14máj|21

Pracovné stretnutie k realizácii aktivít Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike (NP SOK) sa uskutočnilo v priestoroch ŠIOV 3. mája 2021 za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠIOV.

Na stretnutí, ktoré viedol Ing. Branislav Hadár – riaditeľ ŠIOV, boli diskutované témy súvisiace s realizáciou NP SOK s vytváraním siete autorizovaných inštitúcií na realizáciu overovania...
30jan|20

Pracovné stretnutie predsedov sektorových rád v Hornom Smokovci

V dňoch 29. 01. až 30. 01. 2020 sa v Hornom Smokovci uskutočnilo pracovné stretnutie k systému Národnej sústavy kvalifikácií (ďalej len NSK). Zúčastnili sa ho zástupcovia jednotlivých sektorových rád...
01dec|19

Aktualizácia NSK

V závere roka 2019 sa v rámci Národnej sústavy kvalifikácií začalo pracovať na aktualizácii 10 kariet kvalifikácií z troch oblastí: 1. automobilový priemysel a strojárstvo, 2. doprava, logistika a...
06nov|19

Mladý Tvorca 5. - 6. 11. 2019

Otázka vzdelávania a jeho kvality je otázka, ktorá hýbe spoločnosťou. Preto sa v dňoch 5. – 6. 11. 2019 uskutočnila výstava Mladý tvorca 2019 spojená s konferenciou zameranou práve na témy súvisiace...
27nov|15

Záverečná konferencia "kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre budúcnosť"

Hotel Falkensteiner hostil v dňoch 25. - 26. novembra 2015 záverečnú konferenciu národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií s názvom kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre Slovensko, ktorá...
26nov|15

Juvyr 2015

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizoval v dňoch 24.-25. novembra 2015 v poradí už 24. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl. JUVYR „Podpora odborného...

Stránky