štvrtok, 24. september 2015
Odborníci zadefinovali v rámci Národnej sústavy kvalifikácií už viac ako 500 kvalifikácií. Verejnosť si môže pozrieť, aké schopnosti potrebujeme na získanie kvalifikácie stolára, šéfkuchára či biochemika. 

Aké vedomosti či zručnosti musí mať podlahár, chemik, stavbyvedúci či vodič autobusu, aby mohol získať kvalifikáciu a vykonávať svoje povolanie? Až donedávna na Slovensku neexistovalo to, čo je bežné v iných krajinách - jednotne zadefinované požiadavky na získanie či uznanie kvalifikácií.

V praxi to spôsobuje problémy. V mnohých prípadoch sa totiž líši chápanie tej istej kvalifikácie zo strany rôznych zamestnávateľov. To predstavuje problém aj pre školstvo či poskytovateľov vzdelávacích kurzov, ktorí tak často nemajú jasno v tom, čo majú učiť.

Zmeniť to má Národná sústava kvalifikácií, ktorá vzniká v rámci národného projektu. Tá už teraz obsahuje viac ako 500 kariet kvalifikácií, pričom do konca novembra sa toto číslo vyšplhá na tisíc. Kvalifikácie sú dostupné na novej webovej stránke www.kvalifikacie.sk.

„Každá krajina má svoje špecifiká, pokiaľ ide o vzdelávací systém či potreby pracovného trhu. Jedinou šancou teda je, aby si spolu sadli zástupcovia zamestnávateľov, škôl a ministerstiev a dohodli sa na tom, čo všetko by mal vedieť absolvent, aby bol uplatniteľný na našom pracovnom trhu. Práve toto sme dokázali v rámci projektu,“ vysvetľuje projektová manažérka Alexandra Junášková.

Samotnú tvorbu kariet kvalifikácií zabezpečujú sektorové rady, v ktorých sú zastúpení aj zamestnávatelia. Práve sektorové rady budú mať za úlohu pravidelne mapovať pracovný trh a podľa toho aktualizovať Národnú sústavu kvalifikácií. Nároky na naše vedomosti a zručnosti sa totiž neustále menia.

Cieľom Národnej sústavy kvalifikácií je nielen sprehľadniť požiadavky na kvalifikácie či zosúladiť vzdelávanie na školách s požiadavkami pracovného trhu, ale v blízkej budúcnosti tiež umožniť jednoduchšie uznávanie kvalifikácií, ktoré boli získané aj mimo školy - napríklad v rámci vzdelávacích kurzov, praxe či koníčkov. Ktokoľvek, kto bude mať potrebné znalosti na získanie kvalifikácie, sa bude môcť nechať preskúšať odbornou komisiou a nechať si tak túto kvalifikáciu uznať.

„Vzdelávame sa celý život a práve Národná sústava kvalifikácií má umožniť, aby sme si mohli naše nové schopnosti nechať aj formálne uznať a zvýšiť si tak kvalifikáciu. Vyššia kvalifikácia prináša zase vyššie šance na nové pracovné uplatnenie,“ hovorí Junášková. 
Príloha tlačovej správy: