utorok, 19. september 2017

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Národný referenčný bod pre iniciatívu EQAVET, realizuje od 1.7.2017 projekt podporený programom ERASMUS+, cieľom ktorého je vyškolenie skupiny pracovníkov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých v metóde zabezpečovania kvality vo vzdelávaní European Peer Review.

Metodológia Peer Review (vzájomné hodnotenie kolegami) vychádza z európskej iniciatívy zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (EQAVET).

Peer Review je alternatívou k iným systémom zabezpečovania kvality, ktoré sú primárne určené pre firemné/podnikateľské prostredie (ISO 9000, EFQM, a.i.), dlhodobo využívaný v oblasti výskumu. Jeho podstatou je hodnotenie kvality kolegami (peers) z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia. Model European Peer Review sa v súčasnosti využíva na národnej alebo regionálnej úrovni vo viacerých členských krajinách, napr. v Rakúsku, Fínsku, Taliansku, Maďarsku, Slovinsku, Švédsku.

Kurz metódy Peer Review sa uskutoční v dňoch 11. - 12. decembra 2017 v talianskom meste Perugia pre 13 účastníkov zo Slovenska, v spolupráci s partnerskou organizáciou Forma.Azione, ktorá má v tejto oblasti dlhodobé skúsenosti.
Na kurz bude nadväzovať praktická ukážka peer review vo vzdelávacích inštitúciách v zahraničí a tréning pre školiteľov tejto metódy.

V prípade záujmu zúčastniť sa úvodného kurzu Peer Review kontaktujte nás prosím na: nsk@siov.sk do 15. 10. 2017. Náklady na účasť budú hradené z projektu. Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia.

číslo projektu: 2017-1-SK01-KA104-035291

kontaktná osoba: Bc. Barbora Černá, Barbora.Cerna@siov.sk, +421 911 610 115