02mar|22

Hľadá sa autorizovaná osoba

Hľadá sa autorizovaná osoba! Od marca 2022 sa môžete prihlásiť do Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR ako autorizovaná osoba . Autorizované osoby sú fyzické osoby, jednotlivci -...
10feb|22

Hľadá sa národný garant

Hľadá sa národný garant! Vo februári 2022 sme v rámci realizácie Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR spustili hľadanie národných garantov , ktorí sú dôležitým pilierom Systému...
12jan|22

Vďaka projektu máte možnosť overiť si kvalifikáciu a naštartovať tak svoju kariéru

Častou prekážkou v kariérnom rozvoji nie je ani tak nedostatok skúseností a zručností, ale skôr chýbajúci doklad, ktorý by ich potvrdzoval. Tento problém rieši Národný projekt „Systém overovania...
20dec|21

Kvalifikácia bez návratu do školských lavíc

Hovorí sa, že človek sa učí celý život. Je to tak, učenie sa určite nespája len s mladosťou a určitým obdobím v živote človeka. Počas celého života sa stretávame s novými vecami, výzvami,...
13júl|21

NOVÉ VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE NEZÍSKAVAME LEN V ŠKOLE. ŠTÁT VÁM ICH POTVRDÍ OFICIÁLNYM DOKLADOM.

Vzdelávanie sa nekončí opustením školských lavíc. Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce je získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého...
14máj|21

Pracovné stretnutie k realizácii aktivít Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike (NP SOK) sa uskutočnilo v priestoroch ŠIOV 3. mája 2021 za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠIOV.

Na stretnutí, ktoré viedol Ing. Branislav Hadár – riaditeľ ŠIOV, boli diskutované témy súvisiace s realizáciou NP SOK s vytváraním siete autorizovaných inštitúcií na realizáciu overovania...

Stránky