Kontakt pre médiá

e-mail: nsk@siov.sk

2015

Slovensko zjednotilo svoje kvalifikácie

Odborníci zadefinovali v rámci Národnej sústavy kvalifikácií už viac ako 500 kvalifikácií. Verejnosť si môže pozrieť, aké schopnosti potrebujeme na získanie kvalifikácie stolára, šéfkuchára či...
2015

Učitelia a zamestnávatelia sa učia, ako lepšie prepojiť vzdelávanie s trhom práce

Štátny inštitút odborného vzdelávania plánuje do konca roka zaškoliť tisíce ľudí na prácu s Národnou sústavou kvalifikáciou a Národným kvalifikačným rámcom. Tie zadefinujú karty kvalifikácií, ktoré...
2015

Slovensko prepojí svoje kvalifikácie s Európou

Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá dokončuje svoj Národný kvalifikačný rámec. Ten prepojí naše kvalifikácie na Európsky kvalifikačný rámec a umožní tak ľahšie uznávanie kvalifikácií v...
2014

Rekvalifikácie lákajú čoraz viac Slovákov

Záujem Slovákov o rekvalifikácie rastie, aj keď si musia rekvalifikačné kurzy financovať väčšinou sami. Aj takéto závery zistil prieskum, ktorý zrealizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v...
2014

Projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií dosiahol už niekoľko významných míľnikov

Práce na projekte Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (NSK) úspešne napredujú. Experti ocenili zorganizovanie odborného semináru k projektu a pozitívne vnímajú mobilizáciu v oblasti vytvárania...
2014

Vznikla Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie

Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií významne napreduje, o čom svedčí splnenie ďalšej čiastkovej úlohy - vytvorenie Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie (NRVK). NRVK je...

Stránky