štvrtok, 22. marec 2018

V dňoch 15. a 16. marca 2018 sa konala v Bruseli konferencia k príležitosti desiateho výročia spolupráce členských krajín pri impelmentácii Európskeho kvalifikačného rámca (EKR). Súčasťou programu konferencie boli panelové diskusie, workshopy a množstvo zaujímavých a inšpiratívnych príhovorov. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 250 účastníkov z 39 krajín sveta, ktoré používajú kvalifikačný rámec, vrátane zastúpenia Austrálie, Nového Zélandu či Juhoafrickej republiky.

Počas prvého dňa konferencie si účastníci mohli vybrať zo šiestich workshopov, ktoré pokryli celú škálu tém súvisiacich s EKR, napr. cezhraničnými mobilitami, transparentnosťou uznávania kvalifikácií, uznávaním výsledkov neformálneho vzdelávania a ďalších tém súvisiacich s pracovným trhom, vzdelávaním a odbornou prípravou, ktoré sú úzko prepojené s EKR. Na konferencii vystúpilo viac ako 45 prednášajúcich a Slovensko prezentovali hneď dva príspevky. Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR, vystúpila v panelovej diskusii o úlohe EKR v celoživotnom vzdelávaní a Ľubica Gállová, vedúca odboru NSK a kontaktných bodov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania prezentovala slovenský pohľad na zavedenie vzdelávacích výstupov, kvalifikačného rámca a modernizáciu vzdelávacieho systému.

Druhý deň konferencie otvorila príhovorom zástupkyňa ministerky vzdelávania a vedy Bulharska, Denitsa Sacheva. Bulharsko aktuálne predsedá Rade Európskej únie, pričom jednou z hlavných priorít bulharského predsedníctva je zabezpečenie ekonomického rastu a sociálnej kohézie pre prosperitu mladých Európanov. Denitsa Sacheva, v mene Ministerstva vzdelávania a vedy Bulharska, zablahoželala k desiatemu výročiu EKR. V nasledujúcom príspevku priblížil novozélandský expert Grant Klinkum novozélandský kvalifikačný rámec, ktorým je inšpirovaný vznik EKR. Nasledujúce panelové diskusie boli tematicky rozdelené tak, aby pokryli čo najširšiu škálu tém spojených s EKR.

Konferencia poukázala na rozdiely v štádiu implementácie a priraďovania národných kvalifikačných rámcov k EKR. Zdá sa, že prekážky, ktorým krajiny čelia pri implementácii systémov uznávania kvalifikácií, sú často veľmi podobné. Pri ich prekonávaní však môžu krajiny čerpať zo skúseností tých krajín, ktoré v oblasti priraďovacieho procesu a zviditeľňovania kvalifikačného rámca učinili výraznejší pokrok. Desať rokov spolupráce v oblasti kvalifikačných rámcov dokazuje, že ich využívanie prináša mnohé výhody, z ktorých v konečnom dôsledku čerpá práve cieľová skupina – používatelia kvalifikácií.

Viac informácií o konferencii nájdete TU 

Informácie o Európskom kvalifikačnom rámci

Informačná brožúra k 10. výročiu Európskeho kvalifikačného rámca (aj)

Bc. Barbora Černá

Foto: Európska komisia