piatok, 25. november 2022

V dňoch 15. a 16. novembra 2022 sa v Trenčíne uskutočnilo pracovné stretnutie k národnému projektu Systém overovania kvalifikácií v SR za prítomnosti expertov jednotlivých sektorových skupín a zástupcov sociálnych partnerov. Po mesiacoch príprav a nastavovania procesov sa národný projekt dostáva do realizačnej fázy a spúšťa overovanie kvalifikácií pre širokú verejnosť. Cieľom stretnutia bolo zhrnúť prvotné skúsenosti a úspešne naštartovať pilotné overovanie v praxi.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefity pre ľudí aj zamestnávateľov

Systém overovania kvalifikácií prináša benefity nielen pre záujemcov, ale aj pre zamestnávateľov.

V rámci pracovného stretnutia bol predstavený koncept nastavených skúšok na overovanie kvalifikácií. Funkčné overovanie kvalifikácií predstavuje dôležitý prvok v systéme celoživotného vzdelávania a vytvára priestor pre záujemcov, ktorí chcú získať osvedčenie o profesijnej kvalifikácií nadobudnutou praxou – neformálnym vzdelávaním alebo informálnym učením sa.

Ako uviedol jeden z hlavných rečníkov pracovného stretnutia – národný garant za drevospracujúci priemysel – Igor Patráš zastupujúc aj Republikovú úniu zamestnávateľov, overovanie kvalifikácií môže výrazne napomôcť zamestnávateľom, ktorí majú záujem a ambíciu riešiť situáciu s kvalifikovanou pracovnou silou a prezentoval svoje prvotné skúsenosti z pozície zamestnávateľa s realizáciou samotného overovania. Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, sa taktiež podelil o skúsenosti a výzvy z pohľadu pripravovaných skúšok v oblasti automobilového priemyslu a strojárstva, elektrotechniky, ťažby a úpravy surovín a geológie. Zdôraznil, že je potrebné motivovať ľudí k zvyšovaniu ich kvalifikácie a tak vytvárať zamestnávateľom možnosť dostať sa ku kvalifikovanej pracovnej sile. Andrej Hutta, predseda Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a zároveň predseda správnej rady Asociácie duálneho vzdelávania zastupujúci Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR doplnil, že nastavovanie nového systému je vždy náročné, ale jeho benefity sa môžu preukázať veľmi rýchlo, keďže trh práce momentálne prechádza celkovou transformáciou,  ktorá si vyžaduje nastaviť mechanizmy ako do neho prilákať kvalifikovaných ľudí.

Pilotné overovanie prvých kvalifikácií, ktoré prebieha v týchto dňoch ukazuje, že je nevyhnutné správne nastaviť systém overovania kvalifikácií na Slovensku, ktorý umožní záujemcom nájsť si čo najlepšie uplatnenie na trhu práce a zamestnávateľom otvorí ďalšie zdroje kvalifikovanej pracovnej sily. Viac informácii o projekte nájdete na https://www.kvalifikacie.sk/informacie-pre-zaujemcu-o-overenie-kvalifikacie.

   ​

 

 

 

 

 

 

 

 

Photography: © Monika Pechová

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk, www.minedu.gov.sk