sobota, 18. apríl 2015
Dňa 18. apríla sa v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania uskutočnil seminár „Priraďovanie úrovní Slovenského kvalifikačného rámca“. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Národného koordinačného miesta pre implementáciu Európskeho kvalifikačného rámca. V programe odznela prezentácia RNDr. Michálika o aktuálnom znení revidovaných deskriptorov Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). Okrem toho sa predstavila aj Mgr. Junášková s príspevkom na tému metodológie priraďovania jednotlivých úrovní SKKR kvalifikáciám vypracovaným v národnom projekte Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií. Účastníci seminára sa popoludní venovali práci v skupine, kde analyzovali jednotlivé kvalifikácie a ich umiestnenie na úrovne SKKR. Seminár navštívili experti na danú oblasť z celého Slovenska.