Jednotlivé registre sú vytvárané v nadväznosti na teoretické základy a identifikované kritériá a predpoklady pre inštitucionálne súčasti SOK, ktoré boli stanovené. Všetky zverejnené osoby a inštitúcie prešli štandardizovaným overovacím procesom splnenia podmienok a kritérií s následným menovaním.

Pre Váš výber registra môžete využiť ponuku nižšie alebo v rámci menu vpravo.

Register autorizovaných osôb

Register národných garantov

Register autorizovaných inštitúcií