piatok, 27. november 2015
Hotel Falkensteiner hostil v dňoch 25. - 26. novembra 2015 záverečnú konferenciu národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií s názvom kvalifikacie.sk - Kvalifikácie pre Slovensko, ktorá bola príležitosťou na predstavenie výstupov národného projektu a načrtnutie plánov do budúcnosti.

Konferencie sa zúčastnilo približne 150 osobností z rôznych oblastí verejného a súkromného sektora. Úvodné slovo predniesli riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ivan Stankovský a štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Romana Kanovská.

Rečníci konferencie sa zhodli, že národný projekt dopadol úspešne a s jeho výsledkami sa dá do budúcnosti pracovať. Veľkou témou konferencie bola terminológia či úloha a udržateľnosť sektorových rád v budúcnosti. Debatovalo sa aj o legislatívnych zmenách v celoživotnom vzdelávaní, ale najmä o zabezpečení kvality ďalšieho vzdelávania. Jeden blok prezentácií bol venovaný aktuálnym európskym projektom a iniciatívam na podporu odborného vzdelávania či pracovnej mobility.

Veľké ohlasy medzi účastníkmi mali panelové diskusie o budúcnosti NSK a SKKR a inšpiráciách zo zahraničia, o prepájaní pracovného trhu a vzdelávania a napokon aj diskusia o tom, ako tvoriť lepšie vzdelávacie programy.

Prezentácie z konferencie sú dostupné na stránke www.tvorbansk.sk.