24nov|15

Zorganizovali sme tri odborné semináre

Štátny inštitút odborného vzdelávania zorganizoval v závere národného projektu tri odborné semináre, ktorých úlohou bolo oboznámiť širšiu odbornú verejnosť s výstupmi projektu a diskutovať o...
12nov|15

Pozvánka na konferenciu kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre Slovensko

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý je realizátorom národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu „kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre...
23okt|15

Pozvánka na seminár Ako skvalitniť stredné odborné vzdelávanie a prípravu

Štátny inštitút odborného vzdelávania Vás pozýva na: Seminár Ako skvalitniť stredné odborné vzdelávanie a prípravu Program: 10:00 - 10:30 Národná sústava kvalifikácií 10:30 - 11:00 Slovenský...
22jún|15

Seminár a Okrúhly stôl o Slovenskom kvalifikačnom rámci

Štátny inštitút odborného vzdelávania ako Národné koordinačné miesto pre implementáciu Európskeho kvalifikačného rámca zorganizoval v dňoch 11. a 22. júna dva semináre o Slovenskom kvalifikačnom...
07máj|15

Mladý tvorca a Deň Európy

Národný projekt Tvorba NSK sa v uplynulom období vo forme informačného stánku a ďalších aktivít predstavil na dvoch veľtrhoch. V dňoch 28.-30. apríla sa v nitrianskom Agrokomplexe pod záštitou...
18apr|15

Seminár "Priraďovanie úrovní Slovenského kvalifikačného rámca"

Dňa 18. apríla sa v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania uskutočnil seminár „Priraďovanie úrovní Slovenského kvalifikačného rámca“. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Národného...

Stránky