štvrtok, 12. november 2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý je realizátorom národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu „kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre Slovensko.“ Hlavnými témami konferencie budú dopady Národnej sústavy kvalifikácií a Slovenského kvalifikačného rámca na vzdelávací systém a pracovný trh.
  • Termín: 25. - 26. november 2015
  • Miesto: Hotel Falkensteiner, Pilárikova ulica 5, Bratislava. Účastníkom konferencie bude v prípade potreby zabezpečené ubytovanie.
  • Partner konferencie: Asseco Central Europe, a. s.
  • Prihlasovanie: najneskôr do 19.11.2015. Na prihlásenie, prosím, použite tento registračný formulár.
PROGRAM KONFERENCIE: (Zoznam hostí budeme postupne dopĺňať)
STREDA - 25. november 2015
08:30 - 09:30 Registrácia účastníkov
09:30 - 10:00 Otvorenie konferencie
10:00 - 12:00
Blok prezentácií I: Výsledky národného projektu
Predstavenie národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikacií - A. Junášková
Národná sústava kvalifikácií - M. Fano
Slovenský kvalifikačný rámec - P. Michálik
12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 15:00
Panelová diskusia I: Čo ďalej s NSK a SKKR? Inšpirácie zo zahraničia
Moderátor: A. Junášková
Hostia: I. Fonodová, J. Vantuch, I. Jupa (ČR), M. Sycha (ČR)
15:30 - 17:00
Workshop I: Nové legislatívne výzvy - zákon o celoživotnom vzdelávaní
Moderátor: M. Vančo
Hostia: P. Hlobenová, K. Šilhár, I. Pathóová
Workshop II: Ako pomôže NSK a SKKR pracovnému trhu?
Moderátor: R. Conorto 
Hostia: A. Lasz, Z. Lukáč, J. Hudcovský
18:00 - 19:00 Večera
 
ŠTVRTOK - 26. november 2015
08:30 - 09:30 Registrácia účastníkov
09:30 - 12:00
Blok prezentácií II: Európske iniciatívy na podporu vzdelávania a pracovnej mobility v EÚ - Plány do budúcnosti
Európsky kvalifikačný rámec - D. Jelínková
ESCO - M. Martinkovič
Ploteus - J. Detko
Epale - M. Deneš
Eqavet - A. Junášková
12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 15:00
Panelová diskusia II: Prepojenie vzdelávania a pracovného trhu - Ako prispejú nové nástroje k príprave lepšieho absolventa?
Moderátor: M. Fano
Hostia: R. Machunka, I. Patráš, J. Kollár
15:00 - 16:30
Panelová diskusia III: Ako tvoriť lepšie vzdelávacie programy?
Moderátor: M. Klempová
Hostia: A. Junášková, P. Fridrichová, J. Vargová, 
 
Pozvánku nájdete tu