streda, 27. apríl 2022
Odborná príprava budúcich autorizovaných osôb
 
V dňoch 29.04.2022-07.05.2022 pokračuje program odbornej prípravy autorizovaných osôb, ktorý pozostáva z dvoch častí:
  • akreditovaného vzdelávacieho programu pre všeobecnú časť  "Príprava autorizovaných osôb pre systém overovania kvalifikácií v SR",
  • vzdelávacieho programu pre odbornú časť.

Účastníci programu odbornej prípravy získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na vykonávanie činnosti autorizovanej osoby – člena skúšobnej komisie, ktorý bude hodnotiť uchádzačov o overenie kvalifikácie. 

Po skončení každej časti programu odbornej prípravy čaká budúce autorizované osoby záverečná skúška. Úspešní absolventi skúšok získajú osvedčenie a budú zapísaní do Registra autorizovaných osôb.
 
Držíme im palce!​

 

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na našom koordinačnom mieste:

Štátny inštitút odborného vzdelávania,

Stromová 9

831 01  Bratislava

sokpoint@siov.sk

0910 925 085