streda, 11. apríl 2018

Od apríla 2018 má životopis Europass rozšírené funkcie pre zrakovo postihných užívateľov. Editor je je k dispozícii v 28 jazykoch vrátane slovenčiny a životopisy, ktoré generuje, sú podobné dokumentom vytvoreným cez jednoduchý editor.

Na používanie editora je potrebné mať nainštalovaný niektorý čítač obrazovky, napr. voľne dostupný  NVAccess. Čítač obrazovky číta okrem textov webových stránok aj inštrukcie, ktoré nie sú zobrazené na obrazovke (napr. na vysvetlenie funkcií tlačidiel).

Na prácu s editorom je možné používať myš alebo  klávesové skratky (pozri časť „Pomoc“), tlačidlo tabulátora (na presun na ďalšie políčko), šípky na prezeranie zoznamu, atď. Editor bol vyvinutý v úzkej spolupráci so školou pre nevidiacich v gréckom Thessaloniki.