18jan|18

Školenie metódy vzájomného hodnotenia v talianskej Perugii

Štátny inštitút odborného vzdelávania získal vo výzve na rok 2017 grant v rámci programu Erasmus+ na mobilitný projekt „Mobility for Quality.“ Partnerom v projekte je inštitúcia FORMA.Azione v...
13dec|17

Ministri podpísali dodatok k Memorandu o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce

Memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce zo dňa 16. mája 2014 potvrdzuje význam spolupráce medzi rezortmi školstva a práce. Podpísaním...
04dec|17

Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne prijalo Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK). Stalo sa tak dnes v rámci konferencie „Slovenský...
01dec|17

Konferencia o Slovenskom kvalifikačnom rámci

Dňa 4. 12. 2017 sa v Bratislave uskutoční konferencia SKKR - nová éra kvalifikácií v SR, ktorá oficiálne uvedie Slovenský kvalifikačný rámec ako dôležitý nástroj transparentnosti a uznávania v celoživotnom vzdelávaní. Konferencia sa koná za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej a ministra práce Jána Richtera. Ministri v rámci konferencie podpíšu dodatok k Memorandu o spolupráci oboch rezortov, ktoré potvrdí úzku spoluprácu pri riešení systémových zmien, ktorých prioritou je zosúladenie dopytu na trhu práce so systémom vzdelávania. Konferencia sa koná v súvislosti s prijatím Priraďovacej správy Slovenského kvalifikačného rámca k Európskemu kvalifikačnému rámcu na európskej, i národnej úrovni.
13nov|17

CEDEFOP uviedol nástroj na predchádzanie predčasného ukončovania školskej dochádzky

V dňoch 25. až 28. októbra sa konala 26. medzinárodná konferencia Európskeho fóra pre odborné vzdelávanie a prípravu, v Solúne, na ktorej expertka CEDEFOP (Európske centrum pre rozvoj odbornej...
04okt|17

Európska komisia dnes prijala slovenskú Priraďovaciu správu k EKR

Slovensko sa dnes stalo 33. krajinou, ktorá priradila svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu kvalifikačnému rámcu. Správu predložili zástupcovia odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR a...

Stránky