Koordinačné miesto NP SOK v SR:

  • slúži ako informačný bod, ktorý zabezpečuje metodickú podporu, poradenstvo, informuje verejnosť o autorizovaných subjektoch a podáva informácie záujemcom/uchádzačom o overenie kvalifikácie,
  • kancelária Koordinačného miesta pre autorizované subjekty v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

 

mail KONTAKT

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Stromová 9, 831 01  Bratislava

sokpoint@siov.sk

0910 925 085