sobota, 25. október 2014
23. - 25. októbra 2014 sa uskutočnilo prvé školenie tzv. multiplikátorov. Ide o splnenie ďalšej čiastkovej úlohy 5.1.2. „Ďalšie vzdelávanie cieľových skupín“ v rámci národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií. Multiplikátorov školila manažérka národného projektu Tvorba NSK Mgr. Alexandra Junášková. 70 multiplikátorov bude neskôr z pozície budúcich lektorov preškoľovať 4550 frekventantov.

Školenia sa uskutočňujú v rámci vzdelávacích programov „Nástroje na uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike - príprava multiplikátorov“ a „Nástroje na uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike“. Absolventi programov získajú okrem iného vedomosti o nástrojoch NSK a NKR, o práci s databázou, prepojení NSK a NSP, tvorby kvalifikačných a hodnotiacich štandardov. Budú tiež vedieť napríklad stanoviť kompetencie pre úplnú kvalifikáciu a budú ovládať spôsoby zloženia úplnej kvalifikácie z čiastočných kvalifikácií.