Národnú sústavu kvalifikácií netvoria štátni úradníci od svojich stolov. Vzniká na základe diskusií všetkých účastníkov pracovného trhu, vzdelávacích inštitúcií a ďalších odborníkov. Zamestnávatelia sú zastúpení najmä v sektorových radách, kde môžu jednoducho sprostredkovať reálne potreby pracovného trhu, a sami sa tak podieľať na tvorbe kariet kvalifikácií. Keďže kvalifikácie sa budú v budúcnosti premietať aj do školských osnov, vhodným opisom kvalifikácií dokážu zamestnávatelia ovplyvňovať výstupy vzdelávania a profily absolventov. Národná sústava kvalifikácií je zároveň pre zamestnávateľov užitočným nástrojom pri nábore nových zamestnancov. Osvedčenie o kvalifikácií je totiž pre personalistov zárukou toho, že uchádzač skutočne ovláda vedomosti a zručnosti popísané v Národnej sústave kvalifikácií. 

„Automobilový priemysel zápasí s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Bez prehodnotenia vzdelávacieho systému budú do praxe stále prichádzať stredne odborne vzdelaní ľudia, ktorí sú však absolútne nepripravení. Dovolím si tvrdiť, že od výstupov tohto projektu do veľkej miery závisí budúca konkurencieschopnosť automobilového priemyslu, ale aj celej slovenskej ekonomiky,“ hovorí Július Hron, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR.  

„Tento projekt je jedinečný v tom, že do tvorby kvalifikácií sa zapájajú aj samotní zástupcovia zamestnávateľov, ktorí sú zastúpení v takzvaných sektorových radách. V nich približujú ostatným svoje skúsenosti z reálnej praxe, či problémy, s ktorými sa stretávajú, čo sa týka pripravenosti absolventov pre prax. Do kariet kvalifikácie tak zanášajú tú skutočnú potrebu, čo sa majú budúci zamestnanci v škole v rámci jednotlivých kvalifikácií naučiť, aké majú mať zručnosti a schopnosti," uvádza Marek Fano, projektový manažér Asseco Central Europe.