugorčák 17.2.2028 AO0024
Potravinárstvo Cukrár Ing. Ľudovít Ugorčák 17.2.2028 AO0024
Potravinárstvo Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve  Ing. Martina Oravcová, PhD. 17.5.2028 AO0101
Potravinárstvo Operátor potravinárskej výroby  Ing. Martina Oravcová, PhD. 17.5.2028 AO0101
Potravinárstvo Spracovateľ hrozna a vína Ing. Matej Uherčík, DiS. 26.5.2028 AO0077
Potravinárstvo Pekár Ing. Natália Rakovská 26.5.2028 AO0435
Potravinárstvo Cukrár Ing. Natália Rakovská 26.5.2028 AO0435
Potravinárstvo Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov Ing. Pavol Ďurkáč 26.5.2028 AO0141
Potravinárstvo Cukrár Ing. Romana Frajková 17.2.2028 AO0257
Potravinárstvo Porážač, vykosťovač Ing. Silvia Vojteková 26.5.2028 AO0438
Potravinárstvo Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve Ing. Silvia Vojteková 17.5.2028 AO0438
Potravinárstvo Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve Ing. Tomáš Čierny 17.5.2028 AO0095
Potravinárstvo Operátor potravinárskej výroby Ing. Tomáš Čierny 17.5.2028 AO0095
Potravinárstvo Sladovník a pivovarník  Ing. Tomáš Krajčovič 26.5.2028 AO0050
Potravinárstvo Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov Ing. Viera Ducková, PhD. 26.5.2028 AO0109
Potravinárstvo Spracovateľ hrozna a vína Ing. Vladimír Hronský 26.5.2028 AO0040
Potravinárstvo Pekár Jana Michalková 26.5.2028 AO0333
Potravinárstvo Cukrár Jana Michalková 26.5.2028 AO0333
Potravinárstvo Pekár MVDr. Andrea Zajacová 26.5.2028 AO0417
Potravinárstvo Cukrár MVDr. Andrea Zajacová 26.5.2028 AO0417
Remeslá a osobné služby Pedikér - mokrá pedikúra Andrea Nemešová 29.5.2028 AO0369
Remeslá a osobné služby Pedikér Andrea Nemešová 29.5.2028 AO0369
Remeslá a osobné služby Manikér - nechtový dizajnér Andrea Nemešová 29.5.2028 AO0369
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Bc. Lenka Bíreš 1.6.2028 AO0515
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Bc. Lenka Bíreš 1.6.2028 AO0515
Remeslá a osobné služby Kaderník Bc. Lenka Bíreš 1.6.2028 AO0515
Remeslá a osobné služby Kaderník Bc. Lenka Štefániková 11.5.2028 AO0371
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Bc. Lenka Štefániková 11.5.2028 AO0371
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Bc. Lenka Štefániková 11.5.2028 AO0371
Remeslá a osobné služby Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo Bc. Stanislava Sucharová 18.5.2028 AO0372
Remeslá a osobné služby Vizážista, kolorista Bc. Stanislava Sucharová 30.5.2028 AO0372
Remeslá a osobné služby Epilatér - depilatér Bc. Stanislava Sucharová 30.5.2028 AO0372
Remeslá a osobné služby Kozmetik Bc. Stanislava Sucharová 30.5.2028 AO0372
Remeslá a osobné služby Pedikér - mokrá pedikúra Bc. Zuzana Torčíková 29.5.2028 AO0373
Remeslá a osobné služby Pedikér Bc. Zuzana Torčíková 29.5.2028 AO0373
Remeslá a osobné služby Manikér - nechtový dizajnér Bc. Zuzana Torčíková 29.5.2028 AO0373
Remeslá a osobné služby Kaderník Blažena Slezáková 11.5.2028 AO0370
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Blažena Slezáková 11.5.2028 AO0370
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Blažena Slezáková 11.5.2028 AO0370
Remeslá a osobné služby Pedikér Elena Pajdlhauserová 28.2.2028 AO0197
Remeslá a osobné služby Kozmetik Ing. Anna Liceková 30.5.2028 AO0347
Remeslá a osobné služby Vizážista, kolorista Ing. Anna Liceková 30.5.2028 AO0347
Remeslá a osobné služby Kaderník Ing. Arnold Brenwasser 1.6.2028 AO0452
Remeslá a osobné služby Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo Ing. Marianna Kaňáková 18.5.2028 AO0318
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Ing. Marianna Kaňáková 11.5.2028 AO0318
Remeslá a osobné služby Kaderník Ing. Marianna Kaňáková 11.5.2028 AO0318
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Ing. Zuzana Buchelová 11.5.2028 AO0147
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Ing. Zuzana Buchelová 11.5.2028 AO0147
Remeslá a osobné služby Kaderník Ing. Zuzana Buchelová 11.5.2028 AO0147
Remeslá a osobné služby Pedikér - mokrá pedikúra Katarína Vargová 29.5.2028 AO0527
Remeslá a osobné služby Pedikér Katarína Vargová 29.5.2028 AO0527
Remeslá a osobné služby Manikér - nechtový dizajnér Katarína Vargová 29.5.2028 AO0527
Remeslá a osobné služby Vizážista, kolorista Katarína Vargová 30.5.2028 AO0527
Remeslá a osobné služby Epilatér - depilatér Katarína Vargová 30.5.2028 AO0527
Remeslá a osobné služby Kozmetik Katarína Vargová 30.5.2028 AO0527
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Lenka Stránská 1.6.2028 AO0525
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Lenka Stránská 1.6.2028 AO0525
Remeslá a osobné služby Kaderník Lenka Stránská 1.6.2028 AO0525
Remeslá a osobné služby Manikér - nechtový dizajnér Lic. Marta Gejdošová, Mgr. 29.5.2028 AO0342
Remeslá a osobné služby Vizážista, kolorista Lic. Marta Gejdošová, Mgr. 30.5.2028 AO0342
Remeslá a osobné služby Špecialista pre permanentný make-up tváre Lic. Marta Gejdošová, Mgr. 30.5.2028 AO0342
Remeslá a osobné služby Epilatér - depilatér Lic. Marta Gejdošová, Mgr. 30.5.2028 AO0342
Remeslá a osobné služby Kozmetik Lic. Marta Gejdošová, Mgr. 30.5.2028 AO0342
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Ľubica Hanajíková 11.5.2028 AO0148
Remeslá a osobné služby Kaderník Ľubica Hanajíková 11.5.2028 AO0148
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Ľubica Hanajíková 11.5.2028 AO0148
Remeslá a osobné služby Pedikér Mária Ivanková 28.2.2028 AO0150
Remeslá a osobné služby Pracovník obsluhujúci solárium Martina Veberová 18.1.2028 AO0165
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Mgr. Adriana Böhmová 1.6.2028 AO0516
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Mgr. Adriana Böhmová 1.6.2028 AO0516
Remeslá a osobné služby Kaderník Mgr. Adriana Böhmová 1.6.2028 AO0516
Remeslá a osobné služby Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo Mgr. Dana Hrenáková 18.5.2028 AO0457
Remeslá a osobné služby Pedikér - mokrá pedikúra Mgr. Dana Hrenáková 29.5.2028 AO0457
Remeslá a osobné služby Pedikér Mgr. Dana Hrenáková 29.5.2028 AO0457
Remeslá a osobné služby Manikér - nechtový dizajnér Mgr. Dana Hrenáková 29.5.2028 AO0457
Remeslá a osobné služby Špecialista pre permanentný make-up tváre Mgr. Dana Hrenáková 30.5.2028 AO0457
Remeslá a osobné služby Kozmetik Mgr. Dana Hrenáková 30.5.2028 AO0457
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Mgr. Karin Vygodová 11.5.2028 AO0166
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Mgr. Karin Vygodová 11.5.2028 AO0166
Remeslá a osobné služby Kaderník Mgr. Karin Vygodová 11.5.2028 AO0166
Remeslá a osobné služby Vizážista, kolorista Mgr. Miroslava Gorelová 30.5.2028 AO0407
Remeslá a osobné služby Kozmetik Mgr. Miroslava Gorelová 30.5.2028 AO0407
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Mgr. Petra Kamenár 11.5.2028 AO0145
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Mgr. Petra Kamenár 11.5.2028 AO0145
Remeslá a osobné služby Kaderník Mgr. Petra Kamenár 11.5.2028 AO0145
Remeslá a osobné služby Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo Mgr. Petra Kamenár 18.5.2028 AO0552
Remeslá a osobné služby Pracovník obsluhujúci solárium Michaela Čerňanská 18.1.2028 AO0162
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Nikoleta Brečanová 11.5.2028 AO0149
Remeslá a osobné služby Kaderník Nikoleta Brečanová 11.5.2028 AO0149
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Nikoleta Brečanová 11.5.2028 AO0149
Remeslá a osobné služby Špecialista pre permanentný make-up tváre Pavol Hostin 30.5.2028 AO0273
Remeslá a osobné služby Epilatér - depilatér Pavol Hostin 30.5.2028 AO0273
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista PhDr. Anna Olšavská 11.5.2028 AO0205
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista PhDr. Anna Olšavská 11.5.2028 AO0205
Remeslá a osobné služby Kaderník PhDr. Anna Olšavská 11.5.2028 AO0205
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Silvia Zajíčková 11.5.2028 AO0352
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Silvia Zajíčková 11.5.2028 AO0352
Remeslá a osobné služby Kaderník Silvia Zajíčková 11.5.2028 AO0352
Remeslá a osobné služby Vlasový štylista Veronika Porubská 1.6.2028 AO0523
Remeslá a osobné služby Vlasový kolorista Veronika Porubská 1.6.2028 AO0523
Remeslá a osobné služby Kaderník Veronika Porubská 1.6.2028 AO0523
Remeslá a osobné služby Vizážista, kolorista Veronika Porubská 30.5.2028 AO0523
Remeslá a osobné služby Epilatér - depilatér Veronika Porubská 30.5.2028 AO0523
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov Ing. Gabriel Seman 18.4.2028 AO0163
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Ing. Gabriel Seman 18.4.2028 AO0163
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Ing. Gabriel Seman 18.4.2028 AO0163
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Palič na pecných agregátoch Ing. Gabriel Seman 18.4.2028 AO0163
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Ing. Gabriel Seman 18.4.2028 AO0163
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov Ing. Gabriel Seman 18.4.2028 AO0163
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Dekoratér keramiky a porcelánu Ing. Ladislav Sarvaš 31.5.2028 AO0026
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Operátor strojov a zariadení vo výrobe úžitkovej keramiky, kameniny a porcelánu Ing. Ladislav Sarvaš 31.5.2028 AO0026
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Keramik Ing. Ladislav Sarvaš 31.5.2028 AO0026
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov Ing. Miroslava Čižmárová, PhD. 18.4.2028 AO0113
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Ing. Miroslava Čižmárová, PhD. 18.4.2028 AO0113
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Ing. Miroslava Čižmárová, PhD. 18.4.2028 AO0113
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Palič na pecných agregátoch Ing. Miroslava Čižmárová, PhD. 18.4.2028 AO0113
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Ing. Miroslava Čižmárová, PhD. 18.4.2028 AO0113
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov  Ing. Miroslava Čižmárová, PhD. 18.4.2028 AO0113
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov Ing. Štefan Horváth 18.4.2028 AO0118
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Ing. Štefan Horváth 18.4.2028 AO0118
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Ing. Štefan Horváth 18.4.2028 AO0118
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Palič na pecných agregátoch Ing. Štefan Horváth 18.4.2028 AO0118
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov Ing. Štefan Horváth 18.4.2028 AO0118
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov Ing. Štefan Horváth 18.4.2028 AO0118
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Umelecký sklár  Mgr. Anna Crkoňová, DiS. 21.4.2028 AO0057
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Dekoratér skla   Mgr. Anna Crkoňová, DiS. 21.4.2028 AO0057
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Umelecký sklár Mgr. Miroslava Zajíčková, DiS. 21.4.2028 AO0019
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Sklár Mgr. Miroslava Zajíčková, DiS. 21.4.2028 AO0019
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Dekoratér skla Mgr. Miroslava Zajíčková, DiS. 21.4.2028 AO0019
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Dekoratér keramiky a porcelánu Rastislav Kľučár 31.5.2028 AO0041
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Operátor strojov a zariadení vo výrobe úžitkovej keramiky, kameniny a porcelánu Rastislav Kľučár 31.5.2028 AO0041
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály Keramik Rastislav Kľučár 31.5.2028 AO0041
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Dláždič Andrej Rosol 31.5.2028 AO0488
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Andrej Rosol 31.5.2028 AO0488
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Andrej Rosol 31.5.2028 AO0488
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Bc. Martin Paukovič 31.5.2028 AO0213
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Bc. Martin Paukovič 31.5.2028 AO0213
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Obkladač  Bc. Pavol Vokel 31.3.2028 AO0083
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar  Bc. Pavol Vokel 31.3.2028 AO0083
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Bc. Pavol Vokel 31.3.2028 AO0083
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Bc. Pavol Vokel 31.3.2028 AO0083
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. Alena Šoltésová 31.5.2028 AO0192
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Ing. Alena Zsigmondová 31.5.2028 AO0269
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. Alena Zsigmondová 31.5.2028 AO0269
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Ing. arch. Radoslav Regiec 31.5.2028 AO0349
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. arch. Radoslav Regiec 31.5.2028 AO0349
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Obkladač Ing. arch. Radoslav Regiec 31.5.2028 AO0349
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Dláždič Ing. arch. Radoslav Regiec 31.5.2028 AO0349
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Ing. arch. Radoslav Regiec 31.5.2028 AO0349
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Ing. Jana Hodúrová 31.5.2028 AO0110
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Dláždič Ing. Janka Galdunová 31.5.2028 AO0202
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Obkladač Ing. Janka Galdunová 31.5.2028 AO0202
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Ing. Janka Galdunová 31.5.2028 AO0202
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. Janka Galdunová 31.5.2028 AO0202
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Ing. Janka Galdunová 31.5.2028 AO0202
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Podlahár špecialnych podláh Ing. Jaroslav Lalák 2.5.2028 AO0111
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Podlahár drevených a laminátových podláh Ing. Jaroslav Lalák 2.5.2028 AO0111
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Podlahár Ing. Jaroslav Lalák 2.5.2028 AO0111
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Ing. Katarína Pulenová 31.5.2028 AO0132
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Dláždič Ing. Ladislav Lúchava 31.5.2028 AO0368
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Obkladač Ing. Ladislav Lúchava 31.5.2028 AO0368
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Ing. Ladislav Lúchava 31.5.2028 AO0368
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Stavbyvedúci Ing. Ladislav Lúchava 31.5.2028 AO0368
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Kúrenár Ing. Ladislav Lúchava 31.5.2028 AO0368
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. Ladislav Lúchava 31.5.2028 AO0368
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Ing. Ladislav Lúchava 31.5.2028 AO0368
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Dláždič Ing. Ľubica Halamová 31.3.2028 AO0022
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Obkladač  Ing. Ľubica Halamová 31.3.2028 AO0022
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar  Ing. Ľubica Halamová 31.3.2028 AO0022
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. Ľubica Halamová 31.3.2028 AO0022
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Ing. Ľubica Halamová 31.3.2028 AO0022
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Stavbyvedúci Ing. Martina Knappová 31.5.2028 AO0030
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Kúrenár Ing. Mgr. Alena Šujanová 31.5.2028 AO0140
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Dláždič Ing. Milana Šmirinová 31.5.2028 AO0468
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Obkladač Ing. Milana Šmirinová 31.5.2028 AO0468
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Ing. Milana Šmirinová 31.5.2028 AO0468
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. Milana Šmirinová 31.5.2028 AO0468
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Dláždič Ing. Peter Trška 31.5.2028 AO0127
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Ing. Peter Trška 31.5.2028 AO0127
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Kúrenár Ing. Peter Trška 31.5.2028 AO0127
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Stavbyvedúci Ing. Viliam Osuský 31.5.2028 AO0122
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. Zuzana Dimová 31.3.2028 AO0133
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Obkladač  Ing. Zuzana Galisová 31.3.2028 AO0042
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar  Ing. Zuzana Galisová 31.3.2028 AO0042
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. Zuzana Galisová 31.3.2028 AO0042
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Ing. Zuzana Galisová 31.3.2028 AO0042
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Ing. Zuzana Stupková 31.5.2028 AO0350
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Ing. Zuzana Stupková 31.5.2028 AO0350
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Kúrenár Ing. Zuzana Stupková 31.5.2028 AO0350
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Dláždič Jozef Lendacký 31.5.2028 AO0483
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Omietkar Jozef Lendacký 31.5.2028 AO0483
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Murár Jozef Lendacký 31.5.2028 AO0483
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Podlahár špeciálnych podláh Jozef Mokrý 2.5.2028 AO0206
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Podlahár drevených a laminátových podláh Jozef Mokrý 2.5.2028 AO0206
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Podlahár Jozef Mokrý 2.5.2028 AO0206
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Jozef Vago 31.5.2028 AO0351
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Dláždič Milan Kostelanský 31.3.2028 AO0125
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Obkladač Milan Kostelanský 31.3.2028 AO0125
Stavebníctvo, geodézia, kartografia Montér suchých stavieb, sadrokartonista Milan Kostelanský 31.3.2028 AO0125
Ťažba a úprava surovín, geológia Strojník briketárne Bc. Peter Konček 26.8.2027 AO0031
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín Bc. Peter Konček 26.8.2027 AO0031
Ťažba a úprava surovín, geológia Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov Ing. Dana Moldová 2.6.2028 AO0014
Ťažba a úprava surovín, geológia Strojník briketárne Ing. Dana Moldová 2.6.2028 AO0014
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok Ing. Dana Moldová 2.6.2028 AO0014
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok; Ing. Dana Moldová 2.6.2028 AO0014
Ťažba a úprava surovín, geológia Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín Ing. Dana Moldová 2.6.2028 AO0014
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník v bani Ing. Emil Letavaj 8.7.2027 AO0006
Ťažba a úprava surovín, geológia Baník, strojník Ing. Emil Letavaj 8.7.2027 AO0006
Ťažba a úprava surovín, geológia Lamač Ing. Emil Letavaj 8.7.2027 AO0006
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný lamač Ing. Emil Letavaj 8.7.2027 AO0006
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník v bani Ing. Ján Schmidt 8.7.2027 AO0011
Ťažba a úprava surovín, geológia Baník, strojník Ing. Ján Schmidt 8.7.2027 AO0011
Ťažba a úprava surovín, geológia Lamač Ing. Ján Schmidt 8.7.2027 AO0011
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný lamač Ing. Ján Schmidt 8.7.2027 AO0011
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník v bani Ing. Jaroslav Málik 8.7.2027 AO0013
Ťažba a úprava surovín, geológia Baník, strojník Ing. Jaroslav Málik 8.7.2027 AO0013
Ťažba a úprava surovín, geológia Lamač Ing. Jaroslav Málik 8.7.2027 AO0013
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný lamač Ing. Jaroslav Málik 8.7.2027 AO0013
Ťažba a úprava surovín, geológia Strojník briketárne Ing. Marek Mocný 26.8.2027 AO0009
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín Ing. Marek Mocný 26.8.2027 AO0009
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník v bani Ing. Marian Matej 2.6.2028 AO0012
Ťažba a úprava surovín, geológia Baník,strojník Ing. Marian Matej 2.6.2028 AO0012
Ťažba a úprava surovín, geológia Lamač Ing. Marian Matej 2.6.2028 AO0012
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný lamač Ing. Marian Matej 2.6.2028 AO0012
Ťažba a úprava surovín, geológia Strojník briketárne Ing. Milan Bečka 26.8.2027 AO0010
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín Ing. Milan Bečka 26.8.2027 AO0010
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník v bani JUDr. Ing. Vladimír Nárožný 8.7.2027 AO0007
Ťažba a úprava surovín, geológia Baník, strojník JUDr. Ing. Vladimír Nárožný 8.7.2027 AO0007
Ťažba a úprava surovín, geológia Lamač JUDr. Ing. Vladimír Nárožný 8.7.2027 AO0007
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný lamač JUDr. Ing. Vladimír Nárožný 8.7.2027 AO0007
Ťažba a úprava surovín, geológia Strojník briketárne Mgr. Peter Cikray 26.8.2027 AO0008
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín Mgr. Peter Cikray 26.8.2027 AO0008
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný pracovník v bani Mgr. Peter Cikray 9.11.2027 AO0282
Ťažba a úprava surovín, geológia Baník, strojník Mgr. Peter Cikray 9.11.2027 AO0282
Ťažba a úprava surovín, geológia Lamač Mgr. Peter Cikray 9.11.2027 AO0282
Ťažba a úprava surovín, geológia Pomocný lamač Mgr. Peter Cikray 9.11.2027 AO0282
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Technik v odevnej a textilnej výrobe Bc. Lenka Zbojovská 24.5.2028 AO0398
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Mechanik, opravár strojov a zariadení v obuvníckej a kožiarskej výrobe Bc. Lenka Zbojovská 24.5.2028 AO0398
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Šička odevnej a technickej konfekcie Bc. Lenka Zbojovská 24.5.2028 AO0535
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Obuvník Ing. Dušana Obešlová 25.5.2028 AO0123
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Mechanik, opravár strojov a zariadení v obuvníckej a kožiarskej výrobe Ing. Dušana Obešlová 25.5.2028 AO0123
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Krajčír technickej konfekcie  Ing. Eva Kušnírová 30.3.2028 AO0069
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Šička odevnej a technickej konfekcie  Ing. Eva Kušnírová 30.3.2028 AO0069
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Krajčír  Ing. Eva Kušnírová 30.3.2028 AO0069
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Krajčír technickej konfekcie  Ing. Janka Šimáčková 30.3.2028 AO0089
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe Ing. Janka Šimáčková 30.3.2028 AO0089
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Operátor stroja na pletenie ( pletiar ) Ing. Ľubomír Tlčík 29.5.2028 AO0107
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Krajčír technickej konfekcie Mgr. Alena Hajduková 30.3.2028 AO0088
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Šička odevnej a technickej konfekcie Mgr. Alena Hajduková 30.3.2028 AO0088
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Krajčír Mgr. Alena Hajduková 30.3.2028 AO0088
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Krajčír Mgr. Silvia Vaďáková 24.5.2028 AO0471
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože  Šička odevnej a technickej konfekcie Mgr. Silvia Vaďáková 24.5.2028 AO0536
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD. 30.5.2028 AO0017
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD. 30.5.2028 AO0391
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania doc. PhDr. Dominika Temiaková, PhD. 30.5.2028 AO0470
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. 30.5.2028 AO0328
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. MBA 30.5.2028 AO0538
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. 30.5.2028 AO0489
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania Mgr. Emília Jányová Lopušníková 30.5.2028 AO0015
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania Mgr. Iveta Bušovská, MBA 31.5.2028 AO0448
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania Mgr. Jana Štefániková 30.5.2028 AO0491
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Jaroslav Sámela, PhD. 30.5.2028 AO0319
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Jozef Balica 30.5.2028 AO0405
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Lea Szabová-Šírová, PhD. 30.5.2028 AO0336
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Marek Lukáč, PhD. 27.2.2028 AO0028
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Marián Štermenský, PhD. 16.1.2028 AO0159
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Mgr. Gabriela Krahulcová, MBA 31.5.2028 AO0447
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Svetlana Chomová, PhD. 16.1.2028 AO0027
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania PhDr. Veronika Vasilová, PhD. 16.1.2028 AO0087
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. 30.5.2028 AO0430
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania  prof. PaeDr. Miroslav Krystoň, CSc. 27.2.2028 AO0038
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport (Vzdelávanie, výchova a šport) Lektor ďalšieho vzdelávania RNDr. Rastislav Haraga, PhD. 30.5.2028 AO0454
Verejné služby a správa Špecialista pre služby zamestnanosti Ing. Alexandra Mertinková, PhD. 31.5.2028 AO0511
Verejné služby a správa Špecialista pre služby zamestnanosti Ing. Bohunka Korpová 31.5.2028 AO0541
Verejné služby a správa Všeobecný účtovník samosprávy Ing. Dušan Verčimak 26.5.2028 AO0365
Verejné služby a správa Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu Ing. Dušan Verčimak 26.5.2028 AO0365
Verejné služby a správa Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu Ing. Dušan Verčimak 26.5.2028 AO0365
Verejné služby a správa Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku Ing. Dušan Verčimak 26.5.2028 AO0365
Verejné služby a správa Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe Ing. Dušan Verčimak 26.5.2028 AO0365
Verejné služby a správa Odborný pracovník – správca registratúry Ing. Dušan Verčimak 26.5.2028 AO0365
Verejné služby a správa Špecialista pre služby zamestnanosti Ing. Kamila Pazúrová 31.5.2028 AO0544
Verejné služby a správa Odborný pracovník samosprávy pre školstvo Ing. Ľubomíra Borošová 26.5.2028 AO0385
Verejné služby a správa Všeobecný účtovník samosprávy Ing. Ľubomíra Borošová 26.5.2028 AO0385
Verejné služby a správa Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu Ing. Ľubomíra Borošová 26.5.2028 AO0385
Verejné služby a správa Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu Ing. Ľubomíra Borošová 26.5.2028 AO0385
Verejné služby a správa Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku Ing. Ľubomíra Borošová 26.5.2028 AO0385
Verejné služby a správa Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe Ing. Ľubomíra Borošová 26.5.2028 AO0385
Verejné služby a správa Odborný pracovník – správca registratúry Ing. Ľubomíra Borošová 26.5.2028 AO0385
Verejné služby a správa Všeobecný účtovník samosprávy Ing. Lucia Pavliková, MBA 26.5.2028 AO0400
Verejné služby a správa Odborný pracovník samosprávy pre školstvo Ing. Lucia Pavliková, MBA 26.5.2028 AO0400
Verejné služby a správa Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu Ing. Lucia Pavliková, MBA 26.5.2028 AO0400
Verejné služby a správa Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu Ing. Lucia Pavliková, MBA 26.5.2028 AO0400
Verejné služby a správa Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku Ing. Lucia Pavliková, MBA 26.5.2028 AO0400
Verejné služby a správa Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe Ing. Lucia Pavliková, MBA 26.5.2028 AO0400
Verejné služby a správa Odborný pracovník – správca registratúry Ing. Lucia Pavliková, MBA 26.5.2028 AO0400
Verejné služby a správa Všeobecný účtovník samosprávy Ing. Renáta Kurucová 26.5.2028 AO0421
Verejné služby a správa Odborný pracovník samosprávy pre správu majetku Ing. Renáta Kurucová 26.5.2028 AO0421
Verejné služby a správa Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe Ing. Renáta Kurucová 26.5.2028 AO0421
Verejné služby a správa Špecialista pre personalistiku v štátnej správe Ing. Renáta Kurucová 26.5.2028 AO0421
Verejné služby a správa Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania Ing. Zuzana Šmatlíková 26.5.2028 AO0475
Voda, odpad, životné prostredie Mechanik, opravár vodomerov Ing. Iveta Hricíková 30.5.2028 AO0458
Voda, odpad, životné prostredie Čistič kanalizačných zariadení Ing. Iveta Hricíková 30.5.2028 AO0458
Voda, odpad, životné prostredie Majster vo vodárenstve Ing. Iveta Hricíková 30.5.2028 AO0458
Voda, odpad, životné prostredie Odpočtár meracích prístrojov pre vodu Ing. Iveta Hricíková 30.5.2028 AO0458
Voda, odpad, životné prostredie Vodár Ing. Iveta Hricíková 30.5.2028 AO0458
Voda, odpad, životné prostredie Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve Ing. Iveta Hricíková 30.5.2028 AO0458
Voda, odpad, životné prostredie Špecialista ochrany prírody Ing. Jana Špulerová, PhD. 19.5.2028 AO0117
Voda, odpad, životné prostredie Vyhľadávač porúch vo vodovodnej sieti Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. 23.5.2028 AO0394
Voda, odpad, životné prostredie Majster vo vodárenstve Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. 23.5.2028 AO0394
Voda, odpad, životné prostredie Vodár Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. 23.5.2028 AO0394
Voda, odpad, životné prostredie Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. 23.5.2028 AO0394
Voda, odpad, životné prostredie Špecialista ochrany ovzdušia Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. 19.5.2028 AO0394
Voda, odpad, životné prostredie Špecialista ochrany ovzdušia Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 19.5.2028 AO0348
Voda, odpad, životné prostredie Vyhľadávač porúch vo vodovodnej sieti Ing. Réka Wittmanová, PhD. 23.5.2028 AO0395
Voda, odpad, životné prostredie Majster vo vodárenstve Ing. Réka Wittmanová, PhD. 23.5.2028 AO0395
Voda, odpad, životné prostredie Vodár Ing. Réka Wittmanová, PhD. 23.5.2028 AO0395
Voda, odpad, životné prostredie Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve Ing. Réka Wittmanová, PhD. 23.5.2028 AO0395
Voda, odpad, životné prostredie Špecialista ochrany ovzdušia Ing. Réka Wittmanová, PhD. 19.5.2028 AO0395
Voda, odpad, životné prostredie Mechanik, opravár vodomerov Mgr. Oliver Dianovský 30.5.2028 AO0256
Voda, odpad, životné prostredie Čistič kanalizačných zariadení Mgr. Oliver Dianovský 30.5.2028 AO0256
Voda, odpad, životné prostredie Odpočtár meracích prístrojov pre vodu Mgr. Oliver Dianovský 30.5.2028 AO0256
Voda, odpad, životné prostredie Vodár PhDr. Mgr. Peter Jenis, MBA 30.5.2028 AO0478
Voda, odpad, životné prostredie Vodár prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. 30.5.2028 AO0334
Voda, odpad, životné prostredie Vyhľadávač porúch vo vodovodnej sieti prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. 30.5.2028 AO0334
Voda, odpad, životné prostredie Majster vo vodárenstve prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. 30.5.2028 AO0334
Voda, odpad, životné prostredie Špecialista ochrany prírody prof. RNDr. František Petrovič, PhD. 19.5.2028 AO0119
Zdravotníctvo, sociálne služby Asistent výživy doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. 17.3.2028 AO0303
Zdravotníctvo, sociálne služby Asistent výživy Tomáš Růžička 17.3.2028 AO0308

Stiahnuť tabuľku vo formáte XLS