streda, 27. november 2013
V dňoch 25. a 26. novembra 2013 sa v priestoroch Hotela SOREA Regia v Bratislave uskutočnila úvodná konferencia projektu Národná sústava kvalifikácií, ktorej cieľom bolo informovať odbornú a laickú verejnosť o problematike celoživotného vzdelávania, potrebe realizovania Národnej sústavy kvalifikácií a jej prínose pre ľudí žijúcich na Slovensku a v celej Európskej únii. Účastníkov konferencie tvorili inštitúcie poskytujúce formálne a neformálne vzdelávanie, vzššie územné celky a odborníci pôsobiaci v oblasti celoživotného vzdelávania. Podujatia sa zúčastnili experti z oblasti vzdelávania, vrátane zahraničných hostí. Madzi prezentujúcimi boli okrem slovenských odborníkov aj zástupcovia Poľska, Českej republiky a Holandska. Počas trvania konferencie odznelo desať odborných príspevok a zrealizovali sa štyri workshopy, ktoré vychádzali z prednášok.

Konferencia sa zaoberala nasledovnými problémami:
  • zmeny, ktoré prináša Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec
  • rola zamestnávateľov pri definovaní kvalifikácií
  • kvalifikačné sústavy v EÚ
  • konkrétne kvalifikačné sústavy od expertov, ktorí sa podieľali na ich vzniku
  • hlbší prierez problematikou prostredníctvom interaktívnych workshopov
Konferencie sa zúčastnili:
  • predstavitelia ministerstiev Slovenskej republiky a VÚC
  • zahraniční experti v tejto oblasti
  • zástupcovia zamestnávateľských organizácií
  • členovia akademickej a pedagogickej obce
  • odborníci na neformálne vzdelávanie