Sektor národného hospodárstva Kvalifikácia alebo skupina kvalifikácií Autorizovaná
inštitúcia
IČO Platnosť autorizácie Číslo autorizácie
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica  42317673 14.3.2027 AI0001
ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN,
GEOLÓGIA
Lamač; Pomocný lamač; Baník, strojník; Pomocný pracovník v bani SOŠ, Generála Viesta 6, 050 01 Revúca 37890182 20.4.2027 AI0002