streda, 16. apríl 2014
Spoločnosť Asseco Central Europe vyhrala verejné obstarávanie na tvorbu Národnej sústavy kvalifikácií. Dodané služby zahŕňajú analýzu existujúcich povolaní a identifikáciu čiastočných a úplných kvalifikácií, vytvorenie kariet kvalifikácií a vytvorenie aplikačného softvéru pre Národný kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií. 

15. apríla 2014 sa uskutočnila spoločná tlačová konferencia.

Asseco Central Europe je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Súčasťou skupiny Asseco Central Europe sú i ďalšie firmy s IT zameraním. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj štátnu správu a samosprávu, postavené na dlhoročných skúsenostiach s rozsiahlymi projektmi softvérových riešení na mieru, pri ktorých kladie silný dôraz na podporu strategických zámerov svojich klientov. Okrem IT projektov sa spoločnosť profiluje aj v oblasti konzultačných projektov zameraných na oblasť celoživotného vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov ako je aj projekt Tvorba NSK. Celá skupina Asseco CE v súčasnej dobe zamestnáva takmer 1 450 ľudí. Asseco Central Europe je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco, ktorá priamo alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí po celej Európe a tiež v Izraeli, Japonsku, USA a Kanade. Viac informácií nájdete na www.asseco.com/ce.