Tento kontaktný formulár slúži pre zamestnávateľov na otázky a pripomienky týkajúce sa sektorových rád, oprávnených inštitúcií, zaraďovania nových kariet kvalifikácií, a pod.

[NSK]