SEKTOR NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA KVALIFIKÁCIA NÁRODNÝ GARANT PLATNOSŤ
MENOVACIEHO
DEKRÉTU
ČÍSLO
MENOVACIEHO
DEKRÉTU
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Administratívny pracovník v oblasti štatistiky;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Sekretárka
Ing. Lucia Baková, MB, PhD. 21.4.2027 NG0010
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Informátor Ing. Lucia Baková, MB, PhD. 27.6.2027 NG0040
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Odborný administratívny asistent;
Pracovník podateľne;
Recepčný (okrem hotelového)
Ing. Peter Fábik 11.10.2027 NG0061
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Operátor dát Ing. Martin Hošták, PhD. 12.10.2027 NG0062
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Konzultant pre personálny lízing;
Náborový konzultant;
Odborný administratívny asistent;
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Špecialista náboru a výberu pracovníkov
Mgr. Branislav Kaniansky 21.6.2027 NG0037
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii JUDr. Annamária Sninčáková 15.6.2027 NG0034
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Fakturant;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Prepisovač
Ing. Drahomíra Štepanayová 16.5.2027 NG0022
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Garančný technik osobných automobilov Ing. Peter Gajdoš 15.2.2028 NG0085
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Zváračský špecialista doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. 24.11.2027 NG0070
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Zvárač kovov Ing. Alena Klenová 23.1.2028 NG0077
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Zváračský špecialista Ing. Andrej Lukačovič, IWE 24.11.2027 NG0071
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autolakovník;
Autolakovník - lakovač;
Autolakovník - prípravár pre lakovnícke práce;
Autolakovník - repasér
Ing. Branislav Mesko 23.1.2028 NG0076
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Montážny pracovník výroby;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojný zámočník (okrem banského)
Ing. Roman Michalička 16.2.2028 NG0086
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Ing. Jaromír Murčinko, PhD. 23.1.2028 NG0079
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Autoelektrikár;
Automechanik osobných automobilov – hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov – klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov – podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov  - prevody;
Automechanik osobných automobilov  - výbava a príslušenstvo
Ing. Peter Pavlík 24.11.2027 NG0067
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe Ing. Marián Smerek 16.1.2028 NG0075
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Brúsič nástrojov;
Nástrojár;
Rezač kovov
Ing. Karol Šperka 13.9.2027 NG0059
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Skladový manipulant autoservisu
Mgr. Pavol Švajdleník 23.1.2028 NG0078
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Montážny pracovník výroby;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojný zámočník (okrem banského)
Ing. Iveta Velická 16.3.2028 NG0092
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Nastavovač CNC strojov;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Programátor CNC strojov
Ing. Ján Viderňan 13.12.2027
20.3.2028
NG0073
NG0093
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér;
Špecialista v oblasti správy nehnuteľností
JUDr. Ľubomír Kardoš 23.6.2027 NG0039
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Špecialista technológ v polygrafickej výrobe;
Technik dokončovacieho spracovania (knihár);
Tlačiar, operátor tlače
Ing. Peter Blubla 6.5.2027 NG0019
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera;
Majster vo výrobe celulózy a papiera;
Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera;
Operátor zariadenia na výrobu celulózy;
Strojník zariadenia na výrobu papiera
prof. Ing. Anton Geffert, CSc. 26.5.2027 NG0025
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy;
Doručovateľ zásielok, poštár;
Manažér v mestskej hromadnej doprave;
Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník pri priehradke na pošte;
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu);
Technik vozového parku;
Triedič zásielok
PhDr. Jarmila Matejčíková 21.6.2027 NG0038
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník)
Ing. Roman Michalička 16.2.2028 NG0087
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie );
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe.
Ing. Florián Danko 22.11.2027 NG0066
ELEKTROTECHNIKA Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Prevádzkový elektrikár
Peter Štaffen 7.6.2027 NG0029
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár
Mgr. Michal Štancel 7.3.2028 NG0090
ENERGETIKA, PLYN A ELEKTRINA Energetik technológ Ing. Jana Pašková 24.11.2027 NG0069
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Hutnícky špecialista technológ;
Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
doc. Ing. Branislav Buľko PhD. 22.4.2027 NG0011
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Jadrár;
Odlievač kovov;
Operátor zlievarenských strojov a zariadení;
Zlievač, formovač;
Zlievarenský technik technológ
Ing. Martin Conev, PhD. 26.4.2027 NG0013
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Galvanizér;
Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve;
Majster (supervízor) v hutníctve;
Operátor lisovacích strojov kovov;
Operátor pokovovania;
Operátor stroja na valcovanie kovov;
Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach;
Peciar;
Tavič
Ing. Miroslava Čižmárová,  PhD. 26.4.2027 NG0016
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Ing. Dagmar Štangová 26.5.2027 NG0026
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Architekt informačných systémov;
Manažér predaja informačných technológií;
Manažér riadenia kvality informačných technológií;
Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií;
Projektový manažér pre informačné technológie
Ing. Martin Džbor, PhD. 18.5.2027 NG0023
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor;
Špecialista informačnej bezpečnosti;
Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre;
Špecialista v oblasti počítačových sietí
Ing. Miroslav Michalko, PhD. 7.7.2027 NG0044
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik optických sietí;
Technik počítačových sietí a systémov
Mgr. Martin Šechný  13.5.2027 NG0021
KULTÚRA A VYDAVATEĽSTVO Vedúci kultúrno - osvetový pracovník PhDr. Veronika Vasilová, PhD. 21.3.2028 NG0094
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Ing. Igor Patráš 15.2.2027 NG0003
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Igor Viszlai 15.2.2027 NG0001
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov;
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
Ing. Igor Viszlai 23.2.2027 NG0004
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Operátor lanovej dráhy  Ing. Miroslav Grešo 9.8.2027 NG0054
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Hotelový recepčný;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Vedúci recepcie
Mag. (FH) Radúz Dula, PhD. 4.7.2027 NG0042
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Organizátor spoločenských podujatí;
Someliér
Mgr. Marek Harbuľák 7.7.2027 NG0045
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér pre styk s verejnosťou;
Manažér veľkoobchodnej prevádzky;
Manažér v oblasti marketingu;
Pracovník v oblasti reklamy;
Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete;
Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov;
Vedúci obchodnej prevádzky
Ing. Jozef Orgonáš PhD., MBA 22.4.2027 NG0012
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Hotelová gazdiná;
Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Obchodný zástupca;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)
Ing. Eva Polášková 8.6.2027 NG0031
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Dokladač tovaru;
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník kontroly cien;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Šéfkuchár
Ing. Drahomíra Štepanayová 7.11.2027 NG0064
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Chovateľ ošípaných doc. Ing. Ondřej Bučko, PhD. 10.2.2028 NG0081
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Včelár Ing. Pavel Fiľo 24.6.2027 NG0035
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz;
Dojič kráv, oviec a kôz;
Inseminátor
Ing. Imrich Herchl 24.8.2027 NG0058
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Technik v akvakultúre Ing. Michal Madžunkov, PhD. 3.5.2027 NG0018
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Farmár v zmiešanom hospodárstve;
Pomocný pracovník v miešanom hospodárstve
prof. Ing. Milan Šimko, PhD 6.12.2027 NG0072
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Kováč;
Podkúvač
Bc. Štefan Šlahor 14.2.2028 NG0084
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Likvidátor buriny doc. Ing. Štefan Týr, PhD. 24.11.2027 NG0068
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve;
Vinohradník
Ing. Marián Varga 15.6.2027 NG0033
POTRAVINÁRSTVO Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. 4.8.2027 NG0053
POTRAVINÁRSTVO Mäsiar;
Porážač, vykosťovač;
Spracovateľ hydiny;
Údenár
Ing. Eva Forrai 26.5.2027 NG0024
POTRAVINÁRSTVO Operátor potravinárskej výroby;
Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 27.4.2027 NG0017
POTRAVINÁRSTVO Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb;
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. 8.7.2027 NG0046
POTRAVINÁRSTVO Spracovateľ hydiny doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. 11.8.2027 NG0056
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Operátor mlynskej výroby;
Pekár
Ing. Tatiana Lopúchová 4.3.2027 NG0006
POTRAVINÁRSTVO Sladovník a pivovarník;
Spracovateľ hrozna a vína;
Spracovateľ ovocia a zeleniny
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD. 6.6.2027 NG0027
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Mgr. Andrea Tomčányiová 10.2.2028 NG0080
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník;
Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo;
Vlasový kolorista;
Vlasový štylista
Mgr. Marta Gejdošová 14.7.2027 NG0048
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pracovník obsluhujúci solárium Ing. Gabriela Justová 26.4.2027 NG0015
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pedikér - mokrá pedikúra Ing. Milada Nádašiová 13.1.2028 NG0074
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér - depilatér;
Kolorista;
Kozmetik;
Manikér - nechtový dizajnér;
Pedikér - mokrá pedikúra;
Pedikér;
Pracovník Body piercingu;
Špecialista pre permanentný make-up tváre;
Tetovač na telo;
Vizážista
PhDr. Vlasta Pilmaierová 13.5.2027;
20.2.2028
NG0020;
NG0088
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Dekoratér keramiky a porcelánu;
Keramik;
Operátor strojov a zariadení vo výrobe úžitkovej keramiky, kameniny a porcelánu
Ing. Pavol Hlodák 20.4.2027 NG0009
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Brusič skla;
Dekoratér skla;
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe;
Sklár;
Umelecký sklár
doc. Ing. Peter Šimurka, PhD. 23.2.2027 NG0005
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Kúrenár;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Obkladač;
Omietkar;
Stavbyvedúci
Ing. Ľubica Hlaváčová 30.6.2027 NG0041
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Maliar;
Natierač a lakovač;
Podlahár;
Podlahár drevených a laminátových podláh;
Podlahár špeciálnych podláh;
Štukatér, kašírnik;
Tapetár
Ing. Ján Kunovský 7.6.2027 NG0030
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Lešenár;
Izolatér;
Stavebný klampiar;
Stavebný stolár;
Strechár;
Tesár
Marek Nepela 15.6.2027 NG0032
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Montážny pracovník vo výrobe obuvi;
Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe;
Obuvník;
Operátor stroja na výrobu obuvi;
Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov;
Operátor šijacieho stroja v obuvníckej výrobe;
Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe;
Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov
Ing. Yveta Brcková 20.7.2027 NG0051
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír technickej konfekcie;
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe
Ing. Eva Kušnírová 12.8.2027 NG0057
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe; Operátor šijacieho stroja v obuvníckej výrobe; Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov; Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov; Operátor stroja na výrobu obuvi; Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe; Obuvník; Montážny pracovník vo výrobe obuvi Ing. Dušana Obešlová 10.2.2028 NG0082
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír;
Šička odevnej a technickej konfekcie
Ing. Janka Šimáčková 18.7.2027 NG0049
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Operátor stroja na pletenie (pletiar);
Operátor stroja na výrobu technického textilu
Ing. Ingrid Trčková 11.8.2027 NG0055
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Lamač;
Pomocný lamač
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. 15.2.2027 NG0002
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Pomocný pracovník v bani
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. 4.3.2027 NG0007
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
Ing. Rudolf Repiský, PhD. 11.4.2027 NG0008
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník - správca registratúry;
Špecialista pre personalistiku v štátnej správe;
Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti;
Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania
Mgr. Ing. Xénia Domaracká 18.7.2027 NG0050
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník na úseku hlásenia pobytu;
Odborný pracovník samosprávy pre školstvo.
JUDr. Róbert Pietrik 15.11.2027 NG0065
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Špecialista pre služby v zamestnanosti Ing. Marián Valentovič, MBA 6.3.2028 NG0089
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Špecialista ochrany prírody doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. 8.7.2027 NG0047
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Špecialista ochrany ovzdušia doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. 10.2.2028 NG0083
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Pracovník spracovania a likvidácie odpadov;
Smetiar;
Triedič odpadov;
Vodič zberného vozidla
Ing. Martin Múdry 26.4.2027 NG0014
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve
Ing. Ivana Mahríková, PhD., Eur Ing. 6.6.2027 NG0028
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti Ing. Alena Šoltísová, PhD. 27.10.2027 NG0063
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Mechanik, opravár vodomerov;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu
Ing. Tatiana Štrbová 29.9.2027 NG0060
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Ing. Lucia Lauková, PhD. 17.6.2027 NG0036
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. 28.7.2027 NG0052
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Asistent výživy Ing. Radka Burdychová, PhD., MBA 13.3.2028 NG0091
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Kurátor pre deti a mládež;
Kurátor pre dospelých;
Manželský a rodinný poradca
Mgr. Viera Mrázová 7.7.2027 NG0043

Stiahnuť tabuľku vo formáte XLS