utorok, 11. november 2014
11. novembra 2014 sa v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania konal seminár „Národné kvalifikačné rámce v zahraničí.“

Na seminári boli prezentované závery Analýzy Európskeho kvalifikačného rámca a Národných kvalifikačných rámcov vo vybraných krajinách EÚ, ktorá je výstupom aktivity 2.1 Tvorba analýz a metodík národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií.

Pred početným auditóriom vystúpili všetci autori tejto analýzy – doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., Mgr. Michal Rehúš, PhD., PhDr. Dagmar Jelínková, Ing. Pavel Korbas, Mgr. Irena Fonodová, Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD..

Program bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti najskôr vystúpil doc. Vantuch s prezentáciou o zmysle Národných kvalifikačných rámcov pre EÚ a jednotlivé štáty. Následne prezentovali ostatní rečníci Národné kvalifikačné rámce vo vybraných krajinách. Konkrétne to boli tieto krajiny: Škótsko, Írsko, Nemecko, Slovinsko a Estónsko. Po obedňajšej prestávke nasledovala panelová diskusia na tému Podnety zo zahraničia pre Slovensko.  

Všetky prezentácie nájdete aj na tejto webstránke v časti O projekte – Odborné výstupy projektu - Prezentácie. Seminár sa konal v rámci projektu NCP EQF.