17mar|15

Konferencia "Cesta ku kvalifikáciám"

Dňa 17. marca sa v Hoteli Bôrik uskutočnila konferencia „Cesta ku kvalifikáciám“, ktorú organizovala spoločnosť Asseco Central Europe a Štátny inštitút odborného vzdelávania. Medzi účastníkmi boli...
11nov|14

Seminár "Národné kvalifikačné rámce v zahraničí"

11. novembra 2014 sa v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania konal seminár „Národné kvalifikačné rámce v zahraničí.“ Na seminári boli prezentované závery Analýzy Európskeho...
31okt|14

Svoju činnosť zahájili sektorové rady

V priebehu septembra a októbra 2014 sa postupne uskutočnili prvé zasadnutia 24 sektorových rád. Členovia sektorových rád okrem toho, že tvoria a aktualizujú karty kvalifikácií, vypracovávajú napr...
25okt|14

Začali sa školenia multiplikátorov

23. - 25. októbra 2014 sa uskutočnilo prvé školenie tzv. multiplikátorov. Ide o splnenie ďalšej čiastkovej úlohy 5.1.2. „Ďalšie vzdelávanie cieľových skupín“ v rámci národného projektu Tvorba...
27jún|14

Vznikla Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie

Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie má za sebou prvé zasadnutie. Vznikla ako najvyšší schvaľovací a monitorovací orgán národného projektu, pričom jej vplyv a pôsobenie presahuje rámec...
16apr|14

Do projektu vstupuje spoločnosť Asseco CE

Spoločnosť Asseco Central Europe vyhrala verejné obstarávanie na tvorbu Národnej sústavy kvalifikácií. Dodané služby zahŕňajú analýzu existujúcich povolaní a identifikáciu čiastočných a úplných...

Stránky