27nov|15

Záverečná konferencia "kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre budúcnosť"

Hotel Falkensteiner hostil v dňoch 25. - 26. novembra 2015 záverečnú konferenciu národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií s názvom kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre Slovensko, ktorá...
26nov|15

Juvyr 2015

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizoval v dňoch 24.-25. novembra 2015 v poradí už 24. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl. JUVYR „Podpora odborného...
24nov|15

Zorganizovali sme tri odborné semináre

Štátny inštitút odborného vzdelávania zorganizoval v závere národného projektu tri odborné semináre, ktorých úlohou bolo oboznámiť širšiu odbornú verejnosť s výstupmi projektu a diskutovať o...
12nov|15

Pozvánka na konferenciu kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre Slovensko

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý je realizátorom národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu „kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre...
23okt|15

Pozvánka na seminár Ako skvalitniť stredné odborné vzdelávanie a prípravu

Štátny inštitút odborného vzdelávania Vás pozýva na: Seminár Ako skvalitniť stredné odborné vzdelávanie a prípravu Program: 10:00 - 10:30 Národná sústava kvalifikácií 10:30 - 11:00 Slovenský...
22jún|15

Seminár a Okrúhly stôl o Slovenskom kvalifikačnom rámci

Štátny inštitút odborného vzdelávania ako Národné koordinačné miesto pre implementáciu Európskeho kvalifikačného rámca zorganizoval v dňoch 11. a 22. júna dva semináre o Slovenskom kvalifikačnom...

Stránky