Kontakt pre médiá

e-mail: nsk@siov.sk

2014

Európania upozorňujú na problémy s uznávaním kvalifikácií. Pomôcť im majú národné systémy kvalifikácií

Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer sa len niečo viac ako polovica (56 %) európskych občanov domnieva, že ich kvalifikácia získaná doma bude uznaná aj v iných štátoch Európskej...
2014

Na Slovensku vzniká Národná sústava kvalifikácií

Podľa posledných údajov Štatistického úradu SR je na Slovensku bez práce 14,2 % obyvateľov. Z hľadiska veku sú najpočetnejšou skupinou mladí ľudia od 25 do 34 rokov, ktorí tvoria až 31,3 %...

Stránky