09sep|22

Kvalifikáciu už môžete získať aj u odborníkov z praxe

Systém overovania kvalifikácií má ambíciu umožniť každému, kto má potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie, dať si ich overiť bez toho, aby musel absolvovať vzdelávací kurz alebo sa vrátil do...
25aug|22

Ďalšie školenia autorizovaných osôb

V auguste 2022 sa v revúckej SOŠ konalo vzdelávanie budúcich autorizovaných osôb pre odbornú časť „Úprava surovín“ v rámci Systému overovania kvalifikácií. Odborná príprava nadväzovala na...
19júl|22

Školenia autorizovaných osôb pokračujú

Začiatkom júla 2022 sa v Banskej Bystrici konala odborná príprava budúcich autorizovaných osôb pre Systém overovania kvalifikácií v sektore Ťažba a úprava surovín, geológia . Odbornej príprave...
06jún|22

Pracovné stretnutie k národnému projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

V dňoch 1. a 2. júna 2022 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo výjazdové pracovné stretnutie k národnému projektu Systém overovania kvalifikácií v SR , predmetom ktorého bolo prezentovanie doterajších...
11máj|22

Ďalšie tri vyškolené autorizované osoby pre kvalifikáciu "Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve"

Minulý víkend, 7. 5. 2022, boli v Banskej Bystrici vyškolené ďalšie tri autorizované osoby, ktoré budú členmi skúšobnej komisie na overovanie kvalifikácií. Ak chcete aj Vy hodnotiť vedomosti,...
27apr|22

Odborná príprava budúcich autorizovaných osôb

Odborná príprava budúcich autorizovaných osôb V dňoch 29.04.2022-07.05.2022 pokračuje program odbornej prípravy autorizovaných osôb, ktorý pozostáva z dvoch častí: akreditovaného vzdelávacieho...

Stránky