• slúži ako informačný bod, ktorý zabezpečuje metodickú podporu, poradenstvo, informovanosť verejnosti o autorizovaných subjektoch a podáva informácie záujemcom/uchádzačom o overenie kvalifikácie.