Sektor národného hospodárstva Kvalifikácia alebo skupina kvalifikácií Autorizovaná
inštitúcia
IČO Platnosť autorizácie Číslo
autorizácie
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO Programátor CNC strojov; Nastavovač CNC strojov; Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe; Montážny pracovník výroby autosedačiek;  Montážny pracovník výroby;  Autolakovník  - autokolorista; Autolakovník - lakovač; Autolakovník; Autoelektrikár; Autokarosár; Strojársky technik kontroly kvality; Strojársky technológ; Majster (supervízor) v strojárskej výrobe; Automechanik nákladných automobilov a autobusov - nadstavby, návesy a prívesy; Automechanik nákladných automobilov a autobusov - hnacie agregáty; Automechanik nákladných automobilov a autobusov - kabíny a karosérie; Automechanik osobných automobilov - podvozkové systémy; Automechanik osobných  automobilov - prevody; Automechanik osobných automobilov - hnacie agregáty; Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie; Automechanik osobných automobilov -  výbava a príslušenstvo; Nástrojár; Brúsič nástrojov; Rezač kovov; Automechanik nákladných automobilov a autobusov -  podvozkové systémy;Automechanik nákladných automobilov a autobusov -  prevody, rozvody a spomaľovacie systémy;Skladový manipulant autoservisu; Garančný technik osobných automobilov; Strojársky špecialista riadenia výroby; Strojný zámočník (okrem banského); Prevádzkový zámočník (údržbár); Nastavovač priemyselných robotov;Diagnostický špecialista osobných automobilov; Zvárač kovov; Strojársky špecialista technológ; Zváračský špecialista; Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe; Strojársky špecialista v oblasti kvality; Predajca náhradných dielov a príslušenstva; Autolakovník - repasér; Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe; Automechanik nákladných automobilova autobusov -  klimatizácia a kúrenia; Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava 500275514 22. 9. 2027 AI0009
ELEKTROTECHNIKA Prevádzkový elektrikár; Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie); Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe; Operátor v elektronickej výrobe; PLC programátor; Elektrotechnik spotrebnej techniky;Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe; Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe;   Riadiaci pracovník v elektrotechnickej výrobe;Konštruktér elektrických zariadení a systémov Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava 500275514 22. 9. 2027 AI0010
CHÉMIA A FARMÁCIA Špecialista predaja chemických produktov SOŠ Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky 52375277 7. 9. 2027 AI0008
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica  42317673 14. 3. 2027 AI0001
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO, RYBOLOV Včelár SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica 45017000 12. 9. 2027 AI0006
POTRAVINÁRSTVO Pekár SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica 45017000 17. 6. 2027 AI0004
POTRAVINÁRSTVO Cukrár SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica 45017000 6. 9. 2027 AI0005
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Lamač; Pomocný lamač; Baník, strojník; Pomocný pracovník v bani SOŠ, Generála Viesta 6, 050 01 Revúca 37890182 20. 4. 2027 AI0002
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, GEOLÓGIA Pomocný pracovník v bani; Baník, strojník; Lamač; Pomocný lamač; Strojník briketárne; Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok; Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín; Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín; Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava 500275514 22. 9. 2027 AI0011
VODA, ODPAD, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Čistič kanalizačných zariadení Súkromná SOŠ DSA, Komenského 12, 075 01 Trebišov 00162663 9. 8. 2027 AI0007
VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ŠPORT Lektor ďalšieho vzdelávania Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica 42303478 19. 9. 2027 AI0003