streda, 6. november 2019
Otázka vzdelávania a jeho kvality je otázka, ktorá hýbe spoločnosťou. Preto sa v dňoch 5. – 6. 11. 2019 uskutočnila výstava Mladý tvorca 2019 spojená s konferenciou zameranou práve na témy súvisiace s problematikou vzdelávania, či už formálnou, neformálnou alebo informálnou cestou. Gesciu nad podujatím si zobrali Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Nitriansky samosprávny kraj.

Ako prvé si predstavíme veľtrh a výstavu cvičných firiem, ktorý priniesol entuziazmus a zaujímavé podnikateľské nápady stredoškolákov zo stredných odborných škôl z celého Slovenska. Jednotlivé školy priniesli naozaj vynikajúce business nápady a produkty. Za pochvalu však stojí aj ich prezentácia, keďže nie vždy stačí mať dobrý nápad.

Radi by sme však pogratulovali všetkým zúčastneným. Napriek tomu, že nemohli vyhrať všetci, podarilo sa im zanechať skvelý dojem a vyvolať sympatie, čo je často rovnako dôležité.

Vynikajúci dojem zanechal aj stánok ŠIOV, ktorý na výstave prezentoval mladým ľuďom aktivity, ktoré im v nie tak vzdialenej budúcnosti môžu veľmi pomôcť.

Obdobné upresnenia informácií boli poskytnuté aj k iným aktivitám ŠIOV, či už k duálnemu vzdelávaniu, odbornému vzdelávaniu a príprave, EPALE, Skills Slovakia a v neposlednom rade aj k cvičným firmám, ktoré tvorili gro výstavy a konferencie Mladý tvorca 2019.

Odborným témam sa venovali prezentujúci a auditórium v konferenčnej miestnosti v hale K Agrokomplexu Nitra. Odborná časť podujatia bola otvorená ministerkou MŠVVaŠ SR Martinou Lubyovou a riaditeľom ŠIOV Michalom Němcom na tlačovej besede, kde bola zdôraznená potreba vzdelávania ako celoživotného procesu.