pondelok, 7. marec 2022

Hľadá sa autorizovaná inštitúcia!

V rámci realizácie Národného projektu Systém overovania kvalifikácii v SR sme v marci spustili hľadanie autorizovaných inštitúcií, ktoré budú spolu s národnými garantmi a autorizovanými osobami tvoriť základný prvok Systému overovania kvalifikácií v SR.

Autorizovaná inštitúcia je po získaní autorizácie od autorizujúceho orgánu (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) oprávnená realizovať overovanie kvalifikácií.

Priestory autorizovanej inštitúcie budú miestom realizácie skúšok na overenie kvalifikácií. Zodpovedá za organizáciu skúšky na overenie kvalifikácie, zostavuje skúšobnú komisiu, ktorá bude skúšať uchádzača a tiež udeľuje osvedčenie o kvalifikácii.

Autorizovanými inštitúciami sa môžu stať stredné odborné školy, spojené školy, špeciálne stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy, strediská praktického vyučovania, pracoviská praktického vyučovania, centrá odborného vzdelávania a prípravy, univerzitné centrá ďalšieho vzdelávania, PO, FO – podnikatelia, SZČO či stavovské a profesijné organizácie.

Pomocou statusu "autorizovaná inštitúcia" sa dostanete do povedomia verejnosti a budete môcť prispieť k zvýšeniu kvality a flexibility trhu práce.

Formuláre žiadostí o udelenie autorizácie inštitúcii sú k dispozícii na Dokumenty a metodiky.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na našom koordinačnom mieste:

Štátny inštitút odborného vzdelávania,

Stromová 9

831 01  Bratislava

sokpoint@siov.sk

0910 925 085