Sektor národného
hospodárstva
Kvalifikácia alebo skupina kvalifikácií Národný garant Platnosť menovacieho dekrétu Číslo menovacieho dekrétu
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Odborný pracovník mzdovej agendy; Sekretárka; Administratívny pracovník v oblasti štatistiky Ing. Lucia Baková, MB, PhD. 21.4.2027 NG0010
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Informátor Ing. Lucia Baková, MB, PhD. 27.6.2027 NG0040
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Fakturant; Metodik účtovníctva; Nižší účtovník; Prepisovač Ing. Drahomíra Štepanayová 16.5.2027 NG0022
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii JUDr. Annamária Sninčáková 15.6.2027 NG0034
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT  Administratívny pracovník správy a evidencie majetku; Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov; Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva; Konzultant pre personálny lízing; Náborový konzultant; Odborný administratívny asistent; Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov; Špecialista náboru a výberu pracovníkov Mgr. Branislav Kaniansky 21.6.2027 NG0037
BANKOVNÍCTVO, FINANČNÉ SLUŽBY, POISŤOVNÍCTVO Realitný maklér; Špecialista v oblasti správy nehnuteľností JUDr. Ľubomír Kardoš 23.6.2027 NG0039
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Technik dokončovacieho spracovania (knihár); Tlačiar, operátor tlače; Špecialista technológ v polygrafickej výrobe Ing. Peter Blubla 6.5.2027 NG0019
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera; Operátor zariadenia na výrobu celulózy; Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera; Strojník zariadenia na výrobu papiera; Majster vo výrobe celulózy a papiera prof. Ing. Anton Geffert, CSc. 26.5.2027 NG0025
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Skladový majster (vedúci skladu); Technik vozového parku; Administratívny pracovník v logistike; Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov; Manažér v mestskej hromadnej doprave; Pracovník v sklade (skladník); Doručovateľ zásielok, poštár; Triedič zásielok; Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant); Dispečér, výpravca mestskej hromadnej dopravy; Pracovník pri priehradke na pošte PhDr. Jarmila Matejčíková 21.6.2027 NG0038
ELEKTROTECHNIKA Prevádzkový elektrikár; PLC programátor; Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe Peter Štaffen 7.6.2027 NG0029
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji; Hutnícky špecialista technológ doc. Ing. Branislav Buľko PhD. 22.4.2027 NG0011
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Operátor zlievarenských strojov a zariadení; Zlievač, formovač; Jadrár; Odlievač kovov; Zlievarenský technik technológ Ing. Martin Conev, PhD. 26.4.2027 NG0013
HUTNÍCTVO, ZLIEVARENSTVO A KOVÁČSTVO Majster (supervízor) v hutníctve; Operátor lisovacích strojov kovov; Operátor stroja na valcovanie kovov; Galvanizér; Operátor pokovovania; Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach; Tavič; Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve; Peciar Ing. Miroslava Čižmárová,  PhD. 26.4.2027 NG0016
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Ing. Dagmar Štangová 26.5.2027 NG0026
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Technik optických sietí; Technik počítačových sietí a systémov; Technik bezdrôtových stietí; Technik informačných technológií Mgr. Martin Šechný  13.5.2027 NG0021
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Manažér predaja informačných technológií; Projektový manažér pre informačné technológie; Architekt informačných systémov; Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií; Manažér riadenia kvality informačných technológií Ing. Martin Džbor, PhD. 18.5.2027 NG0023
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor; Špecialista v oblasti počítačových sietí; Špecialista informačnej bezpečnosti; Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre Ing. Miroslav Michalko, PhD. 7.7.2027 NG0044
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny; Majster v drevospracujúcej výrobe; Stolár, výrobca nábytku; Operátor strojov v nábytkárskej výrobe; Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov; Stolár, výrobca drevencýh konštrukcií Ing. Igor Patráš 15.2.2027 NG0003
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Igor Viszlai 15.2.2027 NG0001
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov; Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva Ing. Igor Viszlai 23.2.2027 NG0004
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Manažér veľkoobchodnej prevádzky; Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete; Vedúci obchodnej prevádzky; Manažér obchodnej prevádzky; Manažér pre starostlivosť o zákazníkov; Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov; Manažér pre styk s verejnosťou; Manažér v oblasti marketingu; Pracovník v oblasti reklamy Ing. Jozef Orgonáš PhD., MBA 22.4.2027 NG0012
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Hotelová gazdiná; Obchodník v malom obchode, butiku; Obchodný zástupca; Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu); Manažér cestovnej kancelárie, agentúry; Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry Ing. Eva Polášková 8.6.2027 NG0031
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Hotelový recepčný; Manažér rekreačného strediska; Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia; Vedúci recepcie; Manažér ubytovacieho zariadenia Mag. (FH) Radúz Dula, PhD. 4.7.2027 NG0042
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barman; Barista; Someliér; Manažér reštaurácie; Manažér kaviarne a baru; Manažér stravovacieho zariadenia; Manažér cateringovej spoločnosti; Organizátor spoločenských podujatí; Čašník, servírka Mgr. Marek Harbuľák 7.7.2027 NG0045
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Technik v akvakultúre Ing. Michal Madžunkov, PhD. 3.5.2027 NG0018
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Ovocinár; Vinohradník; Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe; Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve; Pestovateľ poľných plodín a zeleniny Ing. Marián Varga 15.6.2027 NG0033
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Včelár Ing. Pavel Fiľo 24.6.2027 NG0035
POTRAVINÁRSTVO Pekár; Cukrár; Operátor mlynskej výroby Ing. Tatiana Lopúchová 4.3.2027 NG0006
POTRAVINÁRSTVO Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve; Operátor potravinárskej výroby prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 27.4.2027 NG0017
POTRAVINÁRSTVO Porážač, vykosťovač; Mäsiar; Údenár; Spracovateľ hydiny  Ing. Eva Forrai 26.5.2027 NG0024
POTRAVINÁRSTVO Sladovník a pivovarník; Spracovateľ ovocia a zeleniny; Spracovateľ hrozna a vína doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD. 6. 6..2027 NG0027
POTRAVINÁRSTVO Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe; Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. 8.7.2027 NG0046
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pracovník obsluhujúci solárium Ing. Gabriela Justová 26.4.2027 NG0015
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Špecialista pre permanentný make -up tváre; Vizážista; Kolorista; Epilatér - depilatér; Kozmetik; Tetovač na telo; Pracovník Body piercingu PhDr. Vlasta Pilmaierová 13.5.2027 NG0020
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Vlasový štylista; Vlasový kolorista; Kaderník; Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo Mgr. Marta Gejdošová 14.7.2027 NG0048
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Sklár; Majster (supervízor) v sklárskej výrobe; Umelecký sklár; Brusič skla; Dekoratér skla doc. Ing. Peter Šimurka, PhD. 23.02.2027 NG0005
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Dekoratér keramiky a porcelánu; Operátor strojov a zariadení vo výrobe úžitkovej keramiky, kameniny a porcelánu; Keramik Ing. Pavol Hlodák 20.4.2027 NG0009
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Podlahár špeciálnych podláh; Podlahár; Maliar; Tapetár; Podlahár drevených a laminátových podláh; Štukatér, kašírnik; Natierač a lakovač Ing. Ján Kunovský 7.6.2027 NG0030
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Lešenár; Stavebný stolár; Izolatér; Tesár; Strechár; Stavebný klampiar Marek Nepela 15.6.2027 NG0032
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič; Murár; Obkladač; Omietkar; Montér suchých stavieb, sadrokartonista; Stavbyvedúci; Kúrenár Ing. Ľubica Hlaváčová 30.6.2027 NG0041
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Šička odevnej a technickej konfekcie; Krajčír Ing. Janka Šimáčková 18.7.2027 NG0049
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe; Operátor šijacieho stroja v obuvníckej výrobe; Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov; Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov; Operátor stroja na výrobu obuvi; Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe; Obuvník; Montážny pracovník vo výrobe obuvi Ing. Yveta Brcková 20.7.2027 NG0051
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Lamač; Pomocný lamač prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. 15.2.2027 NG0002
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Pomocný pracovník v bani; Baník, strojník prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. 4.3.2027 NG0007
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok; Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov; Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín; Strojník briketárne; Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín Ing. Rudolf Repiský, PhD. 11.4.2027 NG0008
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe; Špecialista pre služby zamestnanosti; Špecialista pre personalistiku v štátnej správe; Zamestnanec okresného úradu na úseku živnostenského podnikania; Odborný pracovník - správca registratúry  Mgr. Ing. Xénia Domaracká 18.7.2027 NG0050
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Smetiar; Vodič zberného vozidla; Triedič odpadov; Pracovník spracovania a likvidácie odpadov Ing. Martin Múdry 26.4.2027 NG0014
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení; Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve Ing. Ivana Mahríková, PhD., Eur Ing. 6. 6. 2027 NG0028
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Špecialista ochrany prírody doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. 8. 7. 2027 NG0047
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Ing. Lucia Lauková, PhD. 17. 6. 2027 NG0036
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Manželský a rodinný poradca; Kurátor pre deti a mládež; Kurátor pre dospelých  Mgr. Viera Mrázová 7. 7. 2027 NG0043