Sektor národného hospodárstva Kvalifikácia Autorizovaná
inštitúcia
IČO Platnosť autorizácie Číslo autorizácie

ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT
Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky;
Fakturant, Informátor;
Konzultant pre personálny lízing;
Metodik účtovníctva;
Náborový konzultant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Operátor dát;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Prepisovač;
Recepčný;
Riadiaci pracovník pre oblasť náboru a výberu pracovníkov;
Sekretárka;
Supervízor zákazníckeho centra, Špecialista náboru výberu pracovníkov
Obchodná akadémia,
F. Madvu 2,
971 29  Prievidza
00162094 10.11.2027 AI0074
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Pracovník kontaktného centra;
Prepisovač;
Supervízor zákazníckeho centra.
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,
Zdravotnícka 3,
940 02  Nové Zámky
00891606 14.11.2027 AI0065
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Nižší účtovník;
Sekretárka
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0080
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Administratívny pracovník správy a evidencie majetku;
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov;
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva;
Fakturant;
Informátor;
Metodik účtovníctva;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent;
Odborný pracovník mzdovej agendy;
Pracovník kontaktného centra;
Pracovník podateľne;
Prepisovač;
Recepčný (okrem hotelového);
Sekretárka
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 3.11.2027 AI0030
ADMINISTRATÍVA, EKONOMIKA, MANAŽMENT Fakturant;
Nižší účtovník;
Odborný administratívny asistent.
Stredná odborná škola technická,
Ul. 1.mája 22,
953 01  Zlaté Moravce
00893129 14.11.2027 AI0090

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO

Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autolakovník;
Autolakovník - autokolorista;
Autolakovník - lakovač;
Autolakovník - repasér;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - podvozkové systémy;
Automechanik nákladných automobilov a autobusov - prevody, rozvody a spomaľovacie systémy;
Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov - prevody;
Automechanik osobných automobilov - výbava a príslušenstvo;
Brúsič nástrojov;
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy,
Lamačská cesta 3/C,
841 04  Bratislava
500275514 22.9.2027 AI0009
Diagnostický špecialista osobných automobilov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Programátor CNC strojov;
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Skladový manipulant autoservisu;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autotronik;
Brúsič nástrojov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 2.11.2027 AI0014
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 2.11.2027 AI0018
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 2.11.2027 AI0017
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Automechanik osobných automobilov Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0082

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Automechanik osobných automobilov – hnacie agregáty;
Automechanik osobných automobilov – klimatizácia a kúrenie;
Automechanik osobných automobilov – podvozkové systémy;
Automechanik osobných automobilov – prevody;
Automechanik osobných automobilov – výbava a príslušenstvo;
Brúsič nástrojov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe;
Montážny pracovník výroby;
Montážny pracovník výroby autosedačiek;
Nastavovač CNC strojov;
Nástrojár;
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe;
Predajca náhradných dielov a príslušenstva;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0034

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby; 
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zvárač kovov;
Zváračský špecialista
Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9,
935 28  Tlmače
17050308 21.11.2027 AI0102

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Brúsič nástrojov;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojný zámočník (okrem banského).
Stredná odborná škola technická,
Ul. 1.mája 22,
953 01  Zlaté Moravce
00893129 14.11.2027 AI0095

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO
Autoelektrikár;
Autokarosár;
Autotronik;
Brúsič nástrojov;
Garančný technik osobných automobilov;
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe;
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe;
Nastavovač CNC strojov;
Nastavovač priemyselných robotov;
Nástrojár;
Prevádzkový zámočník (údržbár);
Rezač kovov;
Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe;
Strojársky špecialista riadenia výroby;
Strojársky špecialista technológ;
Strojársky špecialista v oblasti kvality;
Strojársky technik kontroly kvality;
Strojársky technológ;
Strojný zámočník (okrem banského);
Zváračský špecialista
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17,
917 01  Trnava
17055237 2.11.2027 AI0019
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera;
Majster (supervízor) vo výrobe celulózy a papiera;
Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera;
Operátor zariadenia na výrobu celulózy;
Technik dokončovacieho spracovania (knihár);
Tlačiar, operátor tlače;
Strojník zariadenia na výrobu papiera;
Špecialista technológ v polygrafickej výrobe
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0044
CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL Technik dokončovacieho spracovania (knihár);
Tlačiar, operátor tlače
SOŠ obchodu a služieb,
Stavbárska 11,
036 80  Martin
00158551 21.11.2027 AI0024
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy;
Doručovateľ zásielok, poštár;
Manažér v mestskej hromadnej doprave;
Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník pri priehradke na pošte;
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu);
Technik vozového parku;
Triedič zásielok
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0049
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 19.10.2027 AI0016
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Pracovník v sklade Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0089
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Stredná odborná škola technická,
Ul. 1.mája 22,
953 01  Zlaté Moravce
00893129 21.11.2027 AI0096
DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY Administratívny pracovník v logistike;
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant);
Pracovník v sklade (skladník);
Skladový majster (vedúci skladu)
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17,
917 01  Trnava
17055237 19.10.2027 AI0020
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy,
Lamačská cesta 3/C,
841 04  Bratislava
500275514 22.9.2027 AI0010
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 2.11.2027 AI0015
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie),
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Konštruktér elektrických zariadení a systémov;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Duálna akadémia, z. z. p. o.,
Jána Jonáša 5,
841 08  Bratislava
50073893 21.11.2027 AI0085
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0035
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
PLC programátor;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár;
Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe
Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9,
935 28  Tlmače
17050308 21.11.2027 AI0103
ELEKTROTECHNIKA Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie);
Elektrotechnik spotrebnej techniky;
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;
Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Operátor v elektrotechnickej výrobe;
Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe;
Prevádzkový elektrikár.
Stredná odborná škola technická,
Ul. 1.mája 22,
953 01  Zlaté Moravce
00893129 14.11.2027 AI0094
ENERGETIKA, PLYN A ELEKTRINA Dispečer v teplárni;
Energetik technológ;
Mechanik, opravár meradiel;
Odpočtár meracích prístrojov;
Operátor parného stroja a kotla (kurič);
Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu);
Špecialista metrológ;
Technik systémov zberu dát v energetike
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0041
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0045
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov SOŠ Nováky,
Rastislavova 332,
972 71  Nováky
52375277 7.9.2027 AI0008
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIE Programátor;
Špecialista v oblasti počítačových sietí;
Technik bezdrôtových sietí;
Technik informačných technológií;
Technik počítačových sietí a systémov
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského,
A. Gwerkovej - Göllnerovej 9,
969 01  Banská Štiavnica
37958470 21.11.2027 AI0099
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 2.11.2027 AI0029
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Operátor lesných traktorov;
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
SOŠ služieb a lesníctva,
Kolpašská 9,
969 56  Banská Štiavnica
42317673 2.11.2027 AI0053
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve SOŠ služieb a lesníctva,
Kolpašská 9,
969 56  Banská Štiavnica
42317673 14.3.2027 AI0001
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7,
052 01  Spišská Nová Ves
42096642 3.11.2027 AI0059
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe;
Operátor stroja na rezanie dreva a guľatiny;
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe;
Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Stredná odborná škola drevárska,
Lučenecká 2193/17,
960 01  Zvolen
37956469 8.11.2027 AI0062
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár;
Výrobca nábytku
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0083
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií  Stredná odborná škola stavebná,
Tulipánová 2,
011 62  Žilina
00893226 9.11.2027 AI0071
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Stolár, výrobca drevených konštrukcií;
Stolár, výrobca nábytku;
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17,
917 01  Trnava
17055237 2.11.2027 AI0026

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér kaviarne a baru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Obchodný zástupca;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete;
Vedúci obchodnej prevádzky
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 7.11.2027 AI0055

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér obchodnej prevádzky;
Manažér pre starostlivosť o zákazníkov;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér v oblasti marketingu;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Obchodný zástupca;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Šéfkuchár;
Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete;
Vedúci obchodnej prevádzky
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 7.11.2027 AI0058

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH
Dokladač tovaru;
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke;
Kuchár;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník čerpacej stanice;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník kontroly cien;
Pracovník príjmu tovaru;
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač elektrotechniky a elektroniky;
Predavač mäsa a rýb;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,
Zdravotnícka 3,
940 02  Nové Zámky
00891606 7.11.2027 AI0066
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Dokladač tovaru;
Kuchár, pomocný pracovník v kuchyni;
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér reštaurácie;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník expedície tovaru;
Pracovník príjmu tovaru, pracovník expedície tovaru;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač drogériového tovaru a kozmetiky;
Predavač potravinárskeho tovaru;
Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Vedúci obchodnej prevádzky
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0081
OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH Barista;
Čašník, servírka;
Kuchár
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1,
971 01  Prievidza
00158577 10.11.2027 AI0063

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH

Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Dokladač tovaru;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér cestovnej kancelárie, agentúry;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Obchodník v malom obchode, butiku;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pokladník v predajni;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry;
Pracovník v oblasti reklamy;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač potravinárskeho tovaru (okrem mäsa a rýb);
Predavač rýchleho občerstvenia;
Prevádzkar ubytovacieho stravovacieho zariadenia;
Someliér;
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 3.11.2027 AI0031
Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu);
Šéfkuchár;
Vedúci recepcie

OBCHOD, MARKETING, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH
Barista;
Barman;
Čašník, servírka;
Hotelová gazdiná;
Hotelový recepčný;
Kuchár (okrem šéfkuchára);
Manažér cateringovej spoločnosti;
Manažér kaviarne a baru;
Manažér rekreačného strediska;
Manažér reštaurácie;
Manažér stravovacieho zariadenia;
Manažér ubytovacieho zariadenia;
Organizátor spoločenských podujatí;
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia;
Pomocný pracovník v kuchyni;
Pracovník výdaja jedla;
Predavač rýchleho občerstvenia;
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia;
Šéfkuchár;
Vedúci recepcie
Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť,
Pod Kalváriou 36,
080 01  Prešov
00686514 8.11.2027 AI0073
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Dezinfektor (likvidátor chorôb);
Dezinsektor;
Dojič kráv, oviec a kôz;
Farmár v zmiešanom hospodárstve;
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz;
Chovateľ hydiny;
Chovateľ koní;
Chovateľ ošípaných;
Inseminátor;
Kováč, Podkúvač;
Likvidátor buriny;
Likvidátor škodcov (deratizér);
Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve;
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve;
Technik v akvakultúre;
Traktorista (poľnohospodárstvo);
Včelár;
Vinohradník
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0047
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Včelár SOŠ,
Pod Bánošom 80,
974 11  Banská Bystrica
45017000 12.9.2027 AI0006
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
Spojená škola,
Rakovice 25,
922 08  Rakovice
53638581 21.11.2027 AI0093
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Dezinsektor;
Dojič kráv, oviec a kôz, Inseminátor;
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz;
Chovateľ ošípaných, hydiny;
Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve;
Včelár
Stredná odborná škola,
Pruské 294,
018 52  Pruské
00159298 9.11.2027 AI0068
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz;
Chovateľ hydiny;
Chovateľ ošípaných;
Likvidátor buriny;
Ovocinár;
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny;
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve;
Traktorista (poľnohospodárstvo);
Vinohradník
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0036
POTRAVINÁRSTVO Pekár SOŠ,
Pod Bánošom 80,
974 11  Banská Bystrica
45017000 17.6.2027 AI0004
POTRAVINÁRSTVO Cukrár SOŠ,
Pod Bánošom 80,
974 11  Banská Bystrica
45017000 6.9.2027 AI0005
POTRAVINÁRSTVO Cukrár SOŠ obchodu a služieb,
Stavbárska 11,
036 80  Martin
00158551 28.9.2027 AI0012
POTRAVINÁRSTVO Cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1,
971 01  Prievidza
00158577 7.11.2027 AI0064
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Pekár;
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
Stredná odborná škola,
Pruské 294,
018 52  Pruské
00159298 9.11.2027 AI0069
POTRAVINÁRSTVO Cukrár;
Pekár;
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe;
Spracovateľ hrozna a vína;
Špecialista kontroly kvality, hygieny a bezpečnosti v potravinárstve
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 3.11.2027 AI0032
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Epilatér – depilatér;
Kaderník;
Kozmetik;
Manikér – nechtový dizajnér;
Pedikér;
Pedikér – mokrá pedikúra;
Pracovník Body piercingu;
Pracovník obsluhujúci solárium;
Riadiaci pracovník v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo;
Špecialista pre permanentný make-up tváre;
Športový masér;
Tetovač na telo;
Vlasový kolorista;
Vlasový štylista;
Vizážista, kolorista
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0042
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Pracovník obsluhujúci solárium GPJ, spol. s r. o.,
Podlučínskeho 13,
821 03  Bratislava
35699701 10.11.2027 AI0088
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Tetovač na telo  PRODAK, s. r. o. ,
Štúrova 907/14,
900 31  Stupava
45353387 9.11.2027 AI0072
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník;
Kozmetik
SOŠ obchodu a služieb,
Stavbárska 11,
036 80  Martin
00158551 21.11.2027 AI0025
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80,
915 01  Nové Mesto nad Váhom
00893111 9.11.2027 AI0092
REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY Kaderník;
Vlasový kolorista;
Vlasový štylista
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0037
SKLO, KERAMIKA, MINERÁLNE VÝROBKY A NEKOVOVÉ MATERIÁLY Brúsič skla;
Dekoratér keramiky a porcelánu;
Dekoratér skla;
Keramik;
Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov;
Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov;
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe;
Operátor strojov a zariadení vo výrobe úžitkovej keramiky, kameniny a porcelánu;
Palič na pecných agregátoch;
Sklár;
Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov;
Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov;
Umelecký sklár
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0046
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Podlahár;
Podlahár drevených a laminátových podláh;
Podlahár špeciálnych podláh
Cech podlahárov Slovenska,
Štefánikova 118,
949 01  Nitra
36123935 7.11.2027 AI0067
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Natierač a lakovač;
Obkladač;
Omietkar;
Tapetár;
Štukatér, kašírnik
Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 7.11.2027 AI0056
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Natierač a lakovač;
Obkladač;
Omietkar;
Tapetár;
Štukatér, kašírnik
Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 7.11.2027 AI0057
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Dláždič;
Kúrenár;
Lešenár;
Maliar;
Montér suchých stavieb, sadrokartonista;
Murár;
Obkladač;
Omietkar;
Stavebný klampiar;
Strechár;
Tapetár
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 3.11.2027 AI0033
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA, KARTOGRAFIA Kúrenár;
Murár
Stredná odborná škola stavebná,
Tulipánová 2,
011 62  Žilina
00893226 9.11.2027 AI0070
TEXTIL, ODEVY, OBUV A SPRACOVANIE KOŽE Krajčír;
Krajčír technickej konfekcie;
Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe;
Šička odevnej a technickej konfekcie
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 8.11.2027 AI0039
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Pomocný pracovník v bani;
Strojník briketárne;
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy,
Lamačská cesta 3/C,
841 04  Bratislava
500275514 22.9.2027 AI0011
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Baník, strojník;
Lamač;
Pomocný lamač;
Pomocný pracovník v bani
SOŠ,
Generála Viesta 6,
050 01  Revúca
37890182 20.4.2027 AI0002
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok;
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín;
Strojník briketárne
SOŠ,
Generála Viesta 6,
050 01  Revúca
37890182 11.10.2027 AI0013
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník samosprávy pre školstvo;
Odborný pracovník – správca registratúry;
Špecialista pre personalistiku v štátnej správe;
Špecialista pre služby zamestnanosti
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.,
Školská 136/5,
977 01  Brezno
47342242 2.11.2027 AI0028
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Špecialista pre služby zamestnanosti Newport Group, a. s.,
Lazaretská 23,
811 09  Bratislava
46279610 20.10.2027 AI0050
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Špecialista pre služby zamestnanosti Newport Consulting House, s. r. o.,
Staré Grunty 264,
841 04  Bratislava
36840327 20.10.2027 AI0051
VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA Odborný pracovník samosprávy pre školstvo Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17,
917 01  Trnava
17055237 2.11.2027 AI0027
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Majster vo vodárenstve;
Mechanik, opravár vodomerov;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Pracovník spracovania a likvidácie odpadov;
Smetiar;
Špecialista ochrany ovzdušia;
Špecialista ochrany prírody;
Triedič odpadov;
Vodár;
Vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0048
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení;
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu;
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve;
Smetiar;
Triedič odpadov
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10,
075 01  Trebišov
35555912 27.10.2027 AI0038
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení Súkromná SOŠ DSA,
Komenského 12,
075 01  Trebišov
00162663 9.8.2027 AI0007
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR,
Gondova 70/2,
811 02  Bratislava
17320615 26.10.2027 AI0052
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,
Partizánska cesta 97,
974 01  Banská Bystrica
42303478 19.9.2027 AI0003
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY Kurátor pre deti a mládež;
Kurátor pre dospelých;
Manželský a rodinný poradca
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
Nevädzova 5,
821 01  Bratislava
17316561 11.11.2027 AI0043

Stiahnuť tabuľku vo formáte XLS