štvrtok, 7. máj 2015
Národný projekt Tvorba NSK sa v uplynulom období vo forme informačného stánku a ďalších aktivít predstavil na dvoch veľtrhoch. 

V dňoch 28.-30. apríla sa v nitrianskom Agrokomplexe pod záštitou premiéra SR Roberta Fica uskutočnil 23. ročník výstavy Mladý tvorca. Na podujatí mal svoj stánok aj Štátny inštitút odborného vzdelávania, kde bol odprezentovaný národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií.

Ešte predtým sa v prvý deň výstavy uskutočnila odborná konferencia k problematike odborného vzdelávania za účasti riaditeľov a pedagogických zamestnancov. Celý jeden blok sa venoval národným projektov realizovaným Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Mgr. Klempová vystúpila s prezentáciou o národnom projekte Tvorba NSK.

V nasledujúcich dňoch  sa o projekte mali možnosť dozvedieť návštevníci veľtrhu a to formou individuálnych rozhovorov, kvízovej súťaže či distribúciou propagačných a reklamných predmetov v informačnom stánku. Za dva dni tak získalo informácie o projekte viac ako 300 ľudí. 

Dňa 7. mája zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku celodenný kultúrno-vzdelávací program pri príležitosti Dňa Európy 2015. Na Hviezdoslavovom námestí mal svoj stánok aj Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý tu prezentoval svoje národné projekty. Bola to tak aj ďalšia príležitosť na zvyšovanie povedomia o národnom projekte Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií.

Náhodní návštevníci získali dostatok informácií, taktiež propagačné a reklamné predmety a pre deti boli zase prichystané súťaže, ktorých cieľom bolo hádať rôzne kvalifikácie. Za jediný deň bolo v rámci stánku oslovených odhadom 150 ľudí. Okrem toho prebehla na hlavnom pódiu kvízová súťaž, ktorej súčasťou boli aj otázky týkajúce sa projektu Tvorba NSK.