Bulletin

Bulletin Národná sústava kvalifikácií je odborný časopis s pravidelnou štvrťročnou periodicitou. Jeho cieľom je prinášať aktuálne a odborné informácie o problematike tvorby národných sústav kvalifikácií a národných kvalifikačných rámcov v Slovenskej republike a v krajinách Európskej únie, ako aj informovať o aktuálnom dianí v národnom projekte.

Aktuálny bulletin

Bulletin NSK, 5-6, 2015, roč. 2

Bulletin e-mailom

Prihláste si odber štvrťročného bulletinu a budete vždy dostávať čerstvé informácie priamo do vašej e-mailovej schránky.

Archív bulletinov

2015

Bulletin NSK, 5-6, 2015, roč. 2

2014

Bulletin NSK, 1-2, 2014, roč. 1

2014

Bulletin NSK, 3-4, 2014, roč. 1