streda, 21. marec 2018

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR oslávia sté výročie českej a slovenskej štátnosti spoločným odborným seminárom s českými partnermi na tému Premeny celoživotného vzdelávania v Československu a v ČR a SR v rokoch 1918 – 2018.

Seminár sa uskutoční v dňoch 17. a 18. mája 2018 v Kroměříži. Hlavnými témami budú modernizácia odborného vzdelávania, skúsenosti s duálnym systémom odborného vzdelávania, ďalšie vzdelávanie, uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, kvalifikácie a remeslá. Seminára sa zúčastnia odborníci českých a slovenských ministerstiev, profesijných asociácií, škôl, zamestnávateľov a ďalších odborníkov  v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Slovenskú delegáciu povedie ministerka školstva SR Martina Lubyová.

Registrácia na seminár je možná od 15. apríla na adrese www.celozivotniuceni.cz

Organizárormi seminára za Českú republiku sú: 

  • Okresní hospodářská komora Kroměříž
  • SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha
  • SŠ - Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž
  • Okresní hospodářská komora Kroměříž
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Národní ústav pro vzdělávání
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR