Sektor národného
hospodárstva
Kvalifikácia alebo skupina kvalifikácií Autorizovaná osoba Platnosť menovacieho dekrétu Číslo menovacieho dekrétu
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Stanislav Húroš 8. 3. 2027 AO0001
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Štefan Vozár 8. 3. 2027 AO0002
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Peter Fedor 7. 5. 2027 AO0003
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Martin Vanous 7. 5. 2027 AO0004
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve Ing. Ján Vrbenský 7. 5. 2027 AO0005