štvrtok, 26. november 2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania organizoval v dňoch 24.-25. novembra 2015 v poradí už 24. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl. JUVYR „Podpora odborného a duálneho vzdelávania“ sa tak, ako aj predchádzajúci rok konal v priestoroch Národného tenisového centra, kde stredné odborné školy získali možnosť prezentovať svoje vzdelávacie programy a národné projekty svoje výstupy.

Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií bola už po tretíkrát súčasťou podujatia JUVYR. Podobne ako v roku 2014 sme pre návštevníkov pripravili stánok plný aktivít, ktorého cieľom bolo hravou formou informovať o výsledkoch projektu, najmä o webovej stránke „kvalifikácie.sk“.

Pomocou herného plánu boli súťažiacim pridelené úlohy, ktoré pozostávali z tajničiek, krížovky, osemsmerovky, pexesa a kvízu. Každá z týchto aktivít bola zameraná na povolania a kvalifikácie s nimi súvisiace. Návštevníci mali teda za úlohu uhádnuť aké zručnosti alebo vedomosti je potrebné pre získanie danej kvalifikácie.

Všetci súťažiaci boli odmenení rôznymi cenami, vďaka čomu vieme s odhadom povedať, že sa zapojilo za oba dni viac ako dvesto ľudí, predovšetkým žiakov a študentov, pre ktorých boli aktivity prednostne vytvárané.

Prezentáciu NP Tvorba národnej sústavy kvalifikácií, ale aj samotné podujatie JUVYR „Podpora odborného a duálneho vzdelávania“ hodnotíme teda veľmi pozitívne.