pondelok, 22. jún 2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania ako Národné koordinačné miesto pre implementáciu Európskeho kvalifikačného rámca zorganizoval v dňoch 11. a 22. júna  dva semináre o Slovenskom kvalifikačnom rámci (SKKR) a v rovnakých dňoch aj prvé dve kolá Okrúhleho stola o SKKR. Oboch seminárov sa zúčastnilo dohromady približne 60 ľudi. Revidovaný Slovenský kvalifikačný rámec je výstupom národného projektu Tvorba NSK. Prezentácie zo seminára si môžete pozrieť na stránke www.tvorbansk.sk. Výstupy z Okrúhleho stola zverejníme v najbližšom čísle bulletinu Národná sústava kvalifikácií.