piatok, 23. október 2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania Vás pozýva na:

Seminár Ako skvalitniť stredné odborné vzdelávanie a prípravu


Program:

10:00 - 10:30   Národná sústava kvalifikácií

10:30 - 11:00   Slovenský kvalifikačný rámec

11:00 - 11:30   Využitie NSK v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách

11:30 - 12:00   Diskusia

12:00 - 13:00   Obed

13:00 - 13:30   Uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl

13:30 - 14:00   Možnosti spolupráce škôl s firmami - dobrá prax

14:00 - 14:30   Stredné školy a uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania

14:30 - 15:00   Kvalifikačné štandardy ako nové vzdelávacie výstupy 

15:00 - 15:30   Diskusia


Termín: 29. október 2015

Registrácia účastníkov: 9:30 - 10:00

Miesto: Apollo Hotel, Dulovo námestie, Bratislava (sála Apolón)

Prihlasovanie: do 27. októbra na adresu martin.vanco@tvorbansk.sk (počet účastníkov je limitovaný na 50)