piatok, 31. október 2014
V priebehu septembra a októbra 2014 sa postupne uskutočnili prvé zasadnutia 24 sektorových rád. 

Členovia sektorových rád okrem toho, že tvoria a aktualizujú karty kvalifikácií, vypracovávajú napr. sektorové analýzy, vývojové tendencie sektorov a prognózy ich vývoja, monitorujú situáciu na trhu práce, získavajú poznatky o strategických a rozvojových zámeroch jednotlivých odvetví a regiónov, získavajú informácie o kvalifikačnej skladbe zamestnancov, systéme a investíciách zamestnávateľov do ďalšieho vzdelávania, o stave akceptovania ich potrieb súčasným vzdelávacím systémom a o očakávaných požiadavkách do budúcnosti.