streda, 31. júl 2013
V priebehu apríla 2013 bolo oslovených 4000 organizácií. Medzi nimi základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, špeciálne školy všetkých stupňov, základné umelecké školy, jazykové školy, univerzity, vysoké školy a všetky ostatné organizácie poskytujúce formálne vzdelanie. Zároveň bolo dôležité osloviť inštitúcie, ktoré ponúkajú neformálne vzdelanie, ako aj organizácie, ktorých pracovníci sa zaoberajú oblasťou vzdelávania. Takisto zamestnávateľské zväzy, asociácie a cechy.

Všetky organizácie mali možnosť delegovať svojich zástupcov do troch pracovných skupín projektu - Pracovná skupiny pre tvorbu Národného kvalifikačného rámca, Pracovná skupina pre analýzu školských vzdelávacích programov a študijných programov vyských škôl a Pracovná skupina pre analýzu ukončovania vzdelávania. Takýmto spôsobom sa v priebehu nasledujúcich týždňov vyformovali tieto pracovné skupiny a v júli 2013 zahájili svoju činnosť. Pracovná skupina pre analýzy zahájila svoju činnosť už v apríli.