Sektor národného
hospodárstva
Kvalifikácia alebo skupina kvalifikácií Národný garant Platnosť menovacieho dekrétu Číslo menovacieho dekrétu
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Odborný pracovník mzdovej agendy; Sekretárka; Administratívny pracovník v oblasti štatistiky Ing. Lucia Baková, MB, PhD. 21.4.2027 NG0010
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Fakturant; Metodik účtovníctva; Nižší účtovník; Prepisovač Ing. Drahomíra Štepanayová 16.5.2027 NG0022
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Technik dokončovacieho spracovania (knihár); Tlačiar, operátor tlače; Špecialista technológ v polygrafickej výrobe Ing. Peter Blubla 6.5.2027 NG0019
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji; Hutnícky špecialista technológ doc. Ing. Branislav Buľko PhD. 22.4.2027 NG0011
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Operátor zlievarenských strojov a zariadení; Zlievač, formovač; Jadrár; Odlievač kovov; Zlievarenský technik technológ Ing. Martin Conev, PhD. 26.4.2027 NG0013
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Majster (supervízor) v hutníctve; Operátor lisovacích strojov kovov; Operátor stroja na valcovanie kovov; Galvanizér; Operátor pokovovania; Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach; Tavič; Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve; Peciar Ing. Miroslava Čižmárová,  PhD. 26.4.2027 NG0016
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Technik optických sietí; Technik počítačových sietí a systémov; Technik bezdrôtových stietí; Technik informačných technológií Mgr. Martin Šechný  13.5.2027 NG0021
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny; Majster v drevospracujúcej výrobe; Stolár, výrobca nábytku; Operátor strojov v nábytkárskej výrobe; Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov; Stolár, výrobca drevencýh konštrukcií Ing. Igor Patráš 15.2.2027 NG0003
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Igor Viszlai 15.2.2027 NG0001
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov; Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva Ing. Igor Viszlai 23.2.2027 NG0004
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Manažér veľkoobchodnej prevádzky; Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete; Vedúci obchodnej prevádzky; Manažér obchodnej prevádzky; Manažér pre starostlivosť o zákazníkov; Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov; Manažér pre styk s verejnosťou; Manažér v oblasti marketingu; Pracovník v oblasti reklamy Ing. Jozef Orgonáš PhD., MBA 22.4.2027 NG0012
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Technik v akvakultúre Ing. Michal Madžunkov, PhD. 3.5.2027 NG0018
POTRAVINÁRSTVO Pekár; Cukrár; Operátor mlynskej výroby Ing. Tatiana Lopúchová 4.3.2027 NG0006
POTRAVINÁRSTVO Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve; Operátor potravinárskej výroby prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 27.4.2027 NG0017
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pracovník obsluhujúci solárium Ing. Gabriela Justová 26.4.2027 NG0015
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Špecialista pre permanentný make -up tváre; Vizážista; Kolorista; Epilatér - depilatér; Kozmetik; Tetovač na telo; Pracovník Body piercingu PhDr. Vlasta Pilmaierová 13.5.2027 NG0020
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Sklár; Majster (supervízor) v sklárskej výrobe; Umelecký sklár; Brusič skla; Dekoratér skla doc. Ing. Peter Šimurka, PhD. 23.02.2027 NG0005
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Dekoratér keramiky a porcelánu; Operátor strojov a zariadení vo výrobe úžitkovej keramiky, kameniny a porcelánu; Keramik Ing. Pavol Hlodák 20.4.2027 NG0009
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Lamač; Pomocný lamač prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. 15.2.2027 NG0002
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Pomocný pracovník v bani; Baník, strojník prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. 4.3.2027 NG0007
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok; Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov; Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín; Strojník briketárne; Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín Ing. Rudolf Repiský, PhD. 11.4.2027 NG0008
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Smetiar; Vodič zberného vozidla; Triedič odpadov; Pracovník spracovania a likvidácie odpadov Ing. Martin Múdry 26.4.2027 NG0014