streda, 2. marec 2022

Hľadá sa autorizovaná osoba!

Od marca 2022 sa môžete prihlásiť do Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR ako autorizovaná osoba.

Autorizované osoby sú fyzické osoby, jednotlivci - odborníci z radov učiteľov, SZČO, centier odborného vzdelávania a prípravy, zástupcovia rôznych vzdelávacích inštitúcií, ktorí na základe svojej odbornosti splnia kvalifikačné kritériá a po absolvovaní vzdelávania získajú kompetencie pre výkon skúšajúceho v skúšobnej komisii na overovanie kvalifikácií.

Autorizovaná osoba, ktorá získa všeobecné vzdelávanie/prípravu v rámci projektu, bude pôsobiť v skúšobných komisiách ako jej člen v rôznych autorizovaných inštitúciách na základe pracovného/mimopracovného pomeru. Vykonáva skúšku výlučne v prítomnosti národného garanta.

Autorizovanou osobou môže byť každý, kto ukončil minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo výučným listom a disponuje najmenej päťročnou odbornou praxou v danej kvalifikácii.

Formuláre žiadostí o udelenie autorizácie pre autorizovanú osobu sú k dispozícii na Dokumenty a metodiky.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na našom koordinačnom mieste:

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Stromová 9

831 01 Bratislava

sokpoint@siov.sk

0910 925 085