12jan|22

Vďaka projektu máte možnosť overiť si kvalifikáciu a naštartovať tak svoju kariéru

Častou prekážkou v kariérnom rozvoji nie je ani tak nedostatok skúseností a zručností, ale skôr chýbajúci doklad, ktorý by ich potvrdzoval. Tento problém rieši Národný projekt „Systém overovania...
20dec|21

Kvalifikácia bez návratu do školských lavíc

Hovorí sa, že človek sa učí celý život. Je to tak, učenie sa určite nespája len s mladosťou a určitým obdobím v živote človeka. Počas celého života sa stretávame s novými vecami, výzvami,...
13júl|21

NOVÉ VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE NEZÍSKAVAME LEN V ŠKOLE. ŠTÁT VÁM ICH POTVRDÍ OFICIÁLNYM DOKLADOM.

Vzdelávanie sa nekončí opustením školských lavíc. Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce je získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého...
14máj|21

Pracovné stretnutie k realizácii aktivít Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike (NP SOK) sa uskutočnilo v priestoroch ŠIOV 3. mája 2021 za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠIOV.

Na stretnutí, ktoré viedol Ing. Branislav Hadár – riaditeľ ŠIOV, boli diskutované témy súvisiace s realizáciou NP SOK s vytváraním siete autorizovaných inštitúcií na realizáciu overovania...
30jan|20

Pracovné stretnutie predsedov sektorových rád v Hornom Smokovci

V dňoch 29. 01. až 30. 01. 2020 sa v Hornom Smokovci uskutočnilo pracovné stretnutie k systému Národnej sústavy kvalifikácií (ďalej len NSK). Zúčastnili sa ho zástupcovia jednotlivých sektorových rád...
01dec|19

Aktualizácia NSK

V závere roka 2019 sa v rámci Národnej sústavy kvalifikácií začalo pracovať na aktualizácii 10 kariet kvalifikácií z troch oblastí: 1. automobilový priemysel a strojárstvo, 2. doprava, logistika a...

Stránky