31júl|13

Sformovanie pracovných skupín

V priebehu apríla 2013 bolo oslovených 4000 organizácií. Medzi nimi základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, špeciálne školy všetkých stupňov, základné umelecké školy, jazykové...

Stránky