utorok, 17. marec 2015
Dňa 17. marca sa v Hoteli Bôrik uskutočnila konferencia „Cesta ku kvalifikáciám“, ktorú organizovala spoločnosť Asseco Central Europe a Štátny inštitút odborného vzdelávania. Medzi účastníkmi boli experti na vzdelávanie, zástupcovia štátnych a verejných inštitúcií, zamestnávateľov a škôl. Spomedzi viac ako stovky zúčastnených tvorili veľkú časť členovia sektorových rád a pracovných skupín národného projektu Tvorba NSK.

Program konferencie bol rozdelený do troch blokov. O otvorenie konferencie sa postaral riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ivan Stankovský. Úvodný blok sa venoval Národnému kvalifikačnému rámcu a so svojimi prednáškami postupne vystúpili Juraj Vantuch (Štátny inštitút odborného vzdelávania), Petra Fridrichová (Univerzita Matej Bela) a Alexandra Junášková (Štátny inštitút odborného vzdelávania). Prezentujúci vysvetlili dôvody, prečo Slovensko potrebuje vlastný Národný kvalifikačný rámec, ako bude vyzerať a ako sa prepojí s Európskym kvalifikačný rámcom.   

Poobede prebehli ešte dva bloky, v ktorých Marek Fano (Asseco Central Europe) predstavil Národnú sústavu kvalifikácií a očakávania od jej implementácie. Ružena Šrubařová (Asseco Central Europe) zase opísala proces tvorby kariet kvalifikácií a odprezentovala nový portál. V tejto časti sa medzi účastníkmi konferencie strhla aj diskusia, ktorá utriedila informácie z prezentácií a nastolila viaceré zaujímavé podnety týkajúce sa činnosti sektorových rád. 

Prezentácie
Účel a princípy Národného kvalifikačného rámca (doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.)

Úrovne a deskriptory NKR a priraďovanie kvalifikácií (Mgr. Petra Fridrichová, PhD.)

Referencovací proces (Mgr. Alexandra Junášková)

Národná sústava kvalifikácií v kocke (Marek Fano, MBA)

Ako vznkajú karty kvalifikácií, aké informácie na nich možno nájsť a kto ich tvorí (Ing. Ružena Šrubařová, PhD.)

Cesty vedúce k overeniu kvalifikácií (Marek Fano, MBA)

Ukážka webovej aplikácie www.kvalifikacie.sk (Ing. Ružena Šrubařová, PhD.)