utorok, 24. november 2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania zorganizoval v závere národného projektu tri odborné semináre, ktorých úlohou bolo oboznámiť širšiu odbornú verejnosť s výstupmi projektu a diskutovať o aktuálnych otázkach v školstve.

Prvý seminár s názvom „Ako skvalitniť stredné odborné vzdelávanie a prípravu“ sa uskutočnil 29. októbra 2015. Okrem prezentácie výstupov národného projektu sa hovorilo najmä o tom, aké dopady bude mať NSK a SKKR na formálne vzdelávanie a aké benefity prinesú školám. Časť programu sa venovala spolupráci škôl a súkromného sektora.

Ďalší seminár s názvom „Zvyšovanie kvalifikácie ako nástroj na podporu zamestnanosti“ sa konal 10. novembra. V predpoludňajšom bloku zazneli prezentácie o situácii v celoživotnom vzdelávaní a nástrojoch na podporu neformálneho vzdelávania. V popoludňajšom bloku prezentovali svoje pohľady zamestnávatelia.

Posledný seminár s názvom „Od školských lavíc k uplatneniu na pracovnom trhu“ sa uskutočnil 24. novembra v rámci výstavy Juvyr. Prebiehal formou panelových diskusií, ktoré sa tematicky venovali lepšej uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl, motivácii učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu a úspechov či neúspechom národných projektov, realizovaných pod MŠVVaŠ SR, vrátane národného projektu Tvorba NSK.

Semináre navštívilo niekoľko desiatok účastníkov spomedzi škôl, zamestnávateľov, orgánov verejnej správy a expertov na vzdelávanie.

Prezentácie zo seminárov nájdete na stránke www.tvorbansk.sk.