štvrtok, 25. august 2022

V auguste 2022 sa v revúckej SOŠ konalo vzdelávanie budúcich autorizovaných osôb pre odbornú časť „Úprava surovín“ v rámci Systému overovania kvalifikácií. Odborná príprava nadväzovala na akreditovaný vzdelávací program pre všeobecnú časť, ktorú účastníci absolvovali v dňoch 15. – 17. 8. 2022 online a následne prezenčne v priestoroch spoločnosti Asseco CE v Bratislave.

Tešíme sa, že register autorizovaných osôb sa postupne napĺňa a do skúšobných komisií na overovanie kvalifikácií zasadnú odborne zdatní a kvalifikovaní členovia.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na našom koordinačnom mieste:

Štátny inštitút odborného vzdelávania,

Stromová 9

831 01  Bratislava

sokpoint@siov.sk

0910 925 085